Δὲν εἶναι ἀπεργία… Εἶναι Ἀργία!!!!

Εἶναι ἡ κορύφωσις τῆς ἀπολύτου καὶ πλήρους συνειδητοποιήσεως μίας προαιωνίου, ἀληθοῦς καὶ σαφοῦς θέσεως τοῦ Ἀνθρώπου στὸν πλανήτη μας. Διότι ὁ πλανήτης μας εἶναι κι ὁ περιβάλλων κόσμος μας, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει (ἢ ὄχι) νὰ ἐπιβιώσουμε. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε ὅμως ἀπαιτεῖται νὰ παραμένουμε διαρκῶς προσηρμοσμένοι στὶς Φυσικὲς διεργασίες, αἰσθανόμενοι ὡς κύτταρα ἑνὸς μεγαλυτέρου ὀργανισμοῦ.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν αἰσθανόμεθα κύτταρά του, τότε ἀποποιούμεθα τοῦ δικαιώματός μας στὴν Ζωή!!!

Συνέχεια

Ἡ ἐκτέλεσις στὸ Βαλτεσινῖκο

Ἡ ἐκτέλεσις στὸ Βαλτεσινῖκο

2 Μαΐου 1944.
Ἐκτέλεσις 18 Ἀθῴων Ἑλλήνων στὸ Βαλτεσινῖκο Ἀρκαδίας Συνέχεια

Ὡς γνωστόν… «Δὲν εἶναι ἀργία… Εἶναι ἀπεργία…!!!»

Ὅπως ἴσως θὰ ἔχετε προσέξει κι ἐσεῖς ἡ Πρωτομαγιά, κατὰ τοὺς ἀριστερούς, δὲν εἶναι ἀργία. Εἶναι ἀπεργία.
(Καὶ ναί… Ναί, σᾶς τὸ ἐγγυῶμαι, κι ἐγὼ κι αὐτοί, πὼς πράγματι,  εἶναι ἀριστεροί. Ἔτσι εἶναι ἡ ἀριστερά, ὅπως ἦταν καὶ ἐπὶ «κοκκίνου ἐπαναστάσεως» καὶ ὅπως θὰ εἶναι σὲ λίγο γιὰ ὅλη τὴν ὑφήλιον…!!! Τοὐλάχιστον ἔτσι σχεδιάζουν… Τὸ ἐὰν θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ σχέδιά τους εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…)
Συνέχεια

Καλὸν μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε…

Ἡ ἄνοιξις πλέον εἶναι στὶς δόξες της…
Τὰ κρύα, κατὰ πῶς φαίνεται, τὰ ἀφήσαμε πίσω μας καὶ τώρα, σιγὰ σιγά, προετοιμαζόμεθα γιὰ ἕνα …θερμὸ Θέρος.
Μὰ ἐποχὲς εἶναι, τοὺς κύκλους τους κάνουν κι ἐμεῖς, ὡς πολὺ ἀπομεμακρυσμένοι ἀπὸ τὶς φυσικὲς λειτουργίες καὶ ἀνάγκες μας, ξεχνᾶμε συχνὰ νὰ τὰ παρατηρήσουμε ὅλα αὐτά… Συνέχεια

Πρωτομαγιά, ἀργία ἤ ἀπεργία;

Πρωτομαγιά, ἀργία ἤ ἀπεργία;6«Δὲν εἶναι ἀργία… Εἶναι ἀπεργία…»
Διαβάζουμε παντοῦ.
Δὲν εἶναι ἀργία… κατὰ κάποιους… Εἶναι ἀπεργία, διότι κάποιοι ἐργάτες στὸ Σικάγο, τὸ 1886, (κι ὄχι μόνον)  σηκώθηκαν  στὸ πόδι γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ δικαίωμα τοῦ ὀκταώρου. Συνέχεια

Πρώτη Μαΐου…

Καὶ μπαίνουμε σήμερα, ἡμερολογιακῶς, στὸν τελευταῖον μήνα τῆς Ἀνοίξεως.
Δῆλα δὴ σήμερα ξεκινᾶ ἡ προετοιμασία μας, ἐπισήμως πάντα, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ θέρους…
Δῆλα δὴ σήμερα, ἐπισήμως λέμε, εἴμαστε εἰς θέσιν νὰ ἀπολαύσουμε, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς συνθῆκες, τὰ βήματα τῆς ἀνοίξεως στὸν πλανήτη καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴν νέα ἐποχιακὴ ἀλλαγή. Συνέχεια