Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)

Διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ γίνεσαι.
(Κι ὅταν λέμε βία ἐννοοῦμε κάθε εἴδους βία… Ἀπὸ προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρησις, ἔως ἐκφοβισμοὺς καὶ ἐπιβολὴ αὐτῶν ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας τους.)

Eἴδαμε ὅλοι μας αὐτὴν τὴν εἰκόνα  νὰ κυκλοφορῇ παντοῦ γύρω μας καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώνῃ γιὰ τὰ νέα (παρὰ φύσιν) δεδομένα:

Κι ἐκνευρισθήκαμε πολύ, διότι ὅλοι μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γνωρίζουμε πὼς ἡ φύσις ἄλλα ὑπαγορεύει.
Ὅταν γεννιέσαι μὲ αἰδοῖα συγκεκριμένου φύλου, αὐτὸ σοῦ ὁρίζει ὁ φύσις σου.
Ὅμως ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑβρίδια κάθε εἴδους… Ὄχι διότι εἶναι ἀναγκαία κι ἀπαραίτητα στὴν Ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ φερόμενοι ὡς ἐπικυρίαρχοι, ἐφ΄ ὅσον ὅταν συμ
βαδίζουμε μὲ τὴν φύσιν μας, ἀναπαραγόμεθα…
…κι ὅταν ἀναπαραγόμεθα ἀποτελοῦμε κίνδυνο γιὰ τὰ …«ἀφεντικά»!!!.

Ἀντιθέτως ὅμως ἡ στείρωσις, ἡ ὁμοφυλοποίησις καὶ ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις ὁδηγοῦν τὴν ἀνθρωπότητα, πληθυσμιακῶς, σὲ δραστικὲς μειώσεις…

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)2

Ὑπερσεξουαλικὲς κοινωνίες μὲ …«ἅγιες» …εὐλογίες καὶ ΠΑΝΤΑ γιὰ τὸ …«καλό μας»!!!

Σήμερα οἱ χορηγοὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ τὶ εἴμαστε. Θέλουν νά εἴμαστε σκυλάκια; Θὰ γίνουμε σκυλάκια.
Μᾶς θέλουν ὁμοφυλοφίλους; Θὰ γίνουμε ὁμοφυλόφιλοι.
Μᾶς θέλουν νεκρούς; Θὰ μᾶς καταστήσουν ..νεκρούς!!!.

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)3 Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)4

Καί χορηγοί στό Athens Pride Parade;

Σιγὰ μὴν μᾶς ῥωτήσουν.
Κρατοῦν τὸ χρῆμα, τὸ μοιράζουν σὲ …δικούς τους κι ἀποφασίζουν τὸ ποιὸς τοὺς κάνει, πῶς τοὺς τὸ κάνει καὶ γιατί.

Ὅταν λοιπὸν ἄλλο θέλουν οἱ χορηγοί, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς μαρτυροῦν τὰ μάτια μας, τότε  ἄλλα λέγουν καὶ ἐπιβάλλουν τὰ παπαγαλάκια τους, γιὰ μερικὰ ψιχία.
Διότι γιὰ τόσο ξεφτίλες συζητᾶμε…
Κι ἂς ἐξακολουθοῦμε, ἀκόμη καὶ  σήμερα, παρὰ τὶς ἀντίθετες προσπάθειες, νὰ γεννιόμαστε μὲ αἰδοῖα δηλωτικὰ φύλου.
Ἀφῆστε τὴν φύσιν σας… Οἱ τραπεζίτες ἄλλα ἀπεφάσισαν καὶ ἄλλα διατάσσουν…

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)7

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)10

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)9

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)17 Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)18 Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)16

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)11Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)6

Τὸ παιχνίδι τῆς προβολῆς καὶ τῆς προπαγάνδας ποὺ τὸ παίζει καλὰ ἡ Ζωή…

Βέβαια ἐὰν σταθοῦμε μίαν στιγμὴ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ποιὸς ἐπιβάλλει, προβάλλει καὶ διαδίδει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς κοτσάνες, θὰ ἀντιληφθοῦμε πολλά… Ἀλλὰ ἂς μὴν κοπιάζουμε.
Καλὴ ἡ μασημένη τροφή, ἰδίως ἐὰν περιλαμβάνῃ καὶ …«χάπενινκ»…

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)8

στοχασμὸς-πολιτικὴ

Ἀλλὰ …αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις μὲ χορηγοὺς δὲν ὑπάρχουν!!!

Καὶ εἶναι γελοία ἡ «σύπτωσις» τοῦ ὅ,τι ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀτζέντα τῆς νέας τάξεως ἐπιβάλλει ἀποπληθυσμό, ὑπερσεξουαλικοποίησιν, ὁμοφυλοποίησιν,  ὅλοι, ἀπὸ μέσα μαζικῆς παραισθήσεως καὶ ἐξαπατήσεως, ἔως πολιτικούς, ἱεράρχες, τράπεζες, δημοσιοκάφρους σπεύδουν νὰ τὴν ἐφαρμόσουν.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ὕποπτο κάτι τέτοιο γιὰ ἐμᾶς, τοὺς μαζανθρώπους, ποὺ σπεύδουμε νὰ υἱοθετήσουμε κάθε παπαριά, γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε …ὀπισθοδρομικοί!!

Γιὰ τὸ καλό μας βρὲ κουτά… Γιὰ τὸ καλό μας…
Ὅπως ἐπίσης γιὰ τὸ καλό μας εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις, εἰς τὴν «μαμὰ ἀμερική» τῆς «θεραπείας τῆς ὁμοφυλοφιλίας».

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀλλαγὴ φύλου ἀλλὰ …ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἡ θεραπεία σὲ ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις!!!

Ὅπως ἐπίσης γιὰ τὸ καλό μας εἶναι ἡ δισφαινόλη, ποὺ τρῶμε ὅλοι  μας καὶ ἐπεμβαίνει δραστικὰ στὴν ἐρωτική μας συμπεριφορά.

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ …φύλου!!!

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)12

Ἡ δισφαινόλη στὴν Γαλλία ἀπαγορεύεται ἀλλὰ ἐδῶ ἐπιτρέπεται!!!

Μὲ τὸ ζόρι gay, στεῖρος ἤ …νεκρός!!!

Πῶς καταφέρνουν νά αὐξάνουν τήν ὁμοφυλοφιλία;

Οἱ ἀνεξήγητες …στειρότητες!

Ὅπως ἐπίσης γιὰ τὸ καλό μας εἶναι οἱ χλωριώσεις πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ βαρέα μέταλλα,  μᾶς καταστρέφουν τοὺς νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου, γιὰ νὰ μετατραποῦμε σταδιακῶς ὅλοι μας σὲ φυτά…
Ὅπως ἐπίσης γιὰ τὸ καλό μας εἶναι καὶ ἡ μὲ κάθε τρόπο στείρωσίς μας…

Ἐμβόλιο κατὰ τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, προκαλεῖ στείρωση κι ὄχι μόνον!!!

Ὅπως ἐπίσης, πάντα γιὰ τὸ καλό μας, εἶναι καὶ ἡ νέα διαπίστωσις, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν πράξεων, τῶν παρεμβάσεων καὶ τῶν δηλητηριάσεών μας, ποὺ μᾶς ἀνακοινώνει πὼς γυναῖκα ἢ ἄνδρας γίνεσαι. Ναί, γίνεσαι. Ὄχι βάσει δηλωτικῶν αἰδοίων, ἀλλὰ βάσει ἀλλοιώσεως τῶν ὁρμονικῶν μας ἐκκρίσεων. Αὐτῶν τῶν ἐκκρίσεων ποὺ βιάζουν, ἀλλοιώνουν, ἐλέγχουν μέσῳ τροφῆς, ὑδάτων καὶ  κυρίως προπαγάνδας.

Ξέρουν αὐτοί…

No people – No problems.

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)14

Οἱ ἀνεξήγητες …στειρότητες!

Νὰ καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ στείρωσις.

Τί; Δέν στειρώσατε τά κορίτσια σας; Δὲν πειράζει! Τὰ στειρώνουν ἄλλοι!

Ἐσεῖς τά στειρώσατε τά κορίτσια σας;

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)13

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)20 Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)19

Ὥρα νά …στειρωθοῦμε;

Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Τώρα πῶς κολλᾶ ὁ Παρθενών, τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, μὲ ὅλα τὰ παραπάνω, αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα.

Υ.Γ.2. Στὴν πραγματικότητα ὅλοι μας ξέρουμε τὶ πρέπει νὰ κάνουμε.

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)21

Ἀκρωτηριάσου…

εἰκόνες ἀπό:
ἑδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ , ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply