Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Εὐρασιατική Ἕνωσις!!!

Ἡ πρώην Σοβιετική Ἕνωσις μεταμορφώνεται σέ Εὐρασιατική καί μπαίνει ξανά στό γεωπολιτικό παιχνίδι τῆς περιοχῆς. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει τό τοπίο. 

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον γιατί ἦρθε ὁ σοσιαλήσταρχος GAP στήν Ἑλλάδα καί τί συμφέροντα ἐξυπηρετοῦσε. 

Τό τραῖνο τό χάσαμε. Εἴμαστε πολύ μικροί γιά νά σηκώσουμε τό ἀνάστημά μας καί ὅπως ὅλα δείχνουν θά παραμείνουμε «μικροί» ἄν δέν ἐξαφανιστοῦμε, τελείως, γιά πολλούς καί διάφορους λόγους….Τούς ἔχουμε ἀναλύσει, ἄλλωστε σέ ἄλλα κείμενα…….. Συνέχεια