Μαθήματα Ἰσλαμικῆς ἀγάπης

Μὴ κάνῃς φίλους χριστιανοὺς καὶ ἑβραίους!!!

Μαθήματα Ἰσλαμικῆς ἀγάπης!!!

Στὴν Ἑλλάδα προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν νὰ τοὺς δεχθοῦμε κατὰ χιλιάδες, νὰ γεμίσουμε χωριὰ καὶ πόλεις μὲ οἰκισμούς τους, (ὥστε μετὰ νὰ δικαιοῦνται νὰ ἀπαιτοῦν τζαμιὰ παντοῦ), ἀλλὰ στὶς δικές τους χῶρες, ὅπου ἔχουν τὸ ἐπάνω χέρι, δὲν ἔχουν λόγους νὰ κρύβουν αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ πιστεύουν.

Ἡ φωτογραφία δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, οὔτε ἀπὸ τὸ Ἰρᾶν. Εἶναι ἀπὸ τὸ Ἰκόνιο τῆς «πεπολιτισμένης» Τουρκίας, ὅπου τὸ Ἰσλαμικὸ κόμμα τοὺς Ἐρντογκᾶν ἔλαβε 70%!!!

Ἔχουν γεμίση τὶς στάσεις τῶν λεοφορείων μὲ ἀφίσσες ὅλο μῖσος γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἑβραίους, καὶ μὲ τὴν παρότρυνση «Μὴ κάνῃς φίλους χριστιανοὺς καὶ ἑβραίους»!!!

Αὐτοὶ στέλνουν τοὺς «κατατρεγμένους» ὁμοθρήσκους τους, ὡς Δούρειο Ἵππο, ὡς ἐργαλεῖο ἁλώσεως καὶ πολιτιστικῆς ἀποδομήσεως τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας βῆμα – βῆμα, καὶ ἔχουν τὸ θράσος νὰ μιλοῦν γιὰ …«ἀνεκτικότητα».

Χατζηκρυστάλλης Τᾶσσος

(Visited 417 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μαθήματα Ἰσλαμικῆς ἀγάπης

  1. Ἡ φράση ἔχει ληφθῆ ἀπὸ τὸ Κοράνι, ὅπου ὅμως παρατίθεται ἡ τεκμηρίωση: “γιατὶ τὰ βρίσκουν μεταξύ τους”. (Τὸ πιάσατε τὸ ὑπονοούμενο… Δεῖτε τί γίνεται μὲ τὶς ποικιλώνυμες καὶ ποικιλόχροες χριστιανικὲς ἐκκλησίες.)

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μαθήματα Ἰσλαμικῆς ἀγάπης | Macedonian Ancestry

Leave a Reply