Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα! Συνέχεια

Στρατόπεδα ναζιστικοῦ τύπου γιὰ κάθε …ἀνεπιθύμητο!!!

Ὅλα τὰ στρατόπεδα ποὺ ἔκλεισαν, προορίζοντο, μόλις μέχρι ἐχθές, κυρίως ὡς χῶροι ἀναψυχῆς καὶ ἀθλήσεως τῆς νεολαίας…. Συνέχεια

Τὸ δίλημμα τοῦ κοσμικοῦ πολιτισμοῦ!!!

Τὸ δίλημμα τοῦ κοσμικοῦ πολιτισμοῦ!!!
Ἡ Εὐρώπη ἔχει εἰσέλθει σὲ κυκεώνα θανάτου. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἵσταται ἡ Εὐρώπη ὡς γενέτειρα τῶν ἀξιῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποὺ κατ’ ἐπέκτασιν συνδέεται μὲ τὴν ἀνθρωπιά, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι ἡ ἐπιβίωσις τῆς γενέτειρας τῆς ἰδίας. Συνέχεια

Μ.Κ.Ο. πού σώζουν παιδιά ἤ καλοστημένες …ἐπιχειρήσεις κατασκοπείας καί ἐλέγχου κρατῶν;

Μ.Κ.Ο. προσλαμβάνει κόσμο γιὰ τὴν Εἰδoμένη καὶ τὸ Αἰγαῖο….
Εἶχα κάνει μία σχετικὴ ἔρευνα καὶ παρουσίασή της πρὶν λίγο καιρό… Συνέχεια

Τὸ σχέδιο Coudenhove – Kalergi (Β΄ μέρος)

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Άρθρο του di Riccardo Percivaldi (τίτλος πρωτοτύπου: Il Piano Kalergi – Seconda parte)                

Μετάφραση –επιμέλειαΕλευθέριος Αναστασιάδης

Συνέχεια