Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα!

Διδάσκουν τοὺς μαθητὰς ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα εἴδη καὶ τύποι καὶ φυλὲς κι ὅτι ὅλοι ἄνθρωποι εἴμεθα (τά νά σημαίνῃ ἄραγε ἡ ἁπλοΪκή-γελοία φράσις «ὅλοι ἄνθρωποι εἴμεθα»;) καὶ ὅτι ἀνὰ τοὺς αἰώνας ὅλοι οἱ λαοὶ ἐμίγισαν καὶ ἤμαστε ὅλοι μπάσταρδοι (ἀπορία: ἀφοῦ μᾶς λέγουν ὅτι δέν ὑπάρχουν εἴδη-φυλές κλπ τί ἐμίγη; τί ἐμπαστάρδευσε;)!

Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ εἶναι χονδροειδῆ καὶ ἀνήθικα ψέμματα ποὺ λέγονται ἀπὸ αἰσχροὺς καὶ ἀριστεροὺς δασκάλους γιὰ νὰ καταλήξουν, ὅπως καὶ καταλήγουν τὰ παιδιά, στὸ ἠθικὸν ἐπιμύθιον:

«Ἀφοῦ ὅλοι εἴμεθα μπάσταρδοι διόλου δὲν ἐνοχλεῖ νὰ στρογγυλοκαθήσῃ στὴν Ἑλλάδα ὁ Μαγκρεμπῖνος καὶ ὁ Νεγρίδης καὶ ὅποιος ἄλλος βούλεται!»

Ἂς εἰποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους! Αὐτὴ ἡ αἰσχρὴ προπαγάνδα ἔχει ἔναν καὶ μόνον σκοπόν: Να ἀφανίσῃ ὁριστικὰ καὶ βιολογικὰ πιὰ τὸν Ἑλληνισμόν! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι ἔνοχοι Ἐσχάτης προδοσίας!

——

Φωτογραφία: Ἔνας κάτοικος τοῦ χωριοῦ μας, ἴδιος μὲ τοὺς προγόνους του (ἢ τοὺς ἀπογόνους του).

Μαρίνης Παναγιώτης

ἐπιμέλεια Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Leave a Reply