Χειραγώγησις εἴπαμε;

Τὸ σχέδιον εἶναι μᾶλλον ἁπλό:

Κάποιοι «τσιγκλοῦν» τὰ ἰσλαμογκογὶμ γιὰ νὰ τὴν πέσουν, μαζικῶς, στὰ χριστιανογκογίμ…

πηγὴ

Ἀντιγράφω ἀπὸ Θανάση Γκόρδη:

Ἡ ἰσλαμίστρια Λίντα Σαρσοῦρ ἐκάλεσε σὲ ὁμιλία της στὶς ΗΠΑ σὲ τζιχὰν ἐναντίον τοῦ Τρᾶμπ, τῆς κυβερνήσεως τῶν «ἰσλαμοφόφων φασιστῶν»!!!.

Κι ἐπάνω στὴν τούρλα τοῦ Σαββάτου,
θὰ ἀκουσθῆ τὸ μεγάλο «μποῦμ»!!! καὶ τὸ τέμενος τοῦ Ἂλ Ἄκσα
θὰ γίνη μπάζα, γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ τὸ «ἐπίδικο οἰκοπεδάκι»…

Καὶ τότε ἡ Δύσις, ἀντὶ νὰ ξεσηκωθῇ, θὰ πῆ:
«καλὰ τοὺς ἔκαναν!!!
Τὰ ἤθελε ὁ κῶλος τους»!!!

Χειραγώγησις, εἴπατε;

Ἤδη εἶχε προηγηθῆ χονδρὴ φάσις (στὴν ὁποίαν ἀνεμείχθη καὶ ὁ ΟΗΕ) ὅταν οἱ Παλαιστίνιοι ἔκαναν τσακωτούς τους Ἑβραίους νὰ θάβουν παλαιὲς ταφόπλακες γύρω ἀπὸ τὸ τέμενος, γιὰ νὰ τὶς «ἀνακαλύψουν τυχαία» σὲ μεταγενέστερο χρόνο καὶ νὰ διεκδικήσουν τὸν χῶρο ὡς «παλαιὸ ἑβραϊκὸ νεκροταφεῖο».

Κοντολογίς…
Ἐκεῖ κάτω παίζεται μία μεταφυσικὴ παράνοια: Ὅσο ὑπάρχει αὐτὸ τὸ κτίριο, τὸ τέμενος Ἂλ Ἀκσα, στὴν θέση του, οἱ Ἑβραῖοι δὲν μποροῦν νὰ κτίσουν τὸν «3ο Ναό» τους.
Κι οἱ χριστιανοβαρεμένοι ὑπερασπίζονται αὐτὸ τὸ τέμενος (ἐνάντια στὴν πρόθεση τῶν Ἑβραίων νὰ τὸ κατεδαφίσουν) καθώς, ὅσο δὲν κτίζεται ὁ «3ος ναὸς» δὲν μπορεῖ νὰ ἔλθῃ ὁ …. Ἀντίχριστος!…

πηγὴ

Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι κάθε ἕνας ἐξ αὐτῶν ἐκπληρώνει τὸν βιβλικὸ / ταλμουδικό του ῥόλο.
Ὅσο αὐτοὶ τὸ παίζουν «περιούσιοι» οἱ δυτικοί, μὲ τὴ συμπεριφορά τους, παίζουν τέλεια τὸν ρόλο τῶν γκογίμ…

Δὲν βγαίνει ἄκρη ἐκεῖ κάτω….

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χειραγώγησις εἴπαμε;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φανατισμὸς ποὺ τροφοδοτοῦν οἱ …ἀνόητοι!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply