Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!4Τὸ ΔΝΤ χαίρεται καὶ ἀπολαμβάνει τὴν αὐξημένη ῥοὴ …«μεταναστῶν» (ὄχι προσφύγων, νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα!!!- ἐφ΄ ὅσον μόλις τὸ 5-10% τῶν εἰσερχομένων εἶναι πραγματικοὶ πρόσφυγες!!!), διότι, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες του ἐκθέσεις, αὔξησις τῆς μεταναστεύσεως σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!
(Ναί, ἀπὸ τοὺς …«ἐπενδυτές» ποὺ ἀναμένει ἡ τασία θὰ ἔλθη αὐτὴ ἡ …«ἀνάπτυξις»!!!)

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!1

«ΠΡΟΚΛΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το ΔΝΤ υπέρ των μεταναστών: Μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα μιας χώρας

Τα οικονομικά οφέλη της μεταναστεύσεως, παρά τις «προκλήσεις» που καλούνται να ξεπεράσουν οι χώρες φιλοξενίας, σε μία περίοδο που το θέμα των μεταναστευτικών ροών προκαλεί αυξανόμενες εντάσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, υπερασπίσθηκε το ΔΝΤ. 

«Οι μεταναστεύσεις μπορεί να προκαλούν κοινωνικές εντάσεις και εχθρικές πολιτικές αντιδράσεις στις χώρες φιλοξενίας, όμως η εμπειρία από το παρελθόν υποδεικνύει ότι μπορούν επίσης να παράσχουν ευεργετήματα όσον αφορά την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού» αναφέρεται σε μια έκθεση του ΔΝΤ.

Εάν το ποσοστό των μεταναστών (στο σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού μιας χώρας) αυξηθεί κατά μία μονάδα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ μπορεί να ενισχυθεί κατά 2% μακροπρόθεσμα, υποστηρίζεται στην έκθεση αυτή που δόθηκε στην δημοσιότητα ενόψει της ετήσιας γενικής συνελεύσεως του ΔΝΤ, την επομένη εβδομάδα.

Το Ταμείο σημειώνει ότι η γρήγορη ενσωμάτωση αυτών των νέων πληθυσμών είναι «κρίσιμης σημασίας» και πρέπει να ενισχυθεί με μέτρα που ενδεχομένως να αποδειχθούν «βραχυπρόθεσμα δαπανηρά» για την χώρα υποδοχής, για παράδειγμα με την εκμάθηση της γλώσσας ή την επαγγελματική εκπαίδευση των μεταναστών.

Το ΔΝΤ παραδέχεται ότι οι μετανάστες αποτελούν μια «πρόκληση» για τις χώρες φιλοξενίας, κυρίως λόγω των πολιτισμικών διαφορών και του κινδύνου πολιτικής εκμεταλλεύσεως του θέματος.

Στις ΗΠΑ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει προτείνει να κατασκευασθεί ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό για να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση. Το μεταναστευτικό, σημειώνει το ΔΝΤ, έπαιξε ρόλο στην νίκη των υποστηρικτών του Brexit στο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε πρόσφατα στην Βρετανία.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι πρόσφυγες, σε αντίθεση με τους οικονομικούς μετανάστες, αποτελούν μια «επιπρόσθετη πρόκληση» λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την κατάστασή τους και του γεγονότος ότι τους απαγορεύεται να εργασθούν μέχρι να τους χορηγηθεί άσυλο.

πηγὴ

(Κρατᾶμε τά, ἀπὸ ἐμέναν, κοκκινισμένα σημεῖα.)

Αὔξησις τῆς μεταναστεύσεως λοιπὸν κατὰ μίαν μονάδα, ἀναλογικῶς πάντα μὲ τοὺς ἐνηλίκους ἰθαγενεῖς, σημαίνει 2% ἀνάπτυξις, μακροπρόθεσμα. Πολὺ μακροπρόθεσμα ὅμως… Τόσο ποὺ οὔτε οἱ …«ἐρευνητές» μποροῦν νὰ ὁρίσουν!!!
(Τώρα ἐμέναν γιατί μοῦ θυμίζει αὐτό …«μαγείρεμα» τύπου Goldman Sachs;)
Δῆλα δή, ἐν τελῶς …μπακαλίστικα, ἰσχυρίζονται οἱ …«φωστῆρες» πὼς ὅταν σὲ μίαν χώρα αὐξάνεται ἡ ἀνεργία αὐξάνεται καὶ ἡ ἀνάπτυξις. Ἤ, ἄλλως, σὲ χῶρες ποὺ ἤδη ἡ ἀνεργία εἶναι πολὺ ὑψηλή, μακροπρόθεσμα πάντα, πολὺ μακροπρόθεσμα, ἡ αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνέργων ἐγγυᾶται τὴν ἀνάπτυξιν.

Τό καταλαβαίνουμε ἤ νά ζητήσουμε διευκρινήσεις ἀπό τήν Λαγκάρτ;

Τὰ δαπανηρὰ μέτρα, τῆς σιτίσεως, τῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως καὶ τῆς στεγάσεως, πάντα μελλοντικῶς, πολὺ μελλοντικῶς, θὰ ἀποδόσουν. Τὸ ποιὸς θὰ καρπωθῆ βέβαια αὐτὲς τὶς ἀποδόσεις δὲν πρέπει νὰ τὸ μάθουμε, ἐφ΄ ὅσον ὁ λογαριασμὸς πληρώνεται ἀπὸ τοὺς χαχόλους καί, μέσῳ τῶν …«ἐπενδυτῶν», ποὺ ἁρπάζουν (τοὺς χαρίζονται γιὰ τὴν ἀκρίβεια) τὰ δημόσια περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ἀναβαπτίζονται σὲ …ἐπενδύσεις οἱ λεηλασίες.
Δῆλα δή… Πάλι μπακαλίστικα. Οἱ γνωστοί μας …«περιούσιοι» θὰ τρῶν, θὰ πίνουν, θὰ γ@μοῦν καὶ θὰ δέρνουν, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ πολλοί, οἱ ἰθαγενεῖς καὶ οἱ «πρόσφυγες», θὰ πεθαίνουν ἀβοήθητοι στοὺς δρόμους. Τὰ «ταμεῖα ἀξιοποιήσεως», σὰν τὸ ΤΑΙΠΕΔ, θὰ χαρίζουν ἀδιακρίτως καὶ ἡ ἀνάπτυξις θὰ …χάση τὸν δρόμο της.
Δημόσια κτίρια, ὑποδομές, σχολεῖα, ὕδατα, ἑταιρεῖες ἠλεκτροπαραγωγῆς, συγκοινωνιῶν καὶ αὐτοκινητόδρομοι θὰ γίνουν ἁπλῶς, ἐπισήμως, κτῆμα ἁρπακτικῶν καὶ οἱ λαοὶ θὰ δουλοποιοῦνται καθημερινῶς ὅλο καὶ περισσότερο.
Λύσεις ἐργασίας θὰ ὑπάρχουν μόνον σὲ …ἐγκεκριμένες ζῶνες, σὰν αὐτὴν τῆς Θεσσαλίας (ἀγροτικὴ παραγωγή), τῆς Ἠπείρου (διαμετακομιστικὸ κέντρο) καὶ τῆς Θράκης (ὑδρογονάνθρακες Αἰγαίου καὶ μεταλλεύματα). Δῆλα δὴ μόνον σὲ ΕΟΖ, ὅπου τὸ νομικὸν καθεστὼς θὰ εἶναι τέτοιον, ποὺ μόνον δοῦλοι, μὲ τὴν βούλα, θὰ εἰσέρχονται.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκόμη κάτι στὰ συντάγματα τῶν ἰθαγενῶν, κάτι στὶς πρόσφατες μνῆμες τους ποὺ κρατᾶ ζωντανὲς τὶς ὀρέξεις γιὰ διεκδικήσεις, κάτι στὴν βιασύνη τῶν …«ἐπενδυτῶν» γιὰ ἀμεσότερα κέρδη, μὲ μίαν ἐπίσημο χρεωκοπία ἐν ὄψει, μὲ μίαν ἀπειλὴ ἀπελάσεως καὶ  μὲ μίαν ἀπαίτησιν ἀνταλλαγῆς τῶν …ἐξυπηρετώσεων, γιὰ τὴν ὥρα οἱ μόνοι  πρόθυμοι  κι εὔκαιροι εἶναι οἱ …«νεοέλληνες»!!! Αὐτοὶ ποὺ μποροῦν πράγματι νὰ δουλέψουν, μὲ ἀντάλλαγμα τὸ εὐρωπαϊκὸ διαβατήριο, ἴσως ἀκόμη κι ἀμισθί. Ὑπὸ αὐτὸ καὶ μόνον τὸ πρίσμα, ναί, ἡ ἀνάπτυξις ἔφθασε.

Ὅμως…
Εἰδικῶς γιὰ τὴν Θράκη παραμένει ἐδῶ καὶ χρόνια πάγιον αἴτημα τῶν Γερμανῶν, ἡ δημιουργία ΕΟΖ, μὲ τὴν ἀμέριστο ὑποστήριξιν τῆς τουρκίας καὶ τῶν ἐδῶ κωλοτουμπιασμένων.

ΕΟΖ Θράκης: Ἀπό τὴν ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας στὴν δημιουργία Γερμανικῆς ἀποικίας.

Τί προέχει λοιπόν γιά τήν ὥρα;
Προέχει νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ὑποδομὲς γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ …«ἐπενδυτές», ἔχοντας φυσικὰ καὶ τὰ ἀνάλογα κίνητρα.

Τὸ πλέον προετοιμασμένο σημεῖον, ἀπὸ κάθε ἄλλο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, εἶναι ἡ Θράκη, ἐφ΄ ὅσον ἐκεῖ εἰδικῶς, χρόνια τώρα, ἡ προπαγάνδα ἔχει καταστρέψει πολλὲς ὑποδομές.
Συνεπῶς πρῶτος στόχος τῶν …«ἐπενδυτῶν» ἡ ΕΟΖ τῆς Θράκης, ἐφ΄ ὄσον ἐκεῖ ἔχουν ἤδη ὁλοκληρώσει τὶς διαδικασίες, προετοιμάζοντας καταλλήλως τὸ ἔδαφος τῆς ἡμιανεξαρτησίας, πολλὰ καθάρματα.
(Συνυπολογίστε φυσικὰ καὶ τοὺς καλλικρατικοὺς νόμους, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ σωῤῥοκατάλοιπα, ποὺ μαζὺ μὲ τὸ προξενεῖον τῆς Κομοτηνῆς ἔχουν ἕτοιμα τὰ πάντα!!!).

Ἄλλως τέ…

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Εἴπαμε ὅμως. Τὴν ΕΟΖ δὲν τὴν θέλουμε ἐμεῖς. Τὴν θέλουν οἱ κακοὶ Γερμανοί.
Φυσικά… Ὁ ὑπεύθυνος τῆς «ἑλληνογερμανικῆς συνελεύσεως», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ βιτρίνα-Γερμανία γιὰ τὴν ἁρπαγὴ «φιλετῶν», τὴν δημιουργία ΕΟΖ καὶ τὴν ἐγκατάστασιν σὲ αὐτὲς …«προσφύγων», γιὰ πλήρη καὶ μὲ τὰ μέγιστα κέρδη ἐκμετάλλευσιν, εἶναι ὁ Φοῦχτελ, ποὺ προσφάτως εὑρέθη σὲ περιοδεία στὴν Θράκη, γιὰ νὰ ἐντοπίσῃ μερικὲς ἐνδιαφέρουσες, γιὰ τὰ …γερμανικὰ (;;;) συμφέροντα περιοχές. Δὲν μᾶς τὸ εἶπαν, ἀλλὰ δὲν θὰ τολμοῦσαν καὶ νὰ μᾶς τὸ ποῦν.
Ἦλθε ὁ ἀρχιεπιστάτης νὰ ἐλέγξῃ τὸ ἐργοστάσιον καὶ νὰ βεβαιωθῇ πὼς τὰ δουλάκια εἶναι ἕτοιμα.
Καὶ φυσικὰ πάντα ἡ Τουρκία ἀρωγός, ἀκόμη καὶ στὴν ἐν λόγῳ ἐπίσκεψίν του.

Στον Έβρο ο Φούχτελ. Πολίτης προσήχθη στο τμήμα στο Διδυμότειχο γιατί κατέκρινε τους Γερμανούς!

Πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν-περιοδεία (καὶ παρωδία) ἕνα ὁλόκληρο παρασκήνιον, μὲ τὴν …«πολυαγαπημένη» μας, πάντα χρήσιμη γιὰ τὰ προπαγανδιστικῶς δύσκολα, διαμαντοπούλου χάννα, πανταχοῦ παρούσα…

Ποιοι προωθούν στην Ελλάδα και τη Θράκη τα σχέδια για ΕΟΖ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία εκδήλωση με κεντρικό θέμα το Προσφυγικό στην Ευρώπη. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Γερμανού προέδρου Γιοακίμ Γκάουκ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και νυν πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε μεταξύ άλλων  ότι «για την Ευρώπη η κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία εμπλουτισμού του εργατικού δυναμικού της γηράσκουσας ηπείρου, αλλά προϋπόθεση είναι η δημιουργία νέων ισχυρών ευρωπαϊκών μηχανισμών (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου), η αλλαγή των υφισταμένων προβληματικών (Δουβλίνο ΙΙ) και η απαρέγκλιτη τήρηση του action plan μεταξύ ΕΕ- Τουρκίας».

Λίγες ημέρες αργότερα στην Αθήνα, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Πρόταση για την Λειτουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ελλάδα». Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΦΙΜ : Η «Πρόταση για την Λειτουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ελλάδα» είναι προϊόν της συνεργασίας του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, της ομάδας μελέτης των φοιτητών νομικής Αθηνών και εκδόθηκε με την στήριξη του Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος… τι είναι το Friedrich Naumann Foundation for Freedom…

Την απάντηση την δίνει το ίδιο το ίδρυμα στην επίσημη ιστοσελίδα του: Το Ίδρυμα Friedrich Naumann για την Ελευθερία είναι το θεμέλιο για την φιλελεύθερη πολιτική στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η εμμονή κάποιων πολιτικών στην Ελλάδα να δημιουργηθούν στην ελληνική επικράτεια ΕΟΖ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Γερμανία. Το γιατί ας το συμπεράνει ο καθένας μόνος του…

Τώρα… πώς συνδέονται τα δυο παραπάνω γεγονότα, δηλαδή η εκδήλωση στην Γερμανία με την εκδήλωση στην Αθήνα; Μα με την Άννα Διαμαντοπούλου φυσικά. Η κ. Διαμαντοπούλου μετά την παρουσία της στην Γερμανία, μίλησε μέσω διαδικτυακής συνδέσεως, ζωντανά, στην εκδήλωση για τις ΕΟΖ στην Αθήνα.

Άλλοι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτή ήταν οι:

Ανδρέας Ανδριανόπουλος

Συγγραφέας, Δ/ντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας. Πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής.

Χάρης Θεοχάρης

Βουλευτής Β’ Αθηνών με το Ποτάμι.

Αθανάσιος Τσιούρας

Νομικός Σύμβουλος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης

Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς ανάλυση στην εκδήλωση αυτή ήταν:

  • Τι είναι οι Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες;
  • Είναι κίνητρο για τις ξένες επενδύσεις;
  • Ενισχυούν τις εξαγωγές;
  • Μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας;
  • Πώς θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην χώρα μας ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες να αναπτυχθούν;

Είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατά των ΕΟΖ;

Τυπικά ναι. Σε πρόσφατη δήλωση του μάλιστα ο αν. υπουργός οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, είπε πως είναι κατά των ΕΟΖ, βλέπει όμως θετικά τις ΕΦΖ , ειδικές φορολογικές ζώνες, δηλαδή ζώνες με φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων. Υπάρχουν όμως και δηλώσεις από κυβερνητικούς παράγοντες που προκαλούν δεύτερες σκέψεις…όπως αυτή του αν. υπουργού Εξωτερικών Νίκου Ξυδάκη ότι «Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι τεράστιο, μεσομακροπρόθεσμα μπορεί να ωφεληθεί η Ελλάδα από την ενσωμάτωση ανθρώπων που θέλουν να μπουν στην κοινωνία να εργασθούν να ενσωματωθούν.»

Το ζητούμενο βέβαια είναι το τι θα πράξει η κυβέρνηση αυτή όταν θα πιεσθεί για την δημιουργία ΕΟΖ. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι εύκολα «υπογράφει» αυτά με τα οποία «διαφωνεί»…

Έχει αξία να υπενθυμίσουμε και την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Αναπτύξεως και Τουρισμού  με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2016, και με βάση την οποία γίνεται σύσταση επιτροπής για παραλαβή του έργου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ».

Το σχέδιο αυτό εξετάζει και επίσημα πλέον την δημιουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα ενώ εξετάζει και ποιο θα είναι το μοντέλο ΕΟΖ που θα ακολουθηθεί.

Ποιοι θέλουν τις ΕΟΖ στην Θράκη;

Το «κίνημα» των ΕΟΖ στην Θράκη ξεκίνησε «ζεστά» πριν μερικά χρόνια από το «Οικονομικό Φόρουμ Θράκης». Βρήκε τότε ισχυρό αντίλογο κυρίως στο θέμα των χαλαρών εργασιακών σχέσεων που επικρατούν εντός των ζωνών αυτών. Επί της ουσίας ποτέ δεν υπήρξε σοβαρή ενημέρωση των πολιτών πάνω στις ΕΟΖ. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι παράγοντες κοντά σε γερμανικά οικονομικά συμφέροντα ήθελαν την δημιουργία των ζωνών αυτών όμως η αντίδραση έγινε πολύ πιο έντονη όταν το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή… έβαλε το «μακρύ του χέρι» στο θέμα. Το προξενείο τότε μάλιστα διοργάνωσε και «εκδρομή» στην Τουρκία για να δουν παράγοντες της Θράκης πόσο «καλές» είναι οι τουρκικές ΕΟΖ. Ποτέ δεν υπήρξε όμως μια «λογική» απάντηση στο τι δουλειά έχει το προξενείο να ανακατεύεται σε μια τέτοια υπόθεση και για ποιον ακριβώς λόγο επιθυμεί ΕΟΖ στην Θράκη…;

Είναι ξεκάθαρο ότι η υπόθεση ΕΟΖ επανέρχεται στο προσκήνιο μαζί με το προσφυγικό, από τα λεγόμενα πολιτικά «think tank» του Κολωνακίου και φυσικά ξανά με …γερμανικές ευλογίες. Το ότι επανέρχεται μαζί με το προσφυγικό είναι κάτι που πρέπει να βάλει τον καθένα σε σκέψεις…το αν επανέλθει με επίκεντρο την Θράκη…μένει να το δούμε…

πηγὴ

Ὅλα τὰ …«καλά» καὶ τὰ …«πρόθυμα» παιδιὰ παρόντα.

Κι ἀπὸ κοντὰ κι ἕνας πρακτοράκος (Ἀλγερινὸ τζιχάντι) ποὺ συνέλαβαν στὴν Ἀσπροβάλτα (πλησίον τῆς Θράκης δῆλα δή) οἱ ἑλληνικὲς ἀρχές, ποὺ χαρακτηρίζεται ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὶς γαλλικὲς ἀρχές, ἀλλὰ πού, κατ’ ἐντολὴ …ἀνωτέρων, ἀφέθη ἐλεύθερος!!!Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!2

Θεσσαλονίκη: Θα αφεθεί ελεύθερος ο ύποπτος «τζιχαντιστής»!
Δεν υπάρχουν στοιχεία εις βάρος του – Γιατί φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

– Ως στρατολόγο και καθοδηγητή του «ISIS» αναφέρουν τα πληροφοριακά δελτία των Γαλλικών Μυστικών Υπηρεσιών τον 49χρονο Γάλλο υπήκοο, Αλγερινής καταγωγής
– Την Κυριακή στην Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης εμβόλισε αυτοκίνητο της Αντιτρομοκρατικής
– Οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε αυτό τον παρακολουθούσαν
– Θεωρείται ύποπτος για καθοδήγηση πιστών, όσον αφορά στην ένταξη τους στις τάξεις του «ISIS»
– Πώς εξηγεί ότι φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» όταν τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σχέσεις με το «ISIS» όταν πια είχε ακινητοποιηθεί από τους Αστυνομικούς και μάλιστα με την απειλή των όπλων τους, φέρεται να φώναξε: «Αλλάχου Άκμπαρ».

Ήταν «φακελωμένος»

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διεθνούς Τρομοκρατίας της Αντιτρομοκρατικής, παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έφθασε στην χώρα μας από την Τουρκία, καθώς ο ίδιος είναι καταχωρημένος στις λίστες των υπόπτων για σχέση με το «Ισλαμικό Κράτος».

Μάλιστα, οι Γαλλικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει σε βάρος του «Ειδικό Δελτίο διαρκούς επιτηρήσεως», το οποίο βέβαια έχει αποσταλεί σε όλες τις συνεργαζόμενες Μυστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε..

Σύμφωνα με πληροφορίες το «απόρρητο δελτίο» που έφθασε από τις Γαλλικές Μυστικές Υπηρεσίες, τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην ΕΥΠ, αναφέρει τον 49χρονο Αλγερινό με το γαλλικό διαβατήριο, ως ύποπτο για καθοδήγηση πιστών, όσον αφορά στην ένταξη τους στις τάξεις του «ISIS», ενώ παράλληλα τον εμφανίζουν και ως στρατολόγο πυρήνων τζιχαντιστών που βρίσκονται «εν υπνώσει» στην Γηραιά Ήπειρο.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι Μυστικές Υπηρεσίες μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους χειροπιαστά στοιχεία για την άμεση εμπλοκή του 49χρονου στο τρομοκρατικό δίκτυο του «Ισλαμικού Κράτους», με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύλληψή του και η παραπομπή του στην Δικαιοσύνη.

Εδώ να σημειώσουμε πως ενώπιον του δικαστηρίου, ο 49χρονος υποστήριξε πως φοβήθηκε γιατί πέρασα τους αστυνομικούς για κλέφτες και γι’ αυτό αρχικά εμβόλισε το αυτοκίνητο. Ακόμη τόνισε πως επειδή είναι βαθειά θρησκευόμενος, είπε την φράση «Αλλάχου Άκμπαρ» (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος) θέλοντας να ευχαριστήσει τον Θεό που επρόκειτο για Έλληνες αστυνομικούς και όχι ληστές.

Τι «δείχνουν» τα ταξίδια του

Ωστόσο έχει διαπιστωθεί, από την παρακολούθηση που έχουν κάνει οι Γαλλικές Μυστικές Υπηρεσίες και όχι μόνον, πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει κάνει ταξίδια στην Συρία, χωρίς όμως να διαπιστωθεί εμπλοκή του σε πολεμικές επιχειρήσεις του «ISIS».

Αντιθέτως σε ένα από τα ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει ο 49χρονος στην Υεμένη, διαπιστώθηκε από Γάλλους πράκτορες πως επισκέφθηκε στρατόπεδο εκπαιδεύσεως μαχητών του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο 49χρονος είναι υπό διαρκή επιτήρηση από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να απελαθεί στην χώρα του, δηλαδή στην Γαλλία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 Χμμμ…
Νά τά «μαζέψουμε» ὁλίγον γιά νά καταλάβουμε τό τί μᾶς εἶπε τό ΔΝΤ, τό τί ἤθελε ὁ Φοῦχτελ καί τό ποιόν ῥόλο παίζει ὁ Ἀλγερινός πράκτωρ μέσα σέ ὅλα αὐτά;
Τὸ ΔΝΤ ἔδωσε τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ τὴν δημιουργία Εἰδικῶν ζωνῶν (ΕΟΖ) κι ἔστειλε τὸν Φοῦχτελ νὰ τὸ δρομολογήσῃ.
Λίγους μῆνες πρὶν ὁ μηχανισμὸς δημιουργίας τῶν ΕΟΖ ἐτέθη σὲ λειτουργία, μὲ τὴν κυρὰ χάννα καὶ ὅλα τὰ πρόθυμα καλοεκπαιδευμένα.
Ἡ Τουρκία ἐδῶ καὶ χρόνια χρηματοδοτεῖ καὶ ἐνθαῤῥύνει τὴν ἀποκοπὴ τῆς Θράκης, προβάλλοντας τὶς ἐμπειρίες της στὶς δικές της ΕΟΖ, ζητώντας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, νὰ ἀναλάβῃ αὐτὴ τὴν ὁλοκλήρωσίν τους στὴν Θράκη.
Τὰ πρακτοράκια ἔλαβαν θέσεις καὶ ὁ ἀρχιπράκτωρ ἔφθασε ἔως ἐδῶ γιὰ νὰ δόσῃ τὶς τελευταῖες ὁδηγίες.
Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ πετάγεται καὶ ὁ ἀρχινονὸς τῆς μαφίας τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου νὰ δηλώσῃ πὼς εἶναι πρόθυμος νὰ χρηματοδοτήσῃ τὴν ἐπικερδὴ (γιὰ αὐτὸν καὶ τοὺς ὁμοίους του μόνον) μετανάστευσιν.
Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!3

WALL STREET JOURNAL

Ο Σόρος επενδύει 500 εκατ. δολάρια για τους μετανάστες

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος ανακοίνωσε σήμερα, σε άρθρο του στην Wall Street Journal, μια επένδυση 500 εκατ. δολαρίων υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και άλλοι επενδυτές θα συνεχίσουν την ίδια αποστολή. «Απεφάσισα να αφιερώσω 500 εκατ. δολάρια επενδύσεων στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταναστών, των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής», έγραψε ο Σόρος στην αμερικανική οικονομική εφημερίδα.

«Θα επενδύσω σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε καθιερωμένες εταιρείες, σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και σε δραστηριότητες που ιδρύονται από τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες», αναφέρει.

Ο Σόρος προσθέτει πως αναζητεί «καλές ιδέες για επενδύσεις» σε μια «ποικιλία τομέων, μεταξύ των οποίων η αναδυόμενη ψηφιακή τεχνολογία».

«Οι πρόοδοι σ’ αυτόν τον τομέα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να έχουν αποτελεσματικότερα πρόσβαση στις κυβερνητικές, νομικές, χρηματοπιστωτικές και υγειονομικές υπηρεσίες», υπογραμμίζει ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος εκφράζει την ελπίδα πως η δέσμευσή του «θα εμπνεύσει κι άλλους επενδυτές».

Περισσότεροι από 300.000 μετανάστες και πρόσφυγες διέπλευσαν την Μεσόγειο για να μεταβούν στην Ευρώπη το 2016, χρονιά η οποία θα είναι η πιο φονική αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να χάνουν την ζωή τους σε ναυάγια με τον σημερινό ρυθμό, ανακοίνωσε σήμερα η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ἕτοιμη λοιπόν ἡ ΕΟΖ τῆς Θράκης καί ἀκολουθοῦν οἱ ἐπόμενες;
Νά θεωρήσουμε πώς θά ἐπανέλθη ἡ ἡρεμία στήν χώρα, ἐφ΄ ὄσον ἐκεῖ μέσα θά  μαντρώσουν κυρίως τούς …«πρόσφυγες»; 
Μπᾶ… ἂς μὴν τὸ θεωρήσουμε, διότι μόνον ἐκεῖ μέσα θὰ ὑπάρχη ἐργασιακὸ ἀντικείμενον. Οἱ ἀπ΄ ἔξω…
…ψόφος!!!
Ἔτσι, γιὰ νὰ μάθουν νὰ συνεργάζονται ταχύτερα καὶ νὰ ὑποτάσσονται καλλίτερα!
Σημειώσεις
Θυμᾶστε τότε μέ τήν ἀπεργία στήν Χαλυβουργική, πού ἔγραφα γιά τήν «ἀνταλλαγή» τῶν ἐργαζομένων;

 Ἔ, ξεχᾶστε τα. Αὐτὰ ἴσχυαν κάποτε…
Τώρα, μισὸ πιᾶτο φαΐ, ὕπνο σὲ παραπήγματα, 16ωρα ἐργασίας…

…γιὰ νὰ ἔχουν λόγο παραμονῆς οἱ …«ἐπενδυτές»…
…λέμε!!!

Θά προλάβη ἡ Τουρκία νά γευθῇ τούς …κόπους της;
Μπᾶ… ὄχι. Αὐτὴν τὴν φορὰ ἦταν ὁ ἀπολύτως χρήσιμος ἠλίθιος.
Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Γερμανία, καθὼς καὶ οἱ  Γερμανοί. Κι ἂς μᾶς δείχνουν διαρκῶς πρὸς τὰ ἐκεῖ τοὺς …κακούς!
Μόνον κάτι τύποι σὰν τὸν Φοῦχτελ καὶ τὸν Ἀλγερινό, πάντα …«ἀνώνυμο», χρήσιμο πράκτορα, θὰ ἀπολαμβάνουν τοὺς καρποὺς τῆς ῥουφιανιᾶς τους, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα τὰ ἀφεντικά τους εἶναι ἄλλα καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ τὰ δοῦμε.

Στὸ ζήτημα τοῦ Brexit, ποὺ κατ’ ἐμὲ ἦταν ἐπίσης πρὸ ἀποφασισμένον, οἱ μετανάστες ἔπαιξαν τὸν ῥόλο τοῦ …ἀντιπάλου δέους, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους ἐπέλεξαν Ἠνωμένη Εὐρώπη.

Τὸ χρῆμα τοῦ Σόρος εἶναι πράγματι ἐπένδυσις. Δική του ἐπένδυσις. Ἔντοκον δάνειον στὴν πραγματικότητα ποὺ γιὰ τόκους θὰ ἀπαιτήσῃ τὴν σάρκα μας.

Ποιός διάβασε τίς 7.500 αελίδες τοῦ τελευταίου μνημονίου; Ἔ;

Μὴν φοβᾶστε… Ναὶ μὲν τὸ σκηνικὸν εἶναι ἕτοιμον, τὰ πιόνια στὶς θέσεις τους, οἱ ῥουφιάνοι στὶς σκοπιές τους, ἀλλὰ λίγο, πολὺ λίγο, θὰ καθυστερήση ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν. Θὰ προτιμήσουν νὰ μᾶς φέρουν πρὸ τετελεσμένων, πρὸ κειμένου ἀκόμη  κι ὁ ἐθνικὸς κορμός, τυπικά, νὰ μὴν ὑφίσταται. Ἁνεξαρτήτως λοιπὸν τῶν συμφωνιῶν καὶ τῶν ὑπογραφῶν, θὰ δοῦμε νὰ ὀλοκληρώνεται τὸ σκηνικὸ λίγο ἀργότερα. Μετὰ κι ἀπὸ τὴν χρεωκοπία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτόνωσιν τῆς Τουρκίας.
Δῆλα δὴ μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς καταστροφῆς.
Γιὰ τὴν ὥρα ἀναζητῶνται τὰ θύματα, ἐφ΄ ὅσον οἱ …«ἐπενδυτές» ἔχουν ἤδη λάβει τὶς ἀναγκαῖες θέσεις.

Τί νομοθέτησαν προσφάτως;
Χμμμ…

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!5

Ποῦ κολλᾶ αὐτή ἡ …λεπτομέρεια;
Μὰ φυσικὰ στὸν κάμπο τῆς Θεσσαλίας. Ἐκεῖ ποὺ θὰ στήσουν μίαν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ΕΟΖ δούλων παγκοσμίως, παράγοντας τὰ καλλίτερα ἀγροτικὰ προϊόντα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ ἐμᾶς. Ἐμεῖς κολῆγοι…

Παλαιά μου τέχνη κόσκινο ποὺ λέν…
Μά, γιὰ τὴν ὥρα, θὰ τακτοποιήσουν τοὺς …«νεοέλληνες».

Πολιτικὴ τοῦ «ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε»…

Στὸ μεταξὺ αὐξάνονται οἱ ῥοές, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἀλεξέι κι ὁ ΟΗΕ τὰ βρῆκαν…

 

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!6

 

Αὐξάνουν τίς ῥοές τοῦ μεταναστευτικοῦ κυβέρνησις καί Ο.Η.Ε.;

Ἀντικαθιστώντας μας…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply