Ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς …ἐβραίους!!!

Ὁ Γεωργιάδης ζητᾶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἑβραίους, διότι, κατὰ πῶς κατάλαβαν αὐτοί, κι ὄχι διότι ἔτσι ἠσθάνετο ὁ ἴδιος, ἔδωσε τὴν ἐντύπωσιν πὼς τοὺς  …ἀντιπαθοῦσε ἤ πὼς ἦταν …ἀντισιωνιστής!!!
Πιπέρι λέμε…
Διότι τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη αὐτὸς τὸ διεφήμιζε…
Και τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη, γιὰ ὅσους τὸ ἔχουν διαβάσει, πολλὰ λέει…
Τὸ ἐὰν τὸ μπουμπούκιον τὸ εἶχε, ἤ ὄχι, διαβάσει, εἶναι ἄλλο ζήτημα. Τὸ ἐὰν συμφωνοῦσε ἐπί
σης.
Τὸ ὅ,τι τὸ πωλοῦσε ὅμως εἶναι μία πραγματικότης… Καὶ τὸ ἔκανε πολὺ δυναμικά.
Τόσο δυναμικὰ ποὺ …ξεπωλοῦσε!!!
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Ἐπιχειρηματίας εἶναι… Τὸ κέρδος του ἐπιζητᾶ… Θά σταματήση σέ ἕνα βιβλίο τοῦ Πλεύρη;

Πολὺ καλῶς ἔκανε καὶ διεφήμιζε τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, καθὼς καὶ ὅποιο ἄλλο βιβλίο.
Ἄν καὶ προσωπικῶς διαφωνῶ μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ πωλοῦσε, ἐν τούτοις ὀφείλω νὰ τοῦ ἀναγνωρίσω τὸ δικαίωμα τοῦ ἐπιχειρηματία. Πολὺ φοβᾶμαι μόνον πὼς αὐτός, μόνος του τὸ ἀποποιεῖται…
Ἄλλως τέ… Ὁ ἴδιος δὲν θέλει τώρα πιὰ νὰ ἀναφέρεται κατὰ τῶν ἐβραίων, διότι δὲν …ἀποδίδει στὴν πολιτική του σταδιοδρομία…

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Λογικό… Πολὺ λογικό…
Τὸ βο(υ)λευτηλίκι ἀποδίδει περισσότερο λέμε…

(Μετὰ τὸ 6ο λεπτό.)

Ἐγὼ προσωπικῶς καὶ τὸν κατανοῶ καὶ τὸν συμπονῶ.
Δὲν εἶναι ἐποχὲς οἱ σημερινὲς νὰ …ὑπομένῃς διαδικασίες …ἀποπομπῆς τύπου Καρυπίδου.
Τόσους ἀγῶνες ἔκανε τὸ παλλουκάρι μας… Νά πάῃ χαράμι ὁ κόπος καί τά προσκυνήματα;
Τς τς τς… Δὲν κάνει…

Τὸ ἀδωναΐ συμβιβάστηκε ἀπολύτως καὶ χαίρομαι…
Μελετᾶ μὲ πάθος τὰ μνημόνια, πρὸ κειμένου νὰ ξέρῃ τὸ τὶ ὑπογράφει. Δὲν καταδέχεται νὰ πῇ πὼς δὲν ἤξερε τὸ τὶ ὑπέγραψε ἤ ψήφιζε, σὰν κάτι ἄλλα κουδουνισμένα…
Ἐπεξεργάζεται, καὶ πολὺ καλῶς, τοὺς τύπους ποὺ τὸν εἰρωνεύοντο, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ καμμένου, γιὰ τὸ γνωστό του προσκύνημα.
Θὰ διώξη τὸ ἀλεξέι, διότι τὸ ἀλεξέι  ἐκπροσωπεῖ τὴν ἀριστερὴ …«ὀπτική» τῶν ἐντολῶν ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ἐκτελεῖ.
Συνεργάζεται ἄψογα μὲ τὴν κυβέρνησιν τῆς «πρώτη φορὰ ἀριστερά», ἰδίως σὲ θέματα προσωπικῆς τοῦ ἀσυλίας.
Ἔχει τέλος πάντων ἐνσωματωθεῖ πλήρως στὴν «συμμορία τῶν 300» καὶ τοῦ ἀρέσει!!!

Ἐγώ θά διαφωνήσω μαζύ του;
Πᾶμε καλά;
Νά μέ χαρακτηρίσουν ἀντισημίτρια; Ἄ πὰ πά…
Κι ἐάν θελήσω νά γίνω …χαλίφισσα στήν θέσιν τῶν χαλίφηδων, πῶς θά μοῦ τό ἐπιτρέψη τό Λόμπυ;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς …ἐβραίους!!!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *