Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ζήτω ἡ Lazard!!!

«…Οι συμβουλές προς τις διάφορες κυβερνήσεις είναι ένα σχετικά μικρό μέρος των δραστηριοτήτων της Lazard, με αμοιβές που αποτελούν μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνολικών εσόδων. Αλλά οι εντολές των διαφόρων κυβερνήσεων έχουν  ιδιαίτερο κύρος και η τελική εργασία μπορεί να είναι προσοδοφόρα. Τον Μάρτιο του 2012, η Ελλάδα δήλωσε ότι κατέβαλε στην Lazard € 25.000.000 (28.500.000 δολάρια) για την παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Ο κύριος συμβουλευτικός βραχίονας, ασκείται από το γραφείο του Παρισιού, ενώ αύξησε τον αριθμό του προσωπικού  στο 50% από το  30% κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών….» Συνέχεια

Ὁ Παπαδῆμος εἶναι ἐγγύησις γιὰ τὴν ἀνάπτυξι!

Ο Παπαδήμος είναι εγγύηση της ανάκαμψης της Οικονομίας! Ολα με αριθμούς!

Δεν είναι σωστό να κρίνουμε τον Επαγγελματισμό του Παπαδήμου, ούτε την ικανότητα του ΔΝΤ σε…αριθμούς.

Ο Παπαδήμος είναι ικανός και να κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις έστω και σε ξεφτελιστικές τιμές, και να φέρει την ανάπτυξη. Δεν μπορείς να είσαι σε τέτοιες θέσεις αν δεν είσαι ο καλύτερος στην δουλειά σου.

Ισως ανεβάσουν λίγο το χρηματιστήριο, για τα μάτια του κόσμου, αλλά θα πουλήσουν και θα πετύχουν το Θαύμα.

Η Ιστορία του ΔΝΤ, το αποδεικνύει. Η Αργεντινή ήταν παράπλευρη απώλεια, γιατί ήταν απείθαρχη. Αλλά οι χώρες που ακολούθησαν το πρόγραμμα κι είχαν “υπεύθυνους” πολιτικούς πέτυχαν θεαματικά αποτελέσματα στα….νούμερα.

Συνέχεια

Τὰ χημικά τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καὶ ἡ ὑγεία μας. β’ Τὸ Κολτάν εὑρίσκεται στὰ κινητά μας…

 (τὸ ἲδιο καὶ τὰ δάκρυα αὐτῶν ποὺ τό παράγουν!)

γράφει ο Γιώργος  Δαμιανός

Tι είναι το κολτάν (coltan);

Η λέξη κολτάν είναι συντομογραφία των λέξεων Κολόβιο (νυν Νιόβιο)(1) + Ταντάλιο(2). Πρόκειται για ένα πολύ σκληρό μετάλλευμα (μείγμα οξειδίων: Nb2O5 – Ta2O5 ), τήκεται στους 2996ο (διπλάσιας αντοχής από το χάλυβα).
H εξόρυξη του κολτάν γινόταν πριν από τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο (Καναδάς, Βραζιλία, Αυστραλία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Νότια Αφρική, Αίγυπτος), αλλά η σημασία του έγινε αισθητή, κυρίως, την τελευταία δεκαετία, λόγω της ανάπτυξης της υψηλής τεχνολογίας.
To κολτάν  χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική, στα έαρ μπακ, αλλά Συνέχεια