Δικτατορίσκων (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) ἐκφοβισμοὶ καὶ στὸ βάθος τὰ νησιά μας ὡς ΕΟΖ!!!

Εἴπαμε λοιπόν, ὡς λαός, νὰ …«ψηφίσουμε» τὴν Α΄ καὶ Β΄ «φορὰ ἀριστερά», πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε στὴν πρᾶξιν τὸ τὶ σημαίνει καὶ ὁ πραγματικὸς σοσιαλισμός. (Κομμουνισμὸς εἶναι, ἀλλὰ κάποιοι ἀρνοῦνται, ἀκόμη, νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν…!!!)
Ὄχι ὁ …«χαϊδευτικός» καὶ προπαρασκευαστικὸς (τύπου μΠατΣοΚ καὶ ΝουΔουλάρας), ἀλλὰ ὁ σκληροπυρηνικός, ὁ ὁλοκληρωτικός, ὁ δίχως ἐπιστροφή.
Κι ἐπεὶ δὴ ὡς κοινωνίες τὴν πατήσαμε, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ἱστορία γνωρίζουμε, οὔτε γλῶσσα μά, κυρίως, οὔτε συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς πρεσβεύουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ὁλοκληρωτικὰ (τραπεζικά) καθεστώτα, πέσαμε μὲ τὰ μοῦτρα στὸν ἀγῶνα ἀναδείξεως καὶ ἐπιβολῆς τῶν ἀριστεροχριστιανιστῶν (γιὰ τὴν ὥρα), ποὺ προοδευτικῶς καταλήγουν ἁπλῶς τραπεζικοὶ δάκτυλοι.
(Ἀργήσαμε ἀλλὰ ἀρχίσαμε νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα πλέον…!!!)

Ἡ κωμωδία τῆς ἡμέρας: «Τσιπραίϊκο …Μοσάντ καὶ λαθρομετανᾶστες»…. μὴν τὸ χάσετε!!

Συνέχεια

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.11Ἔχουμε στὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἀνοικτὰ στὴν ἀρχὴ καὶ ὑπέρ της, ἀλλά, στὴν συνέχεια, διαπιστώνοντας πὼς κάποιοι μεριμνοῦν νὰ «χώσουν», ἀπὸ τὴν …«πίσω πόρτα» καὶ τὰ ὅποια κέρδη ἀπὸ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, μέσα στὰ ὑπερταμεία (ταμεία-βιτρίνες μὲ στόχο τὴν ἁρπαγὴ κι αὐτῶν τῶν φυσικῶν πόρων, μὰ κυρίως τὴν μετατροπῆς μας, μέσῳ «νομομαγειρεμάτων» σὲ δούλους), γιὰ νὰ προλάβουν οἱ «ἐπενδυτές» νὰ μᾶς …ἀναλάβουν, πρὶν ἀλλάξουν οἱ ὅποιες γεωπολιτικὲς ἰσοῤῥοπίες τῆς περιοχῆς, τὰ πολιτεύματα καὶ οἱ «λαϊκές» ἐντολές. (Ναί, θὰ μᾶς τὰ παρουσιάζουν ὅλα τὰ μελλοντικὰ τεκταινόμενα ὡς …«λαϊκὴ βούλησιν» κι «ἀγῶνες τῶν λαῶν» ἀκόμη κι ἐὰν θρασύτατες δικτατορίες -φυτευτές- θὰ ἔχουν λάβη ἀποφάσεις ἐνάντιες σὲ αὐτὴν τὴν «βούλησιν»!!!). Συνέχεια

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!4Τὸ ΔΝΤ χαίρεται καὶ ἀπολαμβάνει τὴν αὐξημένη ῥοὴ …«μεταναστῶν» (ὄχι προσφύγων, νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα!!!- ἐφ΄ ὅσον μόλις τὸ 5-10% τῶν εἰσερχομένων εἶναι πραγματικοὶ πρόσφυγες!!!), διότι, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες του ἐκθέσεις, αὔξησις τῆς μεταναστεύσεως σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!
(Ναί, ἀπὸ τοὺς …«ἐπενδυτές» ποὺ ἀναμένει ἡ τασία θὰ ἔλθη αὐτὴ ἡ …«ἀνάπτυξις»!!!) Συνέχεια

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!

Τὸ ἀνακοινώνουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδόσουμε ὅλοι μας.
Τσιπροκαμμένη κυβέρνησις τέλος. Μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ ἄσκημο, ἐφ΄ ὅσον τὸ δικό τους μερίδιον στὴν παράστασιν ὁλοκληρώθη, τέλος. Τὸ πολὺ πολύ, ἐὰν δὲν …συνετισθοῦν μὲ τὶς ἐντολές, νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε ἐκρήξεις βομβῶν, ἐπιθέσεις …«αὐθορμήτων» πρακτόρων κατὰ ὁποιουδήποτε καὶ ἀκόμη περισσότερες ἀποκαλύψεις, σὰν αὐτὴν ποὺ εἴδαμε πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὴν οἰκογένεια τῶν ἐργολάβων τσίπρα.
Συνέχεια

Ἐσὺ π@π@ρ@ Ἕλληνα στὸν δρόμο.

Ποιός θυμᾶται ἄρα γέ τόν …«ἐπενδυτή» καί …«περιούσιο» πού κατεῖχε κάτι …χιλιάδες σπίτια καί ὁ ὁποῖος συνδιαλέγετο μέ τόν ἀπόγονο μπενάκηδων;

Ἐσὺ π@π@ρ@ Ἕλληνα στὸν δρόμο.1 Συνέχεια

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔγραφα γιὰ τὴν δολιότητα τῆς τεχνητῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ποὺ πολὺ προσεκτικὰ μᾶς φόρτωσαν. Μίας ἀνθρωπισιτκῆς κρίσεως ποὺ ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀπὸ τοὺς …ἐκπροσώπους μας, μερίμνησαν νὰ ἀποκτήσουμε, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε.

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».1 Συνέχεια