Στρατὸ κατοχῆς τρίτων χωρῶν προσφέρουμε στοὺς Rothschild!!!

Οι …«υψηλές αξίες» της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, περιλαμβάνουν και δημιουργία Στρατού κατοχής τρίτων χωρών.

Στρατὸ κατοχῆς τρίτων χωρῶν προσφέρουμε στοὺς Rothschild!!!

Στο Μάλι υπάρχει Ευρωπαϊκός Στρατός 600 ατόμων, τον οποίο πληρώνουμε εμείς, για να προσέχει τις εγκαταστάσεις των …Rothschild.

Βέβαια η λέξη Rothschild δεν αναφέρεται στην είδηση από τον Σταθμό του ΚΚΕ, αλλά μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Ὁ μόνος λόγος ποὺ τὸ Μάλι λιμοκτονεῖ εἶναι οἱ Rothschild!!!

Ὁ πόλεμος στὸ Μάλι καὶ ὁ χρυσὸς τῶν Rothschild.

Σίγμα

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply