Δὲν ξεμείναμε ἀπὸ …«ἡγετίσκους»!!!

Τὸν βλέπετε αὐτόν;

ὁ «νεκροθάπτης τῆς Ἀμμοχώστου» Εὐάγγελος Ἀβέρωφ – Τοσίτσας

Εἶναι ὁ ΥΠΕΘΑ τῆς Μεταπολιτεύσεως καὶ κακὸς δαίμων τῆς Κύπρου, Εὐάγγελος Ἀβέρωφ.

Αὐτὸς λοιπόν, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων γιὰ τὰ ὁποία τὸν κατηγορῶ στὰ βιβλία μου, ἐξεστόμισε τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1975 στὸν ἱερωμένο π.Χριστόφορο Οἰκονόμου, Πρόεδρο τῆς «Παγκυπρίου Ἐπιτροπῆς Ἀδηλώτων Αἰχμαλώτων καὶ Ἀγνοουμένων», ποὺ τὸν ἐπεσκέφθη στὸ γραφεῖο του στὴν Ἀθήνα, ζητώντας του στήριξη, τὴν ἑξῆς ἀδιανόητο  γιὰ Ἕλληνα φράση: «…πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι γεωγραφικὰ ἡ Κύπρος ἀνήκει στὴν Τουρκία»!

Ἐὰν αὐτὴ ἦταν ἡ ἄποψις τῶν Ἡγετῶν καὶ Ἠγετίσκων ποὺ εὑρίσκοντο στὴν ἐξουσία κατὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ Ἀττίλα ΙΙ, τότε τί περιμένατε νά κάνουν οἱ Τοῦρκοι;

[ἡ στιχομυθία ἀναφέρεται στὸ Βιβλίο τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Βαρνάκου «1.619 Ἀγνοούμενοι τοῦ 1974», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός»]

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply