Πόσοι πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφυγες;

Πόσοι πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφυγες;

Ὅταν ἐρωτήθη ἡ μΠα(τ)ΣοΚα βουλευτὴς Ἄννα Νταράλα (κι ὄχι Νταλάρα), πρὸ ἐτῶν, γιὰ τὸ πόσοι τέλος πάντων εἶναι αὐτοὶ ποὺ δηλώνουν πρόσφυγες καὶ εὑρίσκοντο ἐντὸς τῶν συνόρων μας, εἶχε ἀπαντήση, ἐν ἐξάλλῳ, πὼς …δὲν ξέρει!!! Δὲν ξέρει!!!

Καί πῶς νά ξέρῃ; Οἱ ἐντολές της ἦταν νὰ τοὺς «ἀναβαπτίζῃ» ἅπαντες σὲ …πρόσφυγες καὶ νὰ τελειώνῃ ἐκεῖ τὸ …παραμῦθι!!!

(Ἡ καταγγελία προέρχεται ἀπὸ δικηγόρο, τὸν Γιῶργο Ἀνδριόπουλο, ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ σοβαρὰ μὲ τὸ θέμα.)

Γενικῶς ἡ μανδὰμ νταράλα εἶχε θέμα μνήμης… Ἐξ ὅσων γνωρίζω ἡ μνήμη της τὴν …ἐπρόδιδε, ἰδίως γιὰ θέματα φορολογίας. Κάτι ὑπόλοιπα 100.000 τοῦ συζύγου της, σὰν αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ χρωστοῦσε καὶ ὁ Βοσκόπουλος, δὲν τὰ εἴδαμε, δὲν τὰ ἀκούσαμε… Χάθηκαν κι αὐτά ἄρα γέ ὅπως ἡ πρώην ἀγαπημένη τῶν ΜΜΕ;
Ἀλλά ποιός ἀσχολεῖται;

Εἶσαι καλλιτέχνης καὶ χρωστᾶς; Κᾶνε τὴν κυρά σου ὑπουργό καὶ καθάρισες!!!

Αὐτὰ λοιπὸν συνέβησαν ἐπὶ GAPάτου καὶ χαπάτων.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ πέρασαν ἀκόμη μερικοὶ …«ἐθνοσωτῆρες», εἴδαμε οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν τοῦ παπαδημίου, εἴδαμε ἐθνομπαλωτικὴ κυβέρνησιν σαμαροβενιζέλων, εἴδαμε «πρώτη φορά» καὶ «β’ φορά» ἀριστερὰ κυβέρνησιν τσιπροκαμμένων ἀλλὰ τὸ μεγάλο μυστικό, τοῦ πόσοι εἶναι πράγματι οἱ πρόσφυγες, μᾶς τὸ κρατοῦν ἀκόμη ἑπτασφράγιστον!!!
Καταγγελίες ἐπώνυμες, γιὰ τὸ πόσα εἶναι τὰ τζιχάντια, ὅπως ἡ παραπάνω, πολλές. Ὅμως τὰ ξεπουλημένα δημοσικαφρικὰ καθάρματα, μὲ τὶς γερὲς προμήθειες, ἐπιδοτήσεις καὶ τὶς ἀστυνομικὲς συνοδείες, ἀρνοῦνται νὰ μᾶς ποῦν τὴν ἀλήθεια…
Ἔως τοῦ τέλους θὰ μᾶς παραμυθιάζουν μὲ ἀριθμοὺς ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἕνα ἐκατομμύριο θὰ βλέπουν, ἐκατὸ θὰ γράφουν. Ἤ δὲν θὰ γράφουν… Ἀναλόγως τῶν ἐντολῶν τους…

Ξεκάθαρες λοιπὸν ἀναφορὲς γιὰ τὸ πόσοι πρόσφυγες, πραγματικοί, ζήτησαν ἄσυλο διότι ἦταν ἀναγκαῖον γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους, δὲν ὑπῆρχαν.
Καὶ τώρα ἔρχεται ὁ μουζάλας γιὰ νὰ μᾶς πῇ τὴν ὠμὴ πραγματικότητα!!!
Ὁ ὁποῖος φυσικὰ εἶναι ὁ μόνος ποὺ εἶπε τὴν ἀλήθεια, πάντα ἀναφορικὰ καὶ μόνον γιὰ τοὺς πρόσφυγες…

Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ εἶναι ἐδῶ, ποὺ ἔρχονται ἤ ποὺ θὰ ἔλθουν, καὶ οἱ ὁποῖοι ξεπερνοῦν ἐδῶ καὶ καιρὸ τὰ …ἑκατομμύρια, θὰ μᾶς μείνουν ἀμανάτι, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε …ἐπιβήτορες!!!
Διότι ἐὰν μέσα στὸ 2015 εἰσῆλθαν στὴν χώρα 836.000 πρόσφυγες, ἐπισήμως, τότε οἱ 836.000 εἶναι οἱ πρόσφυγες, ποὺ ἔφυγαν καί, ἀκόμη χειρότερα, οἱ πραγματικοὶ εἰσερχόμενοι φθάνουν σὲ ἀσύληπτα νούμερα. Τόσο ἀσύληπτα ποὺ δὲν τολμῶ νὰ τὰ καταθέσω…

Πόσοι πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφυγες;1

καθημερινὴ

Βέβαια αὐτὰ εἶναι τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα…
Μὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, δῆλα δὴ τὰ ἀνακοινώσιμα σὲ ἐμᾶς, μόνον στὴν Μυτιλήνη ἀνέμεναν γιὰ καταγραφή, στὶς 29 Φεβρουαρίου τοῦ 2015, 4.000 ἄτομα.
Μὲ ῥυθμό, μόνον γιὰ τὴν Μυτιλήνη, 4.000 ἀτόμων ἡμερησίως, φθάνουμε, πάντα μόνον γιὰ τὴν Μυτιλήνη, στὸν τρομακτικὸ ἀριθμὸ τῶν 1.460.000 ἀτόμων, ἐτησίως!!! (Δὲν μετρᾶμε τὸ δίσεκτον!!!)
Μόνον γιὰ τὴν Μυτιλήνη!!! Μόνον!!! 
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;;
Ἄς μὴν τὸ …κοσκινίζουμε. Ἀρχίζουμε νὰ τὸ κανανοοῦμε σιγὰ σιγά…

Πόσοι λοιπόν εἶναι οἱ πρόσφυγες;  Οἱ πραγματικοὶ πρόσφυγες. Οἱ πραγματικὰ πραγματικοί!
Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἐγκλωβισθοῦν ἐδῶ εἶναι γύρω στὶς 70.000.
Διότι, πλὴν ἐλαχίστων, οἱ Σύριοι παραμένουν στὴν χώρα τους καὶ πολεμοῦν λυσσωδῶς.
Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι οἱ μισθοφόροι τοῦ Soros, τῶν Rothschild, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ὅλων τῶν νεοταξιτῶν μὲ τὴν ἀνθρωπόμορφο γουρουνοκεφαλή, ποὺ διέταξαν κι ὀργάνωσαν καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν τὸ νὰ δεκτοῦμε ἀδιαμαρτύρηταν νὰ ἐποικίζουν τὰς Εὐρώπας γιὰ νὰ δημιουργήσουν, μὲ τὸ καλὸ ἤ τὸ ἄσκημο (μᾶλλον μὲ τὸ …ἄσκημο!!!) τὴν νέα φυλή!!!

 

Ἄρχισαν ἤδη νὰ τὸ …μουρμουρίζουν μέσα ἀπὸ τὰ δόντια τους.
Ὅλοι τους… Τὸ σχέδιον ἐξυφαίνεται κανονικά…

Πόσοι πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφυγες;2

καθημερινὴ

Ἡ πολυπολιτισμικότης δὲν μᾶς προέκυψε λόγῳ πολέμων ἀλλὰ χρησιμοποιήσαν καὶ χρησιμοποιοῦν τοὺς πολέμους γιὰ νὰ τὴν ἐπιταχύνουν.
Ξέρουν αὐτοὶ τὸ γιατί… Ἐμεῖς παραμένουμε στὴν κοσμάρα μας καὶ δὲν θέλουμε νὰ μάθουμε…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Τελειώσαμε λοιπόν; Ἔ;
Χμμμ…. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα πὼς τώρα ἀρχίζουμε.
Γιὰ νὰ δοῦμε… γιὰ νὰ δοῦμε…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply