Δὲν ἔπεσε μόνο του τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου

Ἀγαπημένοι ἀντικομμουνιστὲς λελέδες καὶ ἀλλὰ σιχάματα…
Τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου δὲν ἔπεσε μόνο του.
Αὐτοὶ ποὺ τότε ὑβρίζατε (ὅπως ὑβρίζετε σήμερα τὸν μπαμπά σας τὸν τρίποδο Τρᾶμπ) τὸ ἔῤῥιξαν.

Ἂν λέτε μία ἱστορία νὰ τὴν λέτε ὁλόκληρη.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν ἔπεσε μόνο του τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου

  1. Προς τον {{ΕΝΑ}} Σε ελεύθερη η και απορριπτόμενη γραμματο εγγραφή?
    Με το συμπΆθειο ΜΙΓΚΑΛΕ και εσύ δεν γνωρίζεις άστο μην το σκαλίζεις το Ζαλίζεις*
    Είναι ένας από τους λόγους που περνάμε τα αναμενόμενα & Μόλις αρχίση να δαγκώνει την ουρά του τότε να είσαι έτυμος να ενεργήσεις#

Leave a Reply