Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!

Τὸ ἀνακοινώνουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδόσουμε ὅλοι μας.
Τσιπροκαμμένη κυβέρνησις τέλος. Μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ ἄσκημο, ἐφ΄ ὅσον τὸ δικό τους μερίδιον στὴν παράστασιν ὁλοκληρώθη, τέλος. Τὸ πολὺ πολύ, ἐὰν δὲν …συνετισθοῦν μὲ τὶς ἐντολές, νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε ἐκρήξεις βομβῶν, ἐπιθέσεις …«αὐθορμήτων» πρακτόρων κατὰ ὁποιουδήποτε καὶ ἀκόμη περισσότερες ἀποκαλύψεις, σὰν αὐτὴν ποὺ εἴδαμε πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὴν οἰκογένεια τῶν ἐργολάβων τσίπρα.

Οἱ ἐργολάβοι τῆς χούντας εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους πάντως μᾶς προετοιμάζουν γιὰ αὐτό. Λίγο τὰ σκάνδαλα, λίγο οἱ διορισμοί, λίγο οἱ παπαρολογίες τους δίνουν σαφὲ μήνυμα. Οἱ τσιπροκαμμένοι τελειώνουν γιὰ νὰ τοὺς διαδεχθῇ ἡ ἄλλος …ἄσπιλος κι ἀμόλυντος, ὁ κούλης τῆς Siemens. (Προφανῶς μὲ μίαν κυβέρνησιν συνεργασίας ἢ οἰκουμενική, γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστήσουν καὶ τοὺς Soro-θεοδωράκη καὶ Soro-λεβέντη.)

Ἡ ἐντολὴ ἐδόθη ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῶν …ἀφεντικῶν στουρνάρα. Ἀρκετὰ μᾶς ἄφησαν νὰ παίξουμε. Τὸ μετρητό, ποὺ ἀπέμεινε, μαζεύεται. Μαζὺ μὲ τὰ τελευταία ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων, ἔβαλαν χέρι καὶ στὰ ἀποθεματικὰ τῆς βο(υ)λῆς τους: 

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!2

τὰ νέα

Τώρα τρέχουν. Ἅπαντες ἐναντίον τους, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ τοὺς στήριζαν, ἔρχονται τώρα γιὰ νὰ τοὺς εὐτελήσουν.
Τῆς ἀπολύτου γελοιοποιήσεως δῆλα δή…

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!1

ἔθνος

Σὺν τᾦ χρόνῳ τὰ δικά τους παιδιὰ ξεκίνησαν νὰ …διαμαρτύρονται γιὰ τὶς τακτικὲς ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἐναντίον μας.

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!3

πηγὴ

Τὰ ποντίκια ἐγκαταλείπουν τὸ πλοῖο…
Τὰ σύνορα σφραγίζονται…
Οἱ τελευταῖες ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἀπέμειναν ἀνοικτές, κλείνουν…
Τὰ νομοσχέδια τῆς ἁρπακτῆς ἔχουν ψηφισθῆ…
Οἱ καθαρίστριες παραμένουν ἀπλήρωτες…
Οἱ χειροκροτητὲς ἀναζητοῦν ἄλλο …ἐλπιδοφόρο ὄχημα…
Καὶ ἐμεῖς γίναμε μία τεραστία ΕΟΖ, μὲ νέους ὑποστηρικτὲς καὶ χειροκροτητές, ἀπολύτως …ἑλληνοποιημένους.

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!4

Κι ἀρχίσαμε νὰ ἀκοῦμε κάτι γιὰ ἡμερομηνίες ἐκλογῶν…
…ποὺ θὰ εἶναι ἐπίσης γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων…

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!5

παραπολιτικὰ

Διότι ἡ χρεωκοπία, ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ συμβεῖ, θὰ μᾶς ἀνακοινωθῆ συντόμως κι ἐπισήμως.

Τσιπροκαμμένοι τέλος!!!6

παραπολιτικὰ

Κι αὐτό, τώρα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ ἔστησαν, εἶναι ἀπολύτως κατασταλτικό, ἀπὸ πλευρᾶς αὐτονομίας, γιὰ μερικὲς δεκαετίες.
Μὰ δὲν εἶναι μόνον του. Ἔρχονται κι ἄλλα…

Οἱ ΕΟΖ τῶν δούλων εἶναι ἕτοιμες.
Οἱ δοῦλοι στὶς θέσεις τους.

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ γλεντᾶ μὲ τοὺς …«ἐπενδυτές» τοὺς κόπους μας…

Κι ὅσο ἐμεῖς χειροκροτοῦμε τοὺς ἀγρότες τὸ ΤΑΙΠΕΔ …πέταξε!!!

Διὰ τὸν Σοσιαλισμόν, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑιο-ΠΑΣΟΚο Πιτσιόρλα στὸ ΤΑΙΠΕΔ!!!

Διότι ἤδη στὴν γειτονιά μας τὰ …«καζάνια» ἑτοιμάζονται νὰ σκάσουν.

Δέν εἶναι πλέον χρήσιμα τά Σκόπια;

Ξεκίνησε ἡ διάλυσις τῆς Τουρκίας;

Διότι οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι ὁλοκληρώνουν τὸ ἔγκλημα καὶ …ἀποχωροῦν, σὰν καλὰ τρωκτικά!!!

Σὰν τὰ ποντίκια ἐξαφανίζονται οἱ …«νεοσωτῆρες»!!!

Καὶ οἱ καρακάξες πετοῦν μακρυὰ μὲ τὴν …λεία τους!!!

Ἐξαγωγὴ χρυσοῦ μὲ κάθε τρόπο…

Μᾶς φεύγει κι ὁ Γιᾶννος…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, ὅταν …μετεκινήθη ἡ πρωτομαγιὰ γιὰ τὶς 3 Μαΐου, ἔγραφα:

Ἕνας φίλος, πρώην τραπεζικὸς ὑπάλληλος καὶ νῦν συνταξιοῦχος, μοῦ ἐξηγοῦσε πρὸ ἐτῶν τοὺς μηχανισμοὺς «σόκ» ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ κρατικοὶ μηχανισμοί, παρέα μὲ τὶς τράπεζες, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν νέα μέτρα καὶ σταθμά, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιδράσουμε.
Ἔτσι καὶ τότε, στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ 1953, Μεγάλη Πέμπτη, ποὺ ἀκολουθοῦσε ἕνα γενναῖο τετραήμερο (ὄχι ἀπεργίας ἀλλά) ἀργίας, ὁ …μεγάλος Μαρκεζίνης μᾶς ἀνεκοίνωσε τὴν ὑποτίμησιν τῆς δραχμῆς κατὰ 50%!!!
Κι ἔτσι ἐν μίᾳ νυκτί, πάλι κοντὰ στὶς …ἀργίες-ἀπεργίες, μᾶς ἔκοψαν στὴν μέση τὸ ἔχει μας…

Ἀλλὰ αὐτὰ συνέβαιναν τότε, ποὺ οἱ καταστάσεις ἦσαν ἀσταθεῖς, ποὺ τὰ ἀμερικανά, μαζὺ μὲ τοὺς …Ἄγγλους, μᾶς συμπονοῦσαν γιὰ τὰ μετ-«εμφυλιακά» παθήματά μας καὶ ὅλοι τους προσέτρεχαν γιὰ νὰ μᾶς λύσουν τὰ προβλήματα, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ τοὺς ἰδιοκτῆτες της, μὲ μπόλικη …φιλεσπλαχνεία κι ἀκόμη μεγαλυτέρα λεηλασία.
Κι ἔτσι ἐμεῖς καταφέραμε καὶ τὸ ξεπεράσαμε τότε τὸ σόκ, ἀποτελειώσαμε τὸν ὀβελία, ποὺ παρὰ λίγο νὰ μᾶς κάτσῃ στὸν λαιμό, ἀπὸ τὴν ἀναταραχή, μὰ μετὰ τὸν ὀβελία ἐπιστρέψαμε στὰ καθ΄ ἡμᾶς.
(Ὡραία… ἐγὼ δὲν τὰ γνωρίζω αὐτά… ἀπὸ διηγήσεις τοῦ φίλου σᾶς τὰ μεταφέρω…)

Ὡς γνωστόν… «Δὲν εἶναι ἀργία… Εἶναι ἀπεργία…!!!»

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ κάνω λάθος.
Ἐπίσης ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν συνδέεται ἡ κατάῤῥευσις (τύποις «χρεωκοπία») μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐπακόλουθα, ποὺ (ἴσως ὑπερβολικῶς) παρέθεσα παραπάνω, ὡς …«φυσικὲς συνέπειες».
Κι ἂς εὐχηθοῦμε ἀκόμη ἡ κυβέρνησις ποὺ θὰ προκύψη, μὲ ἢ χωρὶς ἐκλογές, νὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία πρὸ τῆς ἀνόδου.

Διότι ὅταν πιάνῃς (κι ἐπισήμως) πάτο, μίαν μόνον διέξοδο ἔχεις, ἐὰν θέλῃς νὰ ἐπιβιώσῃς.
Τὴν Ἄνοδον!

Φιλονόη

 

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply