Ἰδεολογικὲς μάχες δὲν δίδονται μὲ τὸ ὄνομα «Μπακογιάννης»

Ἡ πεποίθησις πολλῶν γιαλαντζὶ «δεξιῶν» της ΝΔ, ὅτι ἡ ἀπόφασις μετονομασίας τοῦ σταθμοῦ στὸ ὄνομα «Μπακογιάννης» γιατί ἔτσι πολεμᾶ τὴν ἰδεολογικὴ ἡγεμονία τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι παντελῶς ἀστήρικτος καὶ δίχως ὁποιοδήποτε βάθος ἱστορικό.

Μία δεξιὰ μετονομασία θὰ ἦταν ἐάν, ἂς ποῦμε, τὸν σταθμὸ στὸ Γουδῆ μεθαύριο (ὅταν μὲ τὸ καλὸ περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ ὑπόγειος) τὸν ᾠνόμαζαν σταθμὸ «τῶν ἕξ» ἡ ἀκόμη καὶ σταθμὸ «Δημητρίου Γούναρη» ἢ ἐὰν τὸν παρακείμενο στὸ Μέγαρο μουσικῆς σταθμὸ τὸν ᾠνόμαζαν σταθμὸ «Ἴωνος Δραγούμη».

Αὐτὸ θὰ ἦταν πραγματικὰ μία προσπάθεια τῆς ὑποτιθεμένης «δεξιᾶς» νὰ ἀναδείξῃ τὰ δικά της θύματα καὶ νὰ περιορίσῃ τὴν ἡγεμονία ἀρχικῶς του βενιζελισμοῦ καὶ συνακολούθως τῆς «ἀριστερᾶς».

Ὅμως τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὸ μία γιαλατζὶ «δεξιὰ» ποὺ πλέον ἔχει ἐπὶ κεφαλῆς της μία ἐμβληματικὴ συνέχεια τοῦ βενιζελισμοῦ.

Ὁ συγχωρεμένος Μπακογιάννης, ὅσον μὲ ἀφορᾶ, ἔπεσε θύμα τῶν θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων.
Ἡ κομμουνιστικὴ ἀριστερὰ στὴν ὁποία ἀνῆκε καὶ τὴν ὁποία ὑπηρέτησε πίστα, ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια καὶ στὴν συνέχεια ἀπὸ τὸ Μόναχο καὶ τὴν Ντώυτσε βέλλε, ἐνέχει θέση θρησκείας καὶ στὶς περισσότερες θρησκεῖες ἡ «ἀποστασία» τιμωρεῖται μὲ θάνατο.

Ὁ συγχωρεμένος Μπακογιάννης ἦταν ἕνα ἔξυπνο παιδὶ μὲ τεράστιες δυνατότητες, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθῇ ἀπὸ φτωχὰ @ρχίδια ἑνὸς ἀριστεροῦ (κομμουνιστοῦ λὲν οἱ γνωρίζοντες) ἱερέως τῆς Εὐρυτανίας.

Ἡ Ντόρα στὴν ἡλικία τῶν 19-20 ἐτῶν ἔκανε κι αὐτὴ τὴν ἐπανάστασή της καὶ ἔπεσε ἐπάνω στὸν Παῦλο. Μπάνικος καὶ μάγκας τὸν ἠρωτεύθη.
Ῥεαλιστὴς ὁ ἴδιος δὲν θὰ ἄφηνε τὴν εὐκαιρία νὰ πάῃ χαμένη. Ἔτσι ἀφομοιώθη μέσα στὸ Μητσοτακέϊκο καὶ ἔπαιξε τὸν ῥόλο τοῦ γεφυροποιοῦ μὲ τοὺς παλαιούς του συντρόφους.
Οἱ ἰδεοληπτικοὶ τῆς 17 Ν ὅμως αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν τὰ συγχωροῦν καὶ ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ ἀξιακὸ ἐπίπεδο προχώρησαν στὴν δολοφονία τοῦ ἀποστάτου.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καμμία ἰδεολογικὴ μάχη δὲν δίδεται μὲ τὸ ὄνομα Μπακογιάννης καὶ οὐδὲ μίαν οὐσία θὰ ἐξυπηρετοῦσε.
Αὐτὸ ποὺ σίγουρα ὅμως ἐξυπηρετεῖ εἶναι τὴν πλήρη ἐπικράτηση τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη στὴν ΝΔ καὶ τὶς φιλοδοξίες της γιὰ συνέχιση τῆς ἡγεμονίας της μὲ τοὺς κατιόντες της καὶ δῆ τὸν δήμαρχο Ἀθηναίων Μπακογιάννη.

Συνεχίστε ὅτι κάνατε.

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Κάποιοι …πόνεσαν μὲ τὸν διορισμὸ Ταχιάου διότι μᾶλλον ἐλησμόνησαν… Δὲν πειράζει… Θὰ φροντίσουν οἱ ἱπποκόμοι, οἱ μπάτλερ καὶ οἱ γλυφοκώληδες τῆς Ἁγίας οἰκογενείας νὰ θυμηθεῖτε σύντομα.

Μετὰ τὸν ἱπποκόμο Σκυλακάκη, ποὺ διῳρίσθη ὑφυπουργὸς γιὰ τὸ ἄγριο γλυφοκ@λι στὴν οἰκογένεια, ἦλθε καὶ ἡ σειρὰ τοῦ Ταχιάου, ἑνὸς ἀκόμη ἱπποκόμου τῆς Ἁγίας οἰκογενείας.

Σειρὰ θὰ πάρουν οἱ μπάτλερ καὶ στὴν συνέχεια οἱ τραπεζοκόμοι καὶ οἱ καθαρίστριες.

Πληρωμένοι ἁδρὰ μὲ τὰ χρήματά σας γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν μὲ συνέπεια τοὺς ἐπαγγελματίες Μητσοτάκηδες.
Θὰ φωνάζετε γιὰ ἔλεος σὲ ἕνα χρόνο (ὅσοι δὲν θὰ ἔχετε διορισθὴ ἐννοῶ) γιατί οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἐκτελοῦν ὑπηρεσία γλυφοκωλιοῦ στὸν Κυριάκο.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τελικῶς, δὲν κατάλαβα.. Ἡ «οἰκογένεια» τὸ πῆρε πίσω ἐνῶ ὁ Ταχιάος δέν τό εἰσηγήθη καὶ τὸ ἀντελήφθη ὡς «ὥριμο»;
Μπορεῖ κάποιος νά μοῦ ἐξηγήσῃ;

Τελικῶς ἡ «οἰκογένεια» θὰ ἐπλήρωνε καὶ ἦταν ὥριμο, ἀλλὰ τὸ πῆρε πίσω καὶ ὁ Ταχιάος τὸ θέλει.

Αὐτὴ ἡ ταὔτισις ὅμως μὲ τὸν Botzaris ποὺ ἔχουν στὸ Παρίσι, ἐγὼ δὲ θὰ συμπληρώσω καὶ Ypsilanti ποὺ ἔχουν στὸ Μίσιγκαν τῶν ΗΠΑ, τί ἀκριβῶς ὑπονοεῖ;

Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ σκοπίμως συγχέονται παγκόσμια ἱστορικὰ γεγονότα ὅπως ἦταν ἡ ἑλληνικὴ Ἐθνεγερσία, μὲ τὶς ὑποσημειώσεις τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἱστορίας, σὲ κάποιους μᾶς πονᾶ τὸ κεφάλι νὰ καταλάβουμε τοὺς συσχετισμούς.

Πάντως ἐγὼ σὰν μπάτλερ, ἱπποκόμος καὶ σφουγκοκωλάριος γιὰ 10 χιλιάρικα τὸν μῆνα (σὺν πιθανὰ ἐξτραδάκια) θὰ ἔκανα πολὺ πιὸ καλὴ ἀνακοίνωση.

Καὶ κάτι τελευταῖο…
οἰκογένεια Μητσοτάκη εἶναι τὸ παράσιτο ποὺ σιτίζεται στὴν δεξιά.
Οὐδὲ μία δύναμις δικῆ της ὑφίσταται ἐκτὸς αὐτῆς.
Μιλῶ μὲ νούμερα ὄχι μὲ φαντασιώσεις.
Παράδειγμα: ἡ δεξιὰ τὸ 1946 καὶ τὸ 1952 πῆρε ποσοστὸ 53% καὶ εἶχε τὸν μικρανεψιὸ τοῦ Βενιζέλου ἀπέναντι.
Τὶς πλειοψηφίες τὶς δημιουργοῦν οἱ ἀνάγκες καὶ τὶς ἐκφράζουν ἄνθρωποι.
Ἐπίσης ἡ δεξιὰ τοῦ 1958 καὶ τοῦ 1961, καθὼς καὶ τοῦ 2004 καὶ τοῦ 2008 πῆρε ἀσύλληπτα ποσοστά.

Ὁ μικρανεψιὸς τοῦ Βενιζέλου πῆρε 1% στὴν κάθοδό του στὶς ἐκλογὲς τὸ 1977 καὶ ἡ κόρη τοῦ 2,5% ὅταν ὁ Τζήμερος πῆρε 2,2 τὸ 2012.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἰδεολογικὲς μάχες δὲν δίδονται μὲ τὸ ὄνομα «Μπακογιάννης»

Leave a Reply