Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ).

Ἀφῆστε ποὺ σὲ ἀρκετὲς πολυπολιτισμικὲς ἀθηναϊκὲς γειτονιὲς καὶ τὰ γκέτο οἱ ἁρμόδιοι θὰ πρέπη νὰ φροντίσουν ἡ (ὁποία) συστηματικὴ ἐνημέρωσις τῶν δημοτῶν γιὰ τὴν διαλογὴ στὴν πηγὴ τῶν ἀστικῶν ἀποβλήτων καὶ τὴν ἀνακύκλωση νὰ γίνεται σὲ διάφορες γλῶσσες τῆς ὑφηλίου. Ἀλλοιῶς πὼς θά δικαιωθοῦν ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κος Μπακογιάννης γιά «τήν δύναμη καί τόν πλοῦτο τοῦ πολυπολιτισμοῦ» πού πρεσβεύει, ἀλλὰ καὶ κος Πατούλης, ποὺ μέσα στό 2020 προτίθεται νά κάνῃ τήν «ἐπανάσταση τῆς ἀνακυκλώσεως»;

Στοϊλόπουλος Βασίλειος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply