Ἀναμένοντας νὰ …κοκκινήσουν!!!

Ντάξξξξ…
Μὴν ἀνησυχεῖτε… Ὅλα καλὰ πηγαίνουν…

Ἀναμένοντας νὰ ...κοκκινήσουν!!!

Ὅταν γίνουν ὅλα κόκκινα θὰ ἀκουσθῇ καὶ τὸ μπᾶμ…

Ἡ ἐτήσια δημοσκόπησις ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἀποτυπώνει τὴν ἄποψη τῆς κοινῆς γνώμης, σὲ ὅλα τὰ κράτη μέλη.
Ἔγινε μεταξὺ 07 καὶ 17 Νοεμβρίου τοῦ 2015, ὅταν ἡ προσφυγικὴ κρίσις γινόταν χειρότερη!!!

The bi-annual survey conducted by the European Commission gauges public opinion across all member states.

It was carried out between Nove

express 

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply