Βλέποντας τὸ σκοπιανὸ πλέον μὲ σοβαρότητα

Γιὰ τὸ σκοπιανό, ἤμουν ἀπὸ τοὺς «μαλακούς», θεωρῶντας ὅτι δὲν εἶναι τόσο μεγάλο ὅσο ἐννοοῦσαν κάποιοι.

Παρακολουθῶ μὲ ἐνδιαφέρον δεκάδες ἐπαϊόντων διεθνολόγων, στρατηγιστῶν, ἀνθρώπων τῆς διπλωματίας καὶ τῆς στρατιωτικῆς τέχνης, τέλος ἀνθρώπων μορφωμένων καὶ μὲ βάση τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις ἔχω πεισθῆ ὅτι εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ καὶ ἐπικίνδυνο θέμα γιὰ τὸ μέλλον.

Σὲ αὐτή μου τὴν αἴσθηση βέβαια ἔχω ὁδηγὸ καὶ τοὺς λελέδες τοῦ φβ, ποὺ λ]ν τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα.

Εἶναι κλασικὴ περίπτωσις ἀνθρώπων ποὺ πρέπει νὰ παρακολουθῇς γιὰ νὰ ξέρῃς ὅτι θὰ γίνη τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ στηρίζουν.

Τρανὲς ἀποδείξεις, ἡ συστράτευσίς τους στὸ σχέδιο Ἀνᾶν, ὅπου ἔβλεπαν δράκους, ἡ ἐμμονή τους μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτική της Τουρκίας, ποὺ θὰ ἔλυνε τὰ προβλήματα κ.ὄ.κ.

Κλασικὲς περιπτώσεις γελοίων ὑποκειμένων.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply