Λίγα λόγια γιὰ τοὺς Μπακογιάννηδες καὶ τὴν «Γραμμὴ»

Περὶ Μπακογιάννη καὶ «Γραμμῆς».

Γιὰ νὰ μὴν λέμε καὶ καθεστωτικὲς κλαπ@ρχιδιές, μὲ ἀφορμὴ τὴν διένεξη Ταχιάου καὶ Μητσοτακεϊκου, σχετικῶς μὲ τὴν μετονομασία τῶν σταθμῶν τοῦ «Μετρό»…

…νὰ θυμήσω τὰ κατωθι:

 1. Ὁ Μπακογιαννης ὀνειρεύετο νὰ φτιάξῃ τὸ Ἀπόλυτο Τυπογραφεῖο (γιὰ νὰ κοντράρῃ τὴν Τυποεκδοτικη τοῦ ΚΚΕ) καὶ πῆρε ἕναν σκασμὸ δάνεια. Ἔφαγε «κλάσιμο» ἀπὸ τὸ Λαμπρακιστὰν καί, ἐλλείψει τζίρου, ἔφθασε στὰ ὅρια τῆς πτωχεύσεως (ποὺ τότε ἐσήμαινε «φυλακή»!!!)
 2. Ὁ Ἀνδρεας, γιὰ νὰ τὴν σπάσῃ στὸν Λαμπρακη (ποὺ τὸν εἶχε ξεσκίση στὸν ἐκβιασμὸ) ἔπεισε τὸν Κοσκωτᾶ νὰ ἀγοράσῃ τὸ (στὰ ὅρια χρεωκοπίας) τυπογραφεῖο τοῦ Μπακογιάννη, ὥστε νὰ σώσῃ, ταὐτοχρόνως τὸ ΠΑΣΟΚ (ἀπὸ τὸν ἐκβιασμὸ) καὶ τὸ μητσοτακέϊκο (ἀπὸ τὸ ὄνειδος φυλακίσεως τοῦ «γαμβροῦ» του).
 3. Ὁ Κοσκωτᾶς, χωρὶς νὰ ἔχῃ διάθεση νὰ παραστήσῃ τὸν μεγαλοέκδοτη (μία χαρὰ ἦταν μὲ τὸ περιοδικὸ ΕΝΑ ποὺ τοῦ ἔβγαζε ὁ Χατζηδάκις, στὴν ὁδὸ Βαλαωρίτου) «ἐξηναγκάσθη» νὰ ἀγοράσῃ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Μπακογιάννη καὶ νὰ τὸ μετονομάσῃ σὲ «Γραμμὴ ΑΕ».
 4. Τὸ ΠΑΣΟΚ, κατὰ παράβασιν ὅλων τῶν πολεοδομικῶν νόμων, ἔδωσε ἄδεια στὸν Κοσκωτᾶ, νὰ προσθέσῃ ὀρόφους ἐπάνω ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Μπακογιάννη, γιὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ δημοσιογραφικὰ γραφεῖα, ἐπάνω ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Μπακογιάννη, πρὸ κείμενου νὰ ἐκδοθῇ ἡ φίλο-ΠΑΣΟΚικὴ ἐφημερὶς «24 Ὧρες». (Γενικὸ ἀφεντικό, σὲ ὅλον αὐτὸ τὸν ἀχταρμᾶ, ἦταν ὁ πρώην -ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ- διοικητὴς τῆς ΕΥΠ Ῥουμπάτης…)
 5. Ἡ δίωξις τοῦ Ἀνδρέα μὲ τὸ «σκάνδαλο Κοσκωτᾶ» ἦταν μία στημένη ὑπόθεσις ποὺ δὲν θὰ ὁδηγοῦσε σὲ κατάδικη, μιᾶς καὶ τὸ Μητσοτακέϊκο ἔπρεπε νὰ «ἐξοφλήσῃ γραμμάτια»…
 6. Μὴν ἀποπειραθεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε μαμακίες τύπου «αὐτὰ ποὺ λὲς δὲν ἰσχύουν». Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἐργαζόμουν στὸ Λαμπρακιστὰν (ὡς ἱδρυτής, μὲ τὸν Κώστα Καββαθᾶ, καὶ πρῶτος διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ πληροφορικῆς RAM) – κι ὅταν τὰ ἔσπασα μὲ τὴν κλίκα Ψυχάρη, μετακινήθηκα στὸ μαγαζὶ τοῦ Κοσκωτᾶ γιὰ νὰ στήσουμε τὸ περιοδικὸ αὐτοκίνητου Car&Driver πού, μετὰ τὴν διαφυγὴ τοῦ Κοσκωτᾶ, πέρασε στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Λεσουὲρ (νῦν ἰδιοκτήτου τοῦ Ἀττικοῦ Πάρκου).
 7. Ἄρα, ὅσα σᾶς εἶπα, εἶναι βιωματικὰ καὶ ἀπὸ «πρῶτο χέρι»…

«…..Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Κουφοντίνας ζητοῦσε ἐπίμονα στὴν δίκη τῆς 17Ν νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἀναφορὰ τοῦ εἰσαγγελέως ἐφετῶν σχετικὰ μὲ τὴν «κακουργηματικὴ» δράση τοῦ Μπακογιάννη, ἀλλὰ ἡ ἕδρα παρέπεμπε τὸ θέμα στὶς ἑλληνικὲς καλένδες.

Ὅπως εἶχε καταθέση στὴν βουλὴ ὁ πρώην ὑπουργὸς οἰκονομικῶν Δημήτρης Τσοβόλας, ὁ Κοσκωτᾶς θὰ ἐμφανισθῆ σὰν ἀπὸ μηχανῆς θεὸς γιὰ τὸν Μπακογιάννη τὸ 1984. Συγκεκριμένα ἐμφανίζεται ὡς ἐγγυητὴς ὥστε νὰ νὰ ἀρθῇ ἡ ἀπαγόρευσις ἐξόδου ἀπὸ τὴν χώρα ποὺ εἶχε ἐπιβληθῆ στὸν Μπακογιάννη γιὰ χρέη ὕψους 31 ἑκατομμυρίων δραχμῶν….»

πηγὴ

Τελικῶς ὁ Κοσκωτᾶς πῆρε τὸν ἐξοπλισμὸ (καὶ τοὺς τίτλους ἔντύπων) τῆς «Γραμμῆς» σὲ συμβολικὴ τιμή, μὲ μεσολάβηση ΠΑΣΟΚ.

Καὶ περνᾶμε τώρα στὸ ξεκαρδιστικὸ ἀλληλο-ῥουφιάνεμα!!!
(οἱ γλεῖφτες σπινιάρουν πατῶντας στὰ σάλια τους καὶ ἡ «Φαμίλια» πατῶντας στὶς ῥοχάλες τοῦ κόσμου…)

 • Ταχιάος: «….ἡ οἰκογένεια τοῦ ἐκλιπόντος ἦταν σὲ «διαρκῆ συνεννόηση» μὲ τὴν ἑταιρεία, ἐνῶ «αὐτὴ εἶχε ἀναλάβη καὶ τὴν δαπάνη τῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως». Ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι, ὅτι ἡ ἀπόφασις ἀκυρώθηκε λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν πολιτῶν..»
 • Μπακογιάννης: « Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὴν «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ», γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόταση μετονομασίας τοῦ σταθμοῦ «Εὐαγγελισμὸς» σὲ «Παῦλος Μπακογιάννης», τὴν ὁποία ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε. Ἡ ἀπόφασις ἔχει προκαλέση συζητήσεις. Γιὰ εὐνοήτους λόγους, δὲν θέλουμε τὸ ὄνομα τοῦ Παύλου Μπακογιάννη νὰ μπῇ σὲ ὁποιανδήποτε ἀντιπαράθεση…»
 • Ταχιάος: «Δὲν μοῦ ἦλθε ξαφνικὰ θεία ἐπιφοίτησις καὶ μὲ τὸ «καλημέρα» ἕνας Θεσσαλονικιὸς πρόεδρος τῆς «Ἀττικὸ Μετρὸ» ἀπεφάσισε νὰ βαπτίσῃ ξανὰ τοὺς σταθμοὺς τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ θέμα ἔφθασε σ’ ἐμένα ἀπολύτως ὥριμο καὶ σὲ πλήρη γνώση ὅσων ἡ ἀνάμειξις εἶναι προφανὴς καὶ ἄγγιζαν οἱ συνέπειες τῆς ἀποφάσεως.»

πηγὴ

Καὶ γιὰ ὅσους δὲν κατάλαβαν: Τὸ Μητσοτακέϊκο ἐμηχανεύθη τὴν μετονομασία κι ἔβαλε στὸ κάδρο, γιὰ ξεκάρφωμα, καὶ τὸν Παναγούλη. Οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο, οἱ μπαγάσηδες!

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Λίγα λόγια γιὰ τοὺς Μπακογιάννηδες καὶ τὴν «Γραμμὴ»

 1. Το wc του κοσκωτα ηταν χρυσο παρακαλω,ο αδερφος του ειχε βολεψει ντοπιο κοσμο και τον ειχαν για ”ηρωα”
  Η ”καθημερινη” εκτυπωνοταν μετα εκει (στην Γραμμη ΑΕ) μαζι με το sportime και στο υπογειο το ενθετο της Ελευθεροτυπιας.
  Το κτιριο-φαντασμα ειχε γινει χωρος για γυρισματα σειρας και διαφημισεων και επι αρσενη τοτε στην μεγαλη φωτια ειχε γινει ”αρχηγειο” για λιγο μεχρι που αυτη εφτασε στα λιγα μετρα διπλα του.

  • Κῦττα τί μαθαίνει κάποιος γιὰ τὴν «Ἁγία Οἰκογένεια», τοὺς βενιζελικοὺς ἀπογόνους καὶ τοὺς μΠατΣοΚικοὺς πρακτορίσκους τῆς CIA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ.

Leave a Reply