Δημιουργοῦν δική τους …«νομισματικὴ ἱστορία» οἱ Σκοπιανοί!!!

Χωρὶς τίτλο! 

Τὸ ἔλαβα τὸ μήνυμα σὲ βιβλίο ποὺ στὸ ἐξώφυλλο γράφει «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Τὰ τρία νομίσματα ἐκεῖ εἶναι ἕνα ΔΕΡΡΟΝΩΝ κομμένο στὴν Ἐλευθερούπολη Καβάλας, ἕνας χρυσὸς ΦΙΛΙΠΠΟΣ ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη καὶ ἕνας ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Προφανέστατα, αὐτὰ εἶναι ὅ,τι περισσότερο προσεγγίζει αὐτὴ τὴν χώρα, ποὺ οὐδέποτε ἔκοψε νόμισμα αὐτὲς τὶς περιόδους. 

Στὶς σελίδες του μέσα, εἶναι καὶ τὸ ἐπίμαχο νόμισμα ΛΥΧΝΙΔΙΩΝ ὁλόκληρο. Τὸ νόμισμα παραβιάζει κατάφορα τοὺς νομισματικοὺς κανόνες τῆς ἀρχαίας νομισματοκοπίας καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι πλαστό. Γενικότερα, ὅ,τι παραβιάζῃ τοὺς κανόνες τῶν ἀρχαίων ποὺ ἦσαν πολὺ συγκεκριμένοι, εἶναι πλαστό!

Θάλασσα στὰ Σκόπια

Κατὰ παραγγελία σήμερα, στὴν Σικελία καὶ στὴν Βουλγαρία, βγάζουν ὅ,τι νόμισμα ἐπιθυμῇς. Καὶ ἐὰν πρόκειται γιὰ καινούργια ἐπιγραφή, τότε εὔκολα γίνεται λάθος.

Ἀστέριος Τσίντσιφος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply