Ἐργολαβίες στίς ἀρχαιότητές μας;

Πόδι γερό, σὲ ὅλα τὰ θέατρά μας στὴν Πελοπόννησο, ἔχει πατήσει ὁ κύριος Μπένος μὲ τὴν Μ.Κ.Ο. του τὸ «Διάζωμα»…
Τὸ τὶ ἁλιεύω ἀπὸ τὸ «Διαύγεια» δὲν περιγράφεται!!!

Καὶ ἡ κυρία Θεματικὴ τοῦ δίνει λεφτὰ μὲ τὸ τσουβάλι…
Κοντὰ στὸ μισὸ ἑκατομμύριο εὐρῶ ἔδωσε πρὶν τέσσερις ἡμέρες γιὰ τὴν …«Μελέτη τοῦ Μουσείου Σπάρτης»…
…ἀκριβῶς ἕναν χρόνο μετὰ τὴν …«ἐπίσκεψη» τοῦ Μπένου στὴν Σπάρτη, γιὰ τὴν «Ἀνάδειξη τοῦ Μουσείου» της…
Τὴν Ἀρχαία Αἴγυπτο θά «μελετήση» ὁ, ὑποτιθέμενα, «ἄγνωστος» μελετητής;

Ἐργολαβίες στίς ἀρχαιότητές μας;1

Γιά ἕνα Μουσεῖο μίας πόλεως μισὸ ἑκατομμύριο γιά μελέτη;;;
Μήπως γιά αὐτό ἔχουν θάψει τήν Εὔα στήν Λουκοῦ καί στό Μουσεῖο Ἄστρους;
Γιά νά τά παραχωρήσουν, μαζύ μέ μερικά ἑκατομμύρια, στήν Μ.Κ.Ο. τοῦ Μπένου;
Τί γίνεται στό Υπ.Πο.;
Ποιοί ἔχουν κάνει ἔργο ἐργολαβία τίς ἀρχαιότητές μας καί ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες μέ πολλά ἑκατομμύρια, τήν ὥρα πού ἡ Ἑλλάς πεθαίνει καί οἱ ἀρχαιότητές μας εἶναι παρατημένες σάν ξέφραγα ἀμπέλια παντοῦ;

Γιούλη

Μπένος – Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα» καὶ πάσης Ἑλλάδος!!!

Δῶστε καὶ τὴν διαχείριση τῆς χώρας σὲ Μ.Κ.Ο., μήπως καὶ βρεθοῦν τὰ λεφτὰ νὰ γίνῃ κάποιο ἔργο, γιὰ νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὴν ἐκποίηση!!!
Ἀφοῦ ὁ πακτωλὸς γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο., καὶ μάλιστα τῶν ΠΑΣΟΚων, εἶναι ἀστείρευτος!!!
350.000 εὐρῶ γιὰ τὴν μελέτη τοῦ Μουσείου Σπάρτης, ποὺ τὸ ἔχει στὸ πρόγραμμά του τὸ «Διάζωμα», ἔδωσε τὸ σουλτανᾶτο!!!

Ἐργολαβίες στίς ἀρχαιότητές μας;1

Αὐτοὶ εἶναι οἱ στόχοι τῆς Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα» τοῦ Σταύρου Μπένου, πρώην δημάρχου Καλαμάτας καὶ πρώην Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ βρῆκε τρόπο νὰ κυριαρχήσῃ στὶς …ἀρχαιότητες ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του στὸ Ὑπουργεῖο, συστήνοντας μία Μ.Κ.Ο.!!!

Τὸ περίερχο καὶ ἀνατριχιαστικὰ ἐνδιαφέρον (!!!) εἶναι πὼς στὴν Μ.Κ.Ο. του, τὰ χαλιὰ εἶναι πάντα στρωμένα κατακόκκινα καὶ τὰ ῥαίνουν, ἀντὶ γιὰ ῥοδοπέταλα, πολλὰ …ἑκατομμύρια εὐρουλάκια, γιὰ νὰ διαβαίνῃ καὶ νὰ πραγματοποιῇ ἀνενόχλητος καὶ ἄνευ ἰδίων ἐξόδων τὶς …«πολιτιστικές» του «εὐαισθησίες»!!!
Δεῖτε τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Σπάρτη… Σὲ ἀνύποπτο χρόνο:
διάζωμα

Ἀκολούθησαν ἀρκετὲς κόντρες τῶν τοπικῶνπαραγόντων μὲ τὸ σουλτανᾶτο τοῦ Μορέως, ποὺ προσπάθησε νὰ φυτέψῃ τὴν ἰδέα περὶ «Νέου Μουσείου» σὲ «κάτι χαλάσματα»…

report24.gr

Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σήμερα, ὅπου ἀνενόχλητοι πλέον οἱ εὐαισθητοποιημένοι» πολιτικοὶ τοῦ Τατουλιστᾶν, δίδουν πάρα πολλὰ λεφτὰ… Μόνον γιὰ τὴν μελέτη!!!

Διαύγεια

Σκεφθεῖτε μόνον, ἂν δίδουν 350.000 εὐρῶ γιὰ μελέτη…
Τί θά ἀκολουθήση γιά τά κατασκευαστικά;
Τό Ἐπιμελητήριο Λακωνίας τί κάνει;

Τό Τ.Ε.Ε.;;;;
Δέν παρεμβαίνουν σέ τέτοιες μυθικές ἐκτιμήσεις ἔργων; 
(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply