Φτώχεια καὶ στὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν…

Κόβει τὸ ῥεῦμα ἡ ΔΕΗ στὸ Γηροκομεῖο ἈΘηνῶν… μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…

Τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, εἶναι Ἰδιωτικὴ Ἀστικὴ Ἑταιρεία Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν μὲ χονδρὸ τιμολόγιο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ «προσφέρει».
Ἀνήκει 100% σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ περιστασιακῶς διορίζουν Ἕλληνα πρόεδρο-βιτρίνα.

Ἔχουν δὲ συσσωρεύση ἀπὸ δωρεὲς τεραστία ἀκίνητο περιουσία καὶ λοιπὸ πλοῦτο, ποὺ προστατεύεται ἀπὸ τὴν νομοθεσία περὶ Ἱδρυμάτων.

Οἱ τρόφιμοι εἶναι πελάτες τους ποὺ πληρώνουν χονδρὰ καὶ ὀφείλουν νὰ διεκδικήσουν τὰ δικαιώματά τους, στρεφόμενοι ἐναντίον μίας ἑταιρείας-ἀπάτης, ἡ ὁποία ἀφήνει νὰ πλανᾶται ἡ ψευδαίσθησις, ὅτι εἶναι δημοσία ἢ δημοτικὴ δωρεὰν ὑπηρεσία!!!!!

Δὲν  διαθέτω λοιπὸν οὔτε μισὸ δάκρυ γιὰ τὴν διακοπὴ ῥεύματος ποὺ δὲν πληρώνουν οἱ ἀπατεῶνες ἰδιοκτῆτες. Οἱ τρόφιμοι δὲ πρέπει νὰ ἀναθέσουν τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τους σὲ δικηγόρους. Τὰ διαθέσιμα τέλος ἰδιόκτητα ἀκίνητα τῆς ἰδιωτικῆς ἑταιρείας τοῦ Γηροκομείου εἶναι 7,5 φο]ρες περισσότερα (ἀριθμητικῶς) ἀπὸ τοὺς τροφίμους!!!

Μπαρμπανικος

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply