Ὡς γνωστόν… «Δὲν εἶναι ἀργία… Εἶναι ἀπεργία…!!!»

Ὅπως ἴσως θὰ ἔχετε προσέξει κι ἐσεῖς ἡ Πρωτομαγιά, κατὰ τοὺς ἀριστερούς, δὲν εἶναι ἀργία. Εἶναι ἀπεργία.
(Καὶ ναί… Ναί, σᾶς τὸ ἐγγυῶμαι, κι ἐγὼ κι αὐτοί, πὼς πράγματι,  εἶναι ἀριστεροί. Ἔτσι εἶναι ἡ ἀριστερά, ὅπως ἦταν καὶ ἐπὶ «κοκκίνου ἐπαναστάσεως» καὶ ὅπως θὰ εἶναι σὲ λίγο γιὰ ὅλη τὴν ὑφήλιον…!!! Τοὐλάχιστον ἔτσι σχεδιάζουν… Τὸ ἐὰν θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ σχέδιά τους εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…)

Ἐν τάξει… Γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἀπεργία…
Τί γίνεται ὅμως ὅταν ἡ ἀπεργία γίνεται ἀργία;
Ἔ… τότε κι ἐμεῖς τὸ …ἀπολαμβάνουμε ἀναλόγως!!!

Ὡς γνωστόν... «Δὲν εἶναι ἀργία... Εἶναι ἀπεργία...!!!»2

Πρωτομαγιά, ἀργία ἤ ἀπεργία;

Τί γίνεται ὅμως ὅταν μία ἀριστερο-τ-ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛική κυβέρνησις μεταθέτει τήν ἀπεργία, μετά τήν ἀργία, ὡς …ἀπεργία;
Ποιός θά ἐπιστρέψη ἀπό τόν ὀβελία του γιά νά ἀπεργήσῃ; Καί πρός ποιόν νά ἀπεργήσῃ; Πρός τά ἄδεια ὑπουργεῖα καί τίς ἄδειες τράπεζες καί τίς ἄδειες ἐφορίες καί τήν ἄδεια βο(υ)λή;

Ἐν τάξει… Συμβολικὸ εἶναι, θὰ μοῦ πεῖτε…
Ὅμως εἶναι πράγματι;

Πολλάκις ἔχω διαφωνήσει  μαζύ τους γιὰ τὸ τὶ εἶναι καὶ τὶ δὲν εἶναι ἀπεργία, ἀλλὰ σήμερα δὲν θὰ καταπιασθῶ μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Σήμερα θὰ παραμείνω μόνον στὰ δικά τους «τσιτάτα».
Ἡ Πρωτομαγιὰ δὲν εἶναι ἀργία. Εἶναι ἀπεργία. Πάει καὶ τελείωσε.
Ἐν τελῶς…

Κῦττα ὅμως ποὺ ἐδῶ ἔχουμε καὶ κάτι …«περίεργες» συμπτώσεις.

Ἕνας φίλος, πρώην τραπεζικὸς ὑπάλληλος καὶ νῦν συνταξιοῦχος, μοῦ ἐξηγοῦσε πρὸ ἐτῶν τοὺς μηχανισμοὺς «σόκ» ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ κρατικοὶ μηχανισμοί, παρέα μὲ τὶς τράπεζες, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν νέα μέτρα καὶ σταθμά, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιδράσουμε.
Ἔτσι καὶ τότε, στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ 1953, Μεγάλη Πέμπτη, ποὺ ἀκολουθοῦσε ἕνα γενναῖο τετραήμερο (ὄχι ἀπεργίας ἀλλά) ἀργίας, ὁ …μεγάλος Μαρκεζίνης μᾶς ἀνεκοίνωσε τὴν ὑποτίμησιν τῆς δραχμῆς κατὰ 50%!!!
Κι ἔτσι ἐν μίᾳ νυκτί, πάλι κοντὰ στὶς …ἀργίες-ἀπεργίες, μᾶς ἔκοψαν στὴν μέση τὸ ἔχει μας…

Ἀλλὰ αὐτὰ συνέβαιναν τότε, ποὺ οἱ καταστάσεις ἦσαν ἀσταθεῖς, ποὺ τὰ ἀμερικανά, μαζὺ μὲ τοὺς …Ἄγγλους, μᾶς συμπονοῦσαν γιὰ τὰ μετ-«εμφυλιακά» παθήματά μας καὶ ὅλοι τους προσέτρεχαν γιὰ νὰ μᾶς λύσουν τὰ προβλήματα, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ τοὺς ἰδιοκτῆτες της, μὲ μπόλικη …φιλεσπλαχνεία κι ἀκόμη μεγαλυτέρα λεηλασία.
Κι ἔτσι ἐμεῖς καταφέραμε καὶ τὸ ξεπεράσαμε τότε τὸ σόκ, ἀποτελειώσαμε τὸν ὀβελία, ποὺ παρὰ λίγο νὰ μᾶς κάτσῃ στὸν λαιμό, ἀπὸ τὴν ἀναταραχή, μὰ μετὰ τὸν ὀβελία ἐπιστρέψαμε στὰ καθ΄ ἡμᾶς.
(Ὡραία… ἐγὼ δὲν τὰ γνωρίζω αὐτά… ἀπὸ διηγήσεις τοῦ φίλου σᾶς τὰ μεταφέρω…)

Καί ποῦ τήν εἶδα βρέ πατριῶτες τήν σύμπτωσιν τῶν γεγονότων;
Πῶς θά μπορούσαμε τώρα ἐμεῖς νά ὑποτιμήσουμε τά εὐρά μας; (Ποὺ ἐσωτερικῶς τὰ ἔχουμε ἀρκούντως ὑποτιμημένα…!!!)
Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω.
Τί περιμένουμε ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια νά μᾶς ἀνακοινωθῇ; Μία χρεωκοπία μήπως;
Ἴσως νά ἔφθασε ἡ …μεγάλη της στιγμή;

Ὑποθέσεις, ἀμπελοφιλοσοφίες καὶ συνωμοσιολογίες.
Μὴν μοῦ δίδετε σημασία.
Ἀλλὰ ξαφνιάστηκα κάπως… Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί πού ὑπερασπίζονται τήν ἀπεργία τῆς Πρωτομαγιᾶς νά μᾶς τήν μετατρέπουν σέ ἀργία; Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Αὐτοὶ ποὺ συστηματικῶς ἀπεργοῦν τὴν Πρωτομαγιά, εἶναι συνήθως αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ ἀπεργήσουν. Δημόσιοι ὑπάλληλοι, κομματόσκυλα, οὐρὲς κομματοσκύλων… 
Λέτε νά ἀφήσουν τό γλέντι καί νά τρέχουν γιά ἀπεργίες; Πλάκα κάνουμε;

Ἀλλὰ καὶ πάλι ἴσως νὰ κάνω λάθος.
Ἴσως πράγματι, χορτασμένοι ἀπὸ τὴν ἀργία, νὰ κατακλύσουν τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες μας γιὰ νὰ διαδηλώσουν τὸ μένος τους κατὰ τοῦ …ἑαυτοῦ τους.
Ποτὲ δὲν θὰ μπορούσαμε πραγματικὰ νὰ ξέρουμε τὸ ποιὰ νέα παράνοια θὰ σκαρφισθοῦν.
Ἄς περιμένουμε…
Κυριακὴ κοντὴ γιορτὴ λέει ὁ λαός μας…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἐφέτος ΔΕΝ θὰ μείνω ἐδῶ, ὅπως κάθε χρόνο, γιὰ νὰ ἀπεργήσω…
Θὰ πάω στὴν πλατεία, στὸ ἄλσος, στὸ πλησιέστερό μου δασάκι νὰ μαζέψω λουλούδια, ὅπως κάνω κάθε χρόνο.
Τὸ …ἐπαναστατικό μου μένος, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐν λόγῳ …«ἀπεργία»,  ἀρχίζει καὶ τελειώνει στὸ σημερινό μου σημείωμα.

Ἄν τέ… Γιατὶ σήμερα μὲ παρα – ἔπιασε τὸ ἐπαναστατικό μου λέμε…

(Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν αὐτὸς ποὺ τὸ τραγουδᾶ σέβεται τὴν ἐργατιὰ τόσο ὅσο νὰ ἐξαγάγῃ στὴν …ἐργατικὴ Βουλγαρία τὰ εἰσοδήματά του. Τὸ πάθος μετρᾶ…!!!)

Βρὲ πατριῶτες…
Ἐκεῖνο τὸ ἄλλο, μὲ τὴν Τουρκία, ποὺ καταφθάνουν ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην χώρα, μὲ ὁδηγίες γιὰ τοὺς πολῖτες τους ποὺ διαμένουν ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν…
…λέτε νά εἶναι ἄσχετον;

Βρὲ πατριῶτες….
…ἐκεῖνο τὸ ἄλλο, μὲ τὴν συνειδητή, συστηματική, στοχευμένη καταστροφὴ τῆς Νοτίου Εὐρώπης, ἀπὸ τὰ κοπρόσκυλα ποὺ τὸ παίζουν κυβερνῶντες τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» καὶ χρηματοδοτοῦν, λέει, μὲ ἀτελείωτο καὶ τοκογλυφικὸ δανεισμό, μέσῳ τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ, Ἑλλάδα, Ἰταλία, Ἰσπανία, Πορτογαλία, Ἰρλανδία…
…πῶς πάει; Ἀντέχει;
Τό ξεπεράσαμε τό ἐπικίνδυνον σημεῖον; Ἤ ὄχι;

Ὡς γνωστόν... «Δὲν εἶναι ἀργία... Εἶναι ἀπεργία...!!!»

εἰκόνα

2 thoughts on “Ὡς γνωστόν… «Δὲν εἶναι ἀργία… Εἶναι ἀπεργία…!!!»

 1. Βρὲ πατριῶτες…
  Ἐκεῖνο τὸ ἄλλο, μὲ τὴν Τουρκία, ποὺ καταφθάνουν ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην χώρα, μὲ ὁδηγίες γιὰ τοὺς πολῖτες τους ποὺ διαμένουν ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν…
  …λέτε νά εἶναι ἄσχετον;

  Απαντησις:
  Οχι δεν ειναι.
  Απλως τα εβραια που θελουν να ριξουν τον Ερντογαν γιατι τους χαλαει την σουπα…καπως, δημιουργουν…κλιμα με δοκιμασμενες συνταγες.

Leave a Reply