Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!

Νέο κόμμα… Νέος φορεύς… Φρέσκο καὶ λαχταριστὸ παραμυθολόγιον λέμε…
Εὐτυχῶς διότι κοντέψαμε νὰ λυσσάξουμε τῆς πείνας (λέμε) μὲ τὶς ὑπάρχουσες κυβερνήσεις!!!
Καὶ ἀποὺ μούσια χορτάσαμε..
Ὥρα λοιπὸν νὰ χορτάσουμε κι ἀπὸ …τρίχες!!!

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!1

Ὁ ὑπόδικος πλέον, κατὰ φαντασίαν, τρισεκατομμυριοῦχος ἔφτιαξε πολιτικὸ φορέα καὶ μᾶς τάζει ἀπὸ 20.000 εὐρόπουλα κατ’ ἄτομον. Τὸ γιατὶ ὅμως ζητᾶ σήμερα τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ τῶν συμπατριωτῶν μας, γιὰ νὰ τοῦ πληρώσουν ἀκόμη καὶ τὸν καφέ, κάποιος ποὺ διαχειρίζεται τρισεκατομμύρια, παραμένει …μυστήριον!!! Διότι τὸ νὰ ζητᾶς συνδρομὲς γιὰ τὴν βενζίνη καὶ τὸν καφέ, ὅταν μάλιστα ἰσχυρίζεσαι πὼς σοὺ πέφτουν τὰ τρισεκατομμύρια ἀπὸ τὶς τσέπες, ἔ.. .εἶναι κομματάκι παλαβό!!!

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!4

Εἶναι πολύ ἀπατεώνας ὁ Σῶῤῥας;

Μέ πλαστά ἔγγραφα στό ΤΧΣ ἀγοράζεις τράπεζες;

Πάντως ἔχουμε νέον τρόπο ἐξαγορᾶς μας.
Ἀν τὶ διορισμῶν πλέων μᾶς τάζουν μετρητό. Μετρητὸ …σημαντικό!!!
Μετρητὸ ποὺ ΔΕΝ βλέπουμε ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια, ἐφ΄ ὅσον μᾶς λεηλατοῦν μὲ τὸν …νόμο!!!
Μετρητὸ ποὺ κάποιοι καταθέτουν κανονικά, πρὸ κειμένου νὰ συντηρηθῇ ὁ Σῶῤῥας καὶ ἡ συμμορία του.
Διότι ὁ ἴδιος οὔτε τὸ αὐτοκίνητό του μπορεῖ νὰ ἀποπληρώσῃ στὶς τράπεζες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοῦ κατάσχουν.

Ἔχουμε ὅμως νὰ λαμβάνουμε…
Τετραμελὴς οἰκογένεια σημαίνει 80.000 εὐρόπουλα. Πενταμελὴς 100.000 εὐρόπουλα. Ἑξαμελὴς 120.000 εὐρόπουλα.
Ἐν ὁλίγοις…. Φτιᾶξτε παιδιὰ γιὰ νὰ ἔχετε λαμβάνειν…

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!2 Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!3

Ἀπό ποῦ;
Τί νά σᾶς πῶ;
Ἀπό τό διάστημα;
Ἀπό τόν «Ζεύς»;
Ἀπὸ τὰ …καταπιστεύματα;
Ἀπό τόν Wozny;
Ἀπό τούς ὀλυμπίους θεούς;
Ἀπό τά γνωστά μας …κορόιδα;
Λέμε γενικῶς κι ἀορίστως γιὰ τρισεκατομμύρια, διότι περιορίζονται καθημερινῶς οἱ πηγὲς γέλωτος…

Κατὰ καιροὺς ἀλλάζουν οἱ πηγές του μουσιοῦ «σωτῆρος».
Τοὺς τελευταίους μῆνες μιλᾶ γιὰ «καταπιστεύματα».
Δῆλα δή, γιὰ νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μιλᾶ γιὰ τὸ ΔΝΤ.
Δῆλα δὴ θὰ ζητήσουμε τὰ χρήματά μας πίσω, διότι δὲν τὰ ἐπενδύουν καὶ δὲν τὰ ἐκμεταλλεύονται ὀρθῶς.
Δῆλα δὴ θὰ κάτσουμε, ὡς καλὰ χαχολάκια, νὰ ἀκοῦμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς μπαροῦφες, νὰ ἐλπίζουμε, νὰ θεωροῦμε τοὺς πλιατσικολόγους …«σωτῆρες», νὰ ἀπειλοῦμε ὅποιον ἀκόμη μᾶς μιλᾶ λογικά, νὰ τὸν ὑβρίζουμε, νὰ τὸν προσβάλλουμε καὶ νὰ ἀρνούμεθα νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα κατὰ πρόσωπον.
Πάλι στὰ …σκληρὰ πέσαμε…
Πάλι στὸ παραμῦθι…
Πάλι στὴν ἀπάτη…
Διότι ἀρνούμεθα νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα κατάματα καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ συμβαίνει γύρω μας.
Διότι ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ ὅλα καταῤῥέουν, ἐμεῖς θέλουμε νὰ ἐξέλθουμε τῆς …πηγάδας πετῶντας.
Διότι ἡ δική μας εὐθύνη διαρκῶς …μεταβιβάζεται.

Ἄν τὲ Ἕλληνες.
Σπεύσατε. Ἡ ἐλπὶς τελευταία πεθαίνει…
Τὸ καρακιτσαριὸ τῆς …«πλουτοκρατίας» προσφέρει γιὰ τὴν ἐξαγορὰ μας μόλις 20.000 εὐρῶ.
Τόσο μᾶς κοστολογεῖ.
Ξεκινῆστε λοιπὸν τὰ παζάρια καὶ ἀποφασῆστε…
Ἤ θὰ …στηρίξετε ἤ θὰ πατήσουμε ἐπὶ τέλους γερὰ στὰ πόδια μας.
ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ, δίχως σαλτιμπάγκους

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐκείνην τήν ἐξέτασιν DNA τήν ἔκανε ὁ Σῶῤῥας; Διότι ἀκόμη δὲν ξέρουμε τὸ πόσο …Ἕλλην εἶναι ὁ ἴδιος.

οἱ πληροφορίες ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸν «ἀλφειὸ ποταμό».

(Visited 262 times, 1 visits today)
Leave a Reply