Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Σπουδαῖο πράγμα ἡ …φιλανθρωπία στὶς ἡμέρες μας. Σπουδαῖο μὰ κυρίως ἐπικερδές.
Ὄχι φυσικὰ ὁποιαδήποτε …φιλανθρωπία καὶ πρὸς ὁποιονδήποτε, ἀλλὰ ἡ στοχευμένη …φιλανθρωπία, ὑπὲρ συμφερόντων (τοῦ κάθε πSoros), πού, μὲ τὸ ἀζημίωτον πάντα, ἀποδίδει τὰ μέγιστα στοὺς ἐμπλεκομένους.


Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο., ποὺ δροῦν ἀνεξέλεγκτα, μὰ πάντα γιὰ τὸ …«καλό μας», ποὺ φυσικὰ δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ξεδιάντροπα καὶ ποὺ ἀποδεδειγμένα ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα, τὴν σήμερον ὄχι μόνον βασιλεύουν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ νομοθετοῦν κανονικότατα, σέρνοντας λαοὺς καὶ λαοὺς στὴν ἄβυσσο.
Εἶναι πολλά τά λεφτά;
Συνέχεια

Διαλύοντας τὴν λευκὴ φυλή…

Κι ὄχι μόνον.
Γενικῶς, παγκοσμίως, ἡ «γραμμή» εἶναι νὰ πορευθοῦμε πρὸς τὶς ἄφυλες κοινωνίες. Ἄφυλες κοινωνίες, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθῆ, περιλαμβάνουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολυφυλετικότητα καὶ τὴν …ἀφυλοσύνη, ἤ, ἄλλως, τὴν πολυ-ταὐτότητα γύρω ἀπὸ τὶς ἐρωτικὲς προτιμήσεις τοῦ ἀτόμου. Τὸ Κατὰ Φύσιν προαιώνιον μοντέλο τῆς ἀναπαραγωγῆς (ἀρσενικό-θηλυκό) καταργεῖται, ἐνᾦ παραλλήλως ἡ πορνεία, ἡ παιδεραστία καὶ ὁ καταναλωτισμὸς προωθώνται συστηματικὰ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἐπὶ πλέον αὐτῶν φυσικὰ ἔχουμε ἤδη διαπιστωμένη τὴν  μείωσιν τῆς μέσης εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων, κάτι ποὺ σαφῶς δὲν …ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε. Συνέχεια

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Ἡνωμένη Εὐρώπη – Ἑλλαδοκαφριστάν:
Δίωξις τῶν ἀρίστων, μείωσις τοῦ ἐπιπέδου ἐκπαιδεύσεως τῶν πολιτῶν, πτῶσις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπαιτήσεων, διάλυσις τῆς κλασσικῆς παιδείας, ἀπομάκρυνσις τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς βασικὲς γνώσεις (ποὺ γιὰ αἰῶνες ἀνέβαζαν τὸν δείκτη νοημοσύνης σταθερά), αὔξησις τῆς πολτοποιήσεως τῶν …μαζῶν σὲ ἐπίπεδον μαζανθρώπων καὶ ἀνάδειξις μόνον πιστῶν δούλων σὲ θέσεις-κλειδιά, μὰ κυρίως σὲ ζητήματα ἐκπαιδεύσεως:
Συνέχεια

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα! Συνέχεια

Ἀναμένοντας νὰ …κοκκινήσουν!!!

Ντάξξξξ…
Μὴν ἀνησυχεῖτε… Ὅλα καλὰ πηγαίνουν…

Ἀναμένοντας νὰ ...κοκκινήσουν!!! Συνέχεια

Στρατόπεδα ναζιστικοῦ τύπου γιὰ κάθε …ἀνεπιθύμητο!!!

Ὅλα τὰ στρατόπεδα ποὺ ἔκλεισαν, προορίζοντο, μόλις μέχρι ἐχθές, κυρίως ὡς χῶροι ἀναψυχῆς καὶ ἀθλήσεως τῆς νεολαίας…. Συνέχεια