Ἡ «Μαγικὴ» σφαίρα

Ἡ θέσις τῆς λιθίνου σφαίρης, ποὺ εὑρέθη σὲ χῶρο τοῦ Διονύσου καὶ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν, ἦταν ἐπάνω σὲ τρίποδα. Τὰ σχετικὰ νομίσματα, τὸ βεβαιώνουν αὐτό. Δὲν ἦταν τρίποδας μὲ τὴν χρήση ποὺ γνωρίζουμε, ἀλλὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ κουβαλοῦσε τὴν μαντικὴ σφαίρα. Ὑπῆρχε ἐξασφαλισμένο ἕνα γυροσκοπικὸ σύστημα ἐπάνω στὸν τρίποδα, γιὰ νὰ περιστρέφεται καὶ νὰ ἀλλάζῃ θέσεις ἡ σφαίρα. Ἀναλόγως τῆς θέσεως ποὺ ἔπαιρνε ἡ σφαίρα, προέκυπτε ἡ μαντεῖα.

Συνέχεια

Δημιουργοῦν δική τους …«νομισματικὴ ἱστορία» οἱ Σκοπιανοί!!!

Χωρὶς τίτλο! 

Τὸ ἔλαβα τὸ μήνυμα σὲ βιβλίο ποὺ στὸ ἐξώφυλλο γράφει «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Τὰ τρία νομίσματα ἐκεῖ εἶναι ἕνα ΔΕΡΡΟΝΩΝ κομμένο στὴν Ἐλευθερούπολη Καβάλας, ἕνας χρυσὸς ΦΙΛΙΠΠΟΣ ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη καὶ ἕνας ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Προφανέστατα, αὐτὰ εἶναι ὅ,τι περισσότερο προσεγγίζει αὐτὴ τὴν χώρα, ποὺ οὐδέποτε ἔκοψε νόμισμα αὐτὲς τὶς περιόδους.  Συνέχεια