Φοβοῦνται οἱ Ἕλληνες ἕναν πόλεμο μέ τήν Τουρκία;

Ἔβλεπα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μία δημοσκόπηση τῆς MRB, ὅπου τὸ 54,6% τῶν ἐρωτηθέντων ἐμφανίζεται νὰ πιστεύῃ, ὅτι τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς «θερμοῦ» ἐπεισοδίου μὲ τὴν Τουρκία εἶναι πολὺ πιθανὸν ἕως βέβαιον.
Μέχρι ἐδῶ ὅλα καλά.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοσκοπήσεως δείχνει, κατὰ τὴν γνώμη μου, ὅτι:

 1. Τὸ ποσοστὸ τῶν αἰθεροβαμόνων στὴν Ἑλλάδα ἀρχίζει νὰ μειώνεται ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς καὶ ἀρχίζουν νὰ ζοῦν στὸν πραγματικὸ κόσμο.
 2. Ἡ μυθικὴ ἀντίληψις περὶ ἑλληνοτουρκικῆς εἰρήνης καὶ συνεργασίας ἔχει ναυαγήση ὡς μία μονοσήμαντος καὶ δυστοπικὴ στάσις κατευνασμοῦ ποὺ βλάπτει τὴν χώρα.
 3. Μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ βλέπει πλέον τὴν ὠμὴ ἀλήθεια, τὴν ἀναγνωρίζει καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι προετοιμάζεται ψυχολογικὰ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό, πράγμα ποὺ εἶναι καλὸ γιὰ τὸ ἠθικό.

Τὴν ἀλήθεια ὅμως αὐτή, φαίνεται ὅτι δὲν τὴν ἀντιλαμβάνονται ὅλοι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Γιὰ παράδειγμα τὰ συστημικὰ ΜΜΕ, ὅπου ἡ δημοσκόπησις ἔτυχε μεγάλης προβολῆς, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ παραπλανητικοὺς καὶ ἀτύχους τίτλους: «Οἱ Ἕλληνες φοβοῦνται θερμὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Τουρκία», καὶ «ὑπάρχει φόβος γιὰ στρατιωτικὴ σύγκρουση»κλπ.
Ὅλα κάτω ἀπὸ τὸ φάσμα τοῦ «φόβου» καὶ μίας βαθειᾶς «ἀνησυχίας». Ὅμως, σὲ οὐδὲν σημεῖον τῆς δημοσκοπήσεως ὑπῆρχε ἡ ἐρώτησις «ἐὰν φοβᾶσθε», ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπαντήσεως νὰ θεωρεῖται ὅτι εἶναι προϊὸν κάποιου φόβου. Τὸ ἀντίθετο. Τὸ 54,6% ἐκφράζει μία ἄποψη μὲ βάση τὰ δεδομένα.

Ἀντὶ λοιπὸν τοῦ παραπλανητικοῦ ῥήματος «φοβοῦνται», τὸ σωστὸ θὰ ἦταν ὅτι «θεωροῦν» ἢ «πιστεύουν». Αὐτὸ ἄλλωστε ἐρωτοῦσε ἡ δημοσκόπησις. Ἐὰν θεωροῦν καὶ ὄχι ἐὰν φοβοῦνται. Ὁ φόβος εἶναι παιδὶ τῆς ἀγνοίας καὶ ὄχι τῆς γνώσεως ποὺ δείχνει νὰ ἐκφράζῃ συνειδητὰ τὸ 54,6%.

Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ ἀκόμα καὶ μίας λέξεως εἶναι ἱκανὴ νὰ διαστρέψῃ τὸ ἀληθινὸ περιεχόμενο. Πρὸς τί λοιπὸν ἡ χειραγώγησις τῆς δημοσκοπήσεως καί ποιούς σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;
Γιατί δὲν τὴν προβάλλουν, ὡς μία συνειδητὴ ἄποψη τῆς κοινῆς γνώμης μὲ ἀντιληπτικοὺς ὅρους, ἀλλὰ τὴν παρουσιάζουν μὲ ψυχολογικοὺς ὅρους ὡς ἕναμ «φόβο», ἐπικαλύπτοντας ἔτσι μὲ ἐνστικτώδη καὶ συναισθηματικὰ ἐπιχρίσματα μία διαυγῆ καὶ ἀπολύτως λογικὴ θέση;

Ὁ ῥόλος ὁρισμένων μεγάλων ΜΜΕ, εἶναι ἰδιαίτερα προβληματικὸς ὅσον ἀφορᾶ στὴν προβολὴ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Τί θὰ συμπεράνη ὁ κάθε ἕνας καὶ μάλιστα ἕνας Τοῦρκος, διαβάζοντας ὅτι οἱ Ἕλληνες «φοβοῦνται» ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Τουρκία; Ἡ ἐθνική τους εὐθύνη εἶναι τεραστία καὶ εἶναι καιρὸς νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, ἐκτὸς καὶ ἐὰν  οὐδὲν συμβαίνει τυχαίως. Πράγμα ποὺ τώρα φοβᾶμαι καὶ ἐγώ…

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Φοβοῦνται οἱ Ἕλληνες ἕναν πόλεμο μέ τήν Τουρκία;

 1. Λοιπόν, ας δουμε τα πράγματα “ανάντι” του όποιου “φόβου του ‘Ελληνος” :
  Θεωρώ οτι :
  Άλλο “Ελλην / λαός / πολίτης κλπ”, και
  Άλλο “κυβέρνηση της Ελλάδος” / “Ελληνικό πολιτικό προσωπικο” / κλπ .

  Αν ποτέ υπήρξε “σύμπνοια” αυτων των δύο, αυτή ξεθόριασε σταδιακά απο αρχής μεταπολιτεύσεως, και βαθμιαία διευρύνθηκε το χάσμα μεταξύ τους.
  Σήμερα πιά, θεωρώ, η σχέση τους ειναι ακρως εχθρικές… με δόκιμη περιγραφη
  ΚΡΑΤΟΣ εναντίον ΕΘΝΟΥΣ.

  Ο “φοβος”, λοιπόν, θεωρω οτι ανήκει στους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ και οχι στους ΠΟΛΙΤΕΣ.
  Ο ΦΟΒΟΣ αυτός συνίσταται στο γεγονός οτι η -όποια- κυβέρνηση μας, σε περίπτωση θερμου επεισοδίου, δεν θα προχωρησει ποτέ σε ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, με ότι συνοδεύει αυτήν, και κυρίως τον ΕΞOΠΛIΣMO των ΠΟΛΙΤΩΝ.
  Γνωριζουν κάλιστα οτι κινδυνεύει το ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ,

  Αλλωστε, η ανωτέρω κατασταση, μεταξυ “τυράννων και τυραννουμένων”, περιγράφηκε δεόντως απο τον πατέρα Θουκυδίδη, αν δεν κανω λάθος.
  Καλή εβδομάδα.

  • Ὁρθῶς τοποθετεῖσαι, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ποσοστό, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἀκόμη πολὺ χαμηλό. Ἧτοι σημαίνει πὼς θὰ εἶναι ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ παίξουν ῥόλο ἐχθρικό.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί μᾶς ἀποκοιμίζουν συστηματικῶς; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply