Λέει ἀντί- κάτι, γιὰ νὰ κρύψῃ τὸ τὶ εἶναι!!!

Οὐσιαστικῶς καλό μου αὐτὸ ποὺ πολεμᾶς δὲν εἶναι ὁ ἀπέναντι ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός σου.
Ξέρεις φαντάζομαι τὸ γιατί…
Φοβᾶσαι μὴν ἀποκαλυφθῇ τὸ πόσο ἴδιος εἶσαι μὲ αὐτὸν ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀντι-μάχεσαι!

Νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω, ἄν καὶ ἀντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο σοῦ εἶναι νὰ ἀντιληφθῇς τὰ πασιφανῆ.

Ἀντί-πρόεδρος, ἀντι-καταστάτης, ἀντί-παλος….
Τί σημαίνουν αὐτά καλό μου;
Νά τό ἀναλύσουμε λίγο;

Ἀντι-πρόεδρος εἶναι αὐτὸς ποὺ δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν πρόεδρο ἐπάξια.
Ἀντι-καταστάτης εἶναι αὐτὸς ποὺ δύναται νὰ λάβῃ τὴν θέσιν κάποιου ἄλλου ἐπίσης ἐπάξια.
Ἀντί-παλος, φαντάζομαι κατάλαβες… Διότι ἀκριβῶς μέσα σὲ αὐτὴν τὴν λέξιν κρύβεται ὅλη ἡ πραγματικότης σου. Ἀντί-παλος, καλό μου, εἶναι αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἀναμετρηθῇς στὴν πάλη. Δῆλα δὴ ἰσότιμος ἐπίσης, ἰσοδύναμος ἐπίσης, ἰσόνομος ἐπίσης.

Φαντάζομαι πὼς αὐτὸ τὸ τελευταῖο τὸ ἔχεις κάπως ἀντιληφθῇ.
Στὰ προηγούμενα κολλᾶς…
Ἀλλὰ θὰ τὸ προχωρήσω, διότι δὲν γίνεται ἐσὺ νὰ κολλᾷς μίαν ὁλόκληρο κοινωνία κάπου.
Κι ἐπεὶ δὴ εἶσαι αὐτὸ ποὺ εἶσαι, δημιουργεῖς ἐμπόδια. Καὶ τὰ ἐμπόδια ἤ ξεπερνῶνται ἤ παρακάμπτονται ἤ καταστρέφονται.

Λοιπόν, καλό μου, ἐσὺ ὁ ἀντι-ῥατσιστής, ὁ ἀντι-φασίστας, ὁ ἀντί-προοδευτικούλης… Ὁ ὅποιος ἀντί-κάτι.
Ἔχεις συνειδητοποιήσῃ πώς αὐτό πού τελικῶς ἀντί-μάχεσαι δέν εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό ἐσέναν;

Τί γράφουν τά ΠΑΝΩ σου; Τά συνθήματά σου; Τί οὐρλιάζεις στίς γειτονιές;
Ἀντί-κάτι.
Δῆλα δὴ οὐσιαστικῶς ἐσὺ ἔρχεσαι νὰ ἀντι-καταστήσῃς κάτι μὲ τὸ ὁποῖον εἶσαι ἀπολύτως ὅμοιος καὶ ταὐτισμένος!!!
Καί γιατί δέν τό ὁμολογεῖς;
Γιατί κρύβεσαι πίσω ἀπό λέξεις πού ἀκόμη κι ἐσύ ὁ ἴδιος δέν ἀντιλαμβάνεσαι;

Ἀντί-κάτι γεμίσαμε…
Ἀντί… Τὸ πρωτότυπον ἀπουσιάζει ἀκόμη. Καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ κοινὴ λογική.
Καθῶς ἐπίσης καὶ τὸ ἦθος. Καὶ ἡ αὐτογνωσία. Καὶ ἡ συνειδητότης. Καὶ ἡ ἀνθρωπιά. Καὶ ἡ στοιχειώδης σκέψις…

Ἀντί-κάτι τέτοιοι…
Μᾶς ζώσατε… Μᾶς πνίξατε.. Μᾶς σκάσατε…
Ὥρα ὅμως καὶ νὰ σᾶς ξεφορτωθοῦμε…
Μπουχτήσαμε….

Φιλονόη

(Visited 178 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λέει ἀντί- κάτι, γιὰ νὰ κρύψῃ τὸ τὶ εἶναι!!!

  1. Ὀρθῶς – καὶ ἰδιαίτερα φιλοσοφημένη προσέγγιση τοῦ ὅλου θέματος. Ὅπως λένε ἄλλωστε καὶ οἱ Μουσουλμάνοι: “Τὸ μεγαλύτερο τζιχὰντ [=ἱερὸς πόλεμος] εἶναι ἐνάντια στὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό”.
    Τὰ μεγάλα πνεύματα συναντῶνται, Φιλονόη μου.

Leave a Reply