Καλὸν μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε…

Καλὸν μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε...Ἡ ἄνοιξις πλέον εἶναι στὶς δόξες της…
Τὰ κρύα, κατὰ πῶς φαίνεται, τὰ ἀφήσαμε πίσω μας καὶ τώρα, σιγὰ σιγά, προετοιμαζόμεθα γιὰ ἕνα …θερμὸ Θέρος.
Μὰ ἐποχὲς εἶναι, τοὺς κύκλους τους κάνουν κι ἐμεῖς, ὡς πολὺ ἀπομεμακρυσμένοι ἀπὸ τὶς φυσικὲς λειτουργίες καὶ ἀνάγκες μας, ξεχνᾶμε συχνὰ νὰ τὰ παρατηρήσουμε ὅλα αὐτά…

Πρωτομαγιὰ σήμερα…
Ἱερὴ ἡμέρα γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες…
Μεγάλη ἡμέρα… Ἡμέρα ἑορτῆς…
(Καὶ δὲν θὰ καταπιασθῶ ἐφέτος μὲ τὰ τῶν ἐργατικῶν, ἤ μή, ἑορτῶν ἤ ἀπεργιῶν…!!!)
Ἡμέρα ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἤμασταν ἔξω, στοὺς ἀγρούς, νὰ μυρίζαμε καὶ νὰ ἀπολαμβάναμε ὅλα τὰ δῶρα ποὺ ὁ πλανήτης μᾶς μοιράζει ἁπλόχερα… Κι ἔτσι πρέπει νὰ κάνουμε…

Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ἀπομακρυνθοῦμε πολὺ ἀπὸ τὶς ἑστίες μας, δὲν πειράζει…
Ὅλο καὶ κάποια πλατεία, ἤ ἄλσος, κάπου κοντά μας, μᾶς περιμένει γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν ἡμέρα.
Νὰ γευθοῦμε, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ζωή μας…
Νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ Ἄνοιξις πρέπει νὰ ἔχῃ πάντα μία μεγάλη θέσιν στὴν καρδιά μας καὶ στὴν σκέψιν μας…
Νὰ ἀπολαύσουμε τὶς ἀκτίδες τοῦ ἡλίου, τὴν ζέστη τους, τὸ χάδι τους καὶ ὅλα τὰ ὄμορφα ποὺ γύρω μας ἀκόμη ὑπάρχουν ἀλλὰ …ξεχάσαμε νὰ τὰ παρατηροῦμε…

Πρωτομαγιὰ σήμερα Ἕλληνες…
Ἡ Φύσις ἐνδεδυμένη μὲ τὰ καλά της μᾶς ἀναμένει γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πὼς ἡ ζωὴ εἶναι στιγμές, τόσες δά, μὰ ποὺ πρέπει πάντα νὰ εἴμαστε ἐκεῖ καὶ νὰ τὶς ζοῦμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Καλὸν μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλὸν μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε… - newsOK

Leave a Reply