Χονδρὰ παιχνίδια παίζονται στὶς πλάτες μας μὲ τὸ …«μεταναστευτικό»!!!

Ὅταν τὸ μεταναστευτικὸ γίνεται Business.

Τὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται στὶς πλάτες μας εἶναι πολὺ χονδρό.
Εἶναι ὅλοι μαζὺ σὲ αὐτό.

Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ φέρει τὶς ὑπογραφὲς τοῦ Τσακαλώτου καὶ τοῦ Ῥῆγα.
Γιὰ τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ εἶχε μίληση, μὲ σκληρὴ γλώσσα, ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Κάνατε τὸ νομοσχέδιο πλυντήριο. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο πλυντήριο ἀδιαφανείας, φωτογραφικῶν ῥυθμίσεων, πλυντήριο δαπανῶν καὶ εὐθυνῶν. Εἶναι ντροπή.  Θὰ ἀπολογηθεῖτε σὲ ὅλους».

Εἶναι ντροπή! Καταπατᾶτε ὁποιανδήποτε ἔννοια διαφανείας στὴ διαχείριση δημοσίου χρήματος. Αὐτὸ εἶναι λαθρονομοθέτησις!
Καὶ ἄλλα πολλά…εἶχε πῆ τότε ἡ ἀντιπολίτευσις.

Τελικῶς τί ἀπέγινε τώρα πού εὑρίσκονται στήν ἐξουσία;

πηγὴ

Ἰσχύει ἀκόμη;

πηγὴ

Ἡ μήπως κάτι ἄλλαξε…

Μόργκαν Χρῆστος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply