Ὑπέρ-καλπάζουσα …πρόοδος καὶ στὰ παιχνίδια!!!

Οἱ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις μὲ ἔσυραν ἐχθὲς στὸ «κατάστημα παιχνιδιῶν Ντάμπο». Αἰτία ἐπιλογῆς τοῦ καταστήματος αὐτοῦ ἦταν ἡ κατοχὴ ἑνὸς κουπονιοῦ γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, ἀπότοκος τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἔχει ἐπιφέρη στὴν ζωή μας τὴν τελευταία δεκαετία τὸ ἀγαθοελεῆμον καὶ λαθραλληλέγγυο παρασοβιετικὸ κράτος μας.

Προσωπικῶς ἀνθίσταμαι στεναρῶς στὸ νὰ ἀφήσω ἀκόμη καὶ δέκα σέντσια στὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, τόσο γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἠθικὴ ποὺ ἔχει ἐπιδείξη στὸ παρελθόν, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικὴ ἠθικὴ ποὺ ἐπιδεικνύει ἀκόμη.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς ἠθικῆς της ἁλυσίδος πιστεύω ἀποτελεῖ τὸ ἐρωτοδιεγερτικὸ ἐσώρουχο μὲ ἀνατομικὴ ὀπὴ εὐκόλου διεισδύσεως, τὸ ὁποῖο ἀναρτᾶται δίπλα σὲ σβοῦρες, παστέλια καὶ περιλαίμια σκύλων στὸ ταμεῖο. Ὅλα αὐτὰ σὲ «ἁλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιῶν» ἡ ὁποία πλέον διαθέτει τὸ 20% τοῦ χώρου της γιὰ παιχνίδια, κι ἀπὸ αὐτὰ μόνον τὸ 30% εἶναι τὰ γνωστὰ παιχνίδια, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα εἶναι κάκιστες ἀπομιμήσεις τους, φερμένες ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς Σινικῆς ἐπικρατείας.

Σαφῶς πλέον ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν σταθερῶν πελατῶν (ἴσως καὶ ἡ πλειοψηφία σὲ κάποιες περιοχὲς) δὲν εἶναι Ἕλληνες ἀλλὰ ξένοι, πράγμα ποὺ δείχνει πὼς οἱ Ἕλληνες καταναλωτὲς ἐστράφησαν ἀλλοῦ, σὲ ποιοτικότερες ἑλληνικὲς ἁλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιῶν ἤ εἰδῶν σπιτιοῦ. Βεβαίως οἱ σταθεροὶ καὶ αὐξανόμενοι ξένοι πελάτες ποὺ προτιμοῦν τὰ καταστήματα Ντάμπο εἶναι χαρούμενοι, διότι ἀφ’ ἑνὸς ὅλα εἶναι πολὺ φθηνὰ καὶ δευτερευόντως διότι ἀγοράζουν τὰ προϊόντα τῶν πατρίδων τους, στηρίζοντας τοὺς συμπατριῶτες τους στὴν μεγάλη Κινεζολάνδη, στὸ Βιετναμβούργιο, στὸ Μπαγκλαντεστὰν καὶ στὴν Μαλαισιόζη.

Ῥίχνοντας λοιπὸν μία ματιὰ στὶς κοῦκλες, διεπίστωσα τοὺς νέους τύπους κούκλας ποὺ κυκλοφοροῦν, ἐνδεικτικές της καλπαζούσης προόδου ποὺ ἐπιβάλλεται στὴν χώρα μας.

Φυσικὰ ἔκανα τὴν συντηρητικοτέρα ἐπιλογή, διαλέγοντας μίαν καλλίγραμμο, Εὐρωπαία «πριγκήπισσα» μὲ ὅλο τὸ βασιλικὸ ἀππαρέλ της, διότι, διὰ τί νὰ τὸ κρύψωμεν ἄλλωστε, εἴμαστε ὑπὲρ τῶν στερεοτύπων.

Καλὴ πρωτοχρονιὰ σὲ ὅλους εὔχομαι καὶ πάντα ἀνάμεσα σὲ χαρούμενα καὶ εὐτυχισμένα παιδάκια.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply