Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή…

Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή...Τελείωνει  ἕνας χρόνος Γολγοθᾶς…
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ πάρα πολλοὺς Ἀνθρώπους ἀνᾲ τὸν κόσμο…

Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε μὲ αἰσιοδοξία κάθε τὶ νέο, χρειάζεται ἡ ἀπεμπλοκή μας ἀπὸ τὶς παλαιὲς μιζέριες καὶ κακίες, ἡ ἀποσύνδεσίς μας ἀπὸ κάθε μικρότητα καὶ ἀναποδιά…

Σὲ ἐπίπεδο προσωπικὸ εἶναι ἕνας ἀγῶνας, ἀπαραίτητος γιὰ τὴν αὐτοβελτίωσή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε προσπάθειά μας γιὰ τὸ καλλίτερο καὶ τὸ δίκαιο…
Μόνον μὲ τὴν ἀποτίναξη κάθε κακοῦ καὶ παλαιοῦ κεκτημένου κερδίζεται ἡ ζῳὴ ἡ ζῷσα!!!
Μόνον μὲ τὴν θετικὴ σκέψη, μὲ τὶς πράξεις ἀγάπης καὶ μὲ τὶς ἀληθινὲς στάσεις ζῳῆς ἀποκτοῦμε τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὶς ποταπότητες τῶν μικρῶνκαὶ κακῶν ἀνθρώπων ποὺ μᾶς ταλαιπωροῦν καὶ μᾶς ἐκμεταλλεύονται παντοιοτρόπως…
Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀρετὴ καὶ τὴν Ἀλήθεια γίνεται ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ μέσα μας καὶ κερδίζεται τὸ θάῤῥος νὰ τὴν φέρουμε καὶ πᾶντοῦ στὴν Ζωή μας

Τὸ 2017 ἄς προσπαθήσουμε νὰ γίνουμε Ἄνθρωποι!!!
Ἀλληλέγγυοι… Ἀληθινοί… Μαχητικοί… Σώφρονες… Ἐλεύθεροι καὶ Δίκαοι!!!
Μετὰ θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποτινάξουμε ἀπὸ ἐπάνω μας ὅλην τὴν ἀπελπισία ποὺ προσπαθοῦν οἱ προδότες νὰ μᾶς ἐμφωλεύσουν…

Καλὴ χρονιὰ ἀδέλφια μου!!!
Καλή μας ἀνανέωση μυαλοῦ καὶ ψυχῆς!!!

Γιούλη

εἰκόνα

Leave a Reply