Χορεύετε…

Καλὴν χρονιὰ στὴν Πατρίδα μας 

«Χορεύετε!… Παντοῦ χορὸς στὴν φύση βασιλεύει!

Χορεύουν οἱ πλανῆτες μας, χορεύουν οἱ κομῆτες

ἡ γῆ μᾶς βὰλς αἰώνιο στὸν οὐρανὸ χορεύει,

χορεύουν οἱ ἀξέγνοιαστοι ἐλεύθεροι πολῖτες.

Χορεύουν ὅσοι δέσανε γερὰ τὸν γάδαρό τους,

χορεύουν οἱ τρανοὶ τρανοί, χορεύουν βασιλιάδες,

μὰ τὸν παρὰ γιὰ τὰ βιολιὰ φορτώνουν στὸν λαό τους,

κι αὐτὸς βαρεῖ τὸν ταμπουρὰ γιὰ νὰ γλεντοῦν ἀγάδες!»

Κλεάνθης Τριαντάφυλλος (1850 – 1889)
«Χορός», Στίχοι 21-28. 

Εἰκόνα:
Σκηνὴ χοροῦ στὴν Ἑλλάδα τὸ 1820.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply