Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας

Μακελειό, λέει, στὴν Νέα Ζηλανδία.
Θρησκευτικά, λέει, τὰ αἴτια.
Τρελλός, ἀκροδεξιός, «φασίστας», παρανοϊκὸς καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τὶς -κυριολεκτικῶς κατὰ ἀθῴων- ἄδικες ἐπιθέσεις.
Διότι ὅταν σοῦ φταίῃ ὁ …γάϊδαρος καὶ κτυπᾷς τὸ σαμάρι, δὲν συμπεριλαμβάνεται ἡ ἀντιληπτικότης σου μέσα στὰ …κορυφαία μυαλὰ τοῦ πλανήτου. Ἢ βλαμμένος εἶσαι ἢ …ἔμμισθος πρακτορίσκος…

Χειραγώγησις εἴπαμε;

Ἀφορμὴ δὲ ὅλο αὐτὸ τὸ παράλογον ἔγκλημα γιὰ κάθε νέας μορφῆς καὶ λογῆς προπαγάνδα, ὑπὲρ πάντα φυσικὰ τῆς κρατούσης σαπροφυτικῆς τάξεως πραγμάτων. Μίας (παλαιᾶς καὶ) νέας τάξεως πραγμάτων ποὺ προωθεῖ τὴν πολυπολιτισμικότητα, μέσῳ ὅμως τῆς ἐξάρσεως τῶν συγκρούσεων καὶ τῆς θρησκευτικῆς προπαγάνδας. Καὶ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἀναρωτᾶται γιὰ τὸ πόσο μεγάλες ἀνοησίες εἶναι ὅλα αὐτά. Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ θρησκευτικοὶ φανατισμοὶ δὲν μᾶς προκύπτουν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλὰ πατοῦν ἐπάνω σὲ συγκεκριμένους -μακροπροθέσμους συνήθως- σχεδιασμούς, ποὺ σκοπό τους ἔχουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν μαζῶν, μέσῳ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε»…
Κι ἔτσι ἐμεῖς κυττᾶμε τὸ ἐὰν κάποιος εἶναι συνθρησκευόμενός μας (τὸ δάκτυλο…) καὶ οὐδέποτε τὸ ἐὰν εἶναι ἔμμισθο πρακτοράκι μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἢ ὄχι καὶ τὸ ἐὰν οἱ δράσεις του καθοδηγῶνται εἰς βάρος τοῦ συνόλου ἀπὸ συγκεκριμένα κέντρα (τὸ δάσος…).

Τὸ Χόλυγουντ στὴν ὑπηρεσία τῆς …ISIS!!!

Κάθε «σοβαρὴ μυστικὴ ὑπηρεσία» ὅμως τοῦ κόσμου μας (ὅπως ἡ CIA καὶ ἡ ΜΟΣΑΝΤ), δὲν σκέπτεται ἔτσι ἁπλοϊκά, σὰν κι ἐμᾶς. Ἀντιθέτως… Χρησιμοποιεῖ τὸν δικό μας ἁπλοϊκὸ τρόπο σκέψεως γιὰ νὰ ἐνσπείρῃ κάθε τύπου φανατισμούς, πάντα πρὸς ὄφελός της (γιὰ τὴν ἀκρίβεια πρὸς ὄφελος τῶν ἀφεντικῶν της), πρὸ κειμένου νὰ ἐνασχολῶνται (κυρίως) φανατικὰ θρησκευόμενοι (κι ὄχι μόνον!!!) μὲ ἀνύπαρκτα θέματα καὶ νὰ μὴν δύνανται νὰ διακρίνουν πὼς αὐτὸς ὁ καλὰ προπαγανδισμένος φανατισμὸς τοὺς ὁδηγεῖ στὴν γενοκτονία τους.
Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς βλέπαμε «φανατικοὺς ἰσλαμιστὲς» (λέει!!!) τοῦ ISIS, νὰ κομματιάζουν (λέει!!!) χριστιανούς, οὐδεὶς μᾶς ἔδειχνε πὼς ἐξ ἴσου κομματιάζονται καὶ οἱ μουσουλμάνοι, ὅταν (καὶ μόνον ὅταν!!!) ἡ παρουσία τους ἐνοχλοῦσε κι ἐνοχλεῖ τὰ σχέδια ἐλέγχου κάποιων περιοχῶν τοῦ πλανήτου μας, ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα ἐλέγχου τοῦ πλανήτου μας.

Οἱ ἰσλαμιστές ΜΟΝΟΝ Ἰρακινούς σφάζουν;

Ἤ, οὐδέποτε μᾶς ἐνημέρωσαν σαφῶς γιὰ τὴν γενοκτονία τῆς Ὑεμένης ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ ἰσλαμιστὲς (Σαουδικὴ Ἀραβία) κατὰ ὁμοθρήσκων τους. Ἐκεῖ ἅπαντες σιωποῦν…

Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ἰσραὴλ κατὰ Ὑεμένης!

Κανάλια, Ὑεμένη καὶ Μεγάλη Βρεταννία

Οἱ …«ἀλληλέγγυοι» ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν Ὑεμένη!!!

Ἐνδο-οἰκογενειακά τους θά λέγαμε;
Ὄχι καὶ τόσο… Ἀρκεῖ μόνον νὰ καταλάβουμε τὸν μηχανισμὸ προσβολῆς, διαβολῆς καὶ ἐλέγχου τῶν διαφόρων λαῶν- χωρῶν, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸν τρόπο χρήσεως τῆς προπαγάνδας, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.
Γιὰ παράδειγμα Λιβύη, Συρία, Αἴγυπτος, Οὐκρανία, Τσετσενία, Ἀφγανιστάν, Νταρφοῦρ (Σουδάν), Ἰρὰν ἦσαν μερικὲς μόνον ἀπὸ τὶς «ἐπιδράσεις» τοῦ Bernard-Henri Lévy, ὁ ὁποῖος, ὅλως …«συμπτωματικῶς» προηγεῖτο τῶν γεγονότων καὶ φυσικὰ τῶν ἐπερχομένων καταστροφῶν, γενοκτονιῶν καὶ λοιπὸν συμφορῶν…

Ἕνα δάκρυ γιὰ τὴν Συρία δὲν εἴχαμε...10Ἕνα δάκρυ γιὰ τὴν Συρία δὲν εἴχαμε...6

Πίσω ἀπὸ τὴν παγκόσμια δυστυχία ἕνας …Bernard Henry Levi!!!

Ὅμως τέτοιοι τύποι ἀμέτρητοι στὸν κόσμο μας καὶ ὁ καθεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπιφορτισμένος μὲ διαφορετικὸ ῥόλο.
Κι ἔτσι τὴν ὥρα ποὺ οἱ …«καλοὶ ἐθνικιστὲς» τῆς Οὐκρανίας (ποὺ ἦσαν διῳρισμένοι,
ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι καὶ ὑποτεταγμένοι στοὺς σιωνιστές) χρησιμοποιοῦσαν τὸ προσωπεῖον τῶν (λέει!!!) «ἀκροδεξιῶν», πρὸ κειμένου νὰ χειραγωγήσουν τὴν Οὐκρανία μὲ τὰ γνωστὰ κολπάκια τους…

Οἱ καλοί «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας;

…ἐνᾦ ὅταν ἐπεκράτησαν ἔσπευσαν νὰ ξεφορτωθοῦν κάθε ἐνοχλητικὸ ποὺ θὰ μποροῦσε, ἐν δυνάμει, νὰ δράσῃ πράγματι ὑπὲρ τῶν Οὐκρανῶν…

Σκότωσαν τον ηγέτη των «καλών φασιστών» της Ουκρανίας κι έτσι δεν θα χρειαστεί να του δώσουν αυτά που του είχαν τάξει (λεφτά κι εξουσία), για τις υπηρεσίες του στους επικυριάρχους.
Μάλιστα σπεύδουν να του φορτώσουν και τις εκτελέσεις αστυνομικών και πολιτών, κατά την διάρκεια της …ψεύτικης επαναστάσεως, ώστε οι υπόλοιποι να παρουσιαστούν πεντακάθαροι και να …αναβαπτιστούν σε …αθώες περιστερές αλλά πάντα …προστάτες της Δημοκρατίας (των τοκογλύφων).

«Καθάρισε» ὁ τόπος ἀπὸ ἕναν …κακὸ ὑποψήφιο ἡγέτη!!!

Ὁ «ἄνθρωπος κλειδί» γιὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Οὐκρανίας.

Μία απίστευτη εθνοκάθαρση, που ποτέ δεν διδαχτήκαμε στα σχολεία, γιατί ως γνωστόν οι σφαγείς είναι ΠΑΝΤΑ «καλοί και δίκαιοι» και σφάζουν ΠΑΝΤΑ με το δίκιο τους, αν υπηρετούν τους σιωνιστές και τα αρρωστημένα τους σχέδια.Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!2

Στην τρίτη φωτογραφία ο αρχιραββίνος της Οδησσού, μαζί με εκπρόσωπο του ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (των δολοφόνων που εκπαίδευσαν Ισραηλινοί) σβήνουν μαζί αντισιωνιστικά συνθήματα, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι οι δήθεν εθνικιστές της Ουκρανίας ΔΕΝ είναι …αντισιωνιστές…
…Δηλαδοί είναι οι «καλοί».
Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!3

Ομοίως από την ίδια συμβολική συνεργασία οι «σύμμαχοι» στην Δύση πήραν το μήνυμα για το ποιος ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τους δολοφόνους και πραξικοπηματίες του Κιέβου.
Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!4 Και το Indymedia του Soros επίσης διευκρινίζει ότι οι δολοφόνοι του Δεξιού Τομέα είναι καλοί, μιας και είναι φίλοι του Ισραήλ.

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Ὁ Soros σκηνοθέτησε τὴν καταστροφὴ τῆς Οὐκρανίας.

…ἐμεῖς ὅμως τελικῶς παύσαμε νὰ ἐνημερωνόμεθα γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν σιωνιστῶν στὴν Οὐκρανία καὶ ἡ ἐνημέρωσίς μας φιλτράρεται τόσο ὅσο νὰ περιορίζεται στὰ …«ἐγκλήματα τῶν Ῥώσσων», ἐνᾦ ἡ Οὐκρανία ἤδη ἐτεμαχίσθη, πρὸ κειμένου νὰ παίξουν κι αὐτῆς τὰ ἐδάφη ῥόλο ὡς …προανάχωμα ἑνὸς πολέμου, ποὺ σχεδιάζεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τὴν ὤρα ποὺ ἕνας ἀνισόῤῥοπος, ποὺ δὲν πέφτει νεκρὸς κατόπιν τοῦ ἐγκλήματός του, ὅπως συνηθίζεται, ἐὰν εἶναι …ἄχρηστος…

Οἱ …«αὐτόχειρες δολοφόνοι»

…ἐφ’ ὅσον, ὡς γνωστόν, σὲ κάθε «τρομοκρατικὴ ἐπίθεσιν» (ἢ σκέτο δολοφονικὴ ἐπίθεσιν) ποὺ …«σέβεται τὸν ἑαυτόν της», ἅπαντες οἱ …ἄχρηστοι «δολοφόνοι» (ἢ ἄλλως «χρήσιμοι ἠλίθιοι») παγκοσμίως πέφτουν νεκροί, αἰῶνες τώρα, ἐὰν δὲν εἶναι …«πιντιά» τῶν τοκογλύφων, ἐν ἀντιθέσει ὅμως μὲ τὸ ψυχωτικὸ τῆς Νέας Ζηλανδίας…

…..τὸ ὁποῖον, ἐνέσπειρε, μὲ μεθοδολογία Μπρέιβικ, τὸν θάνατο σὲ ἀθῴους, χρησιμοποιῶντας κάθε παπαρολογία (ἀκόμη καὶ σύμβολα) ὡς προπαγάνδα, γιὰ νὰ ἀφήσῃ «δυνατὸ στίγμα» στὶς συνειδήσεις μας…
…τόσο δυνατὸ στίγμα, ποὺ ὅλοι μας νὰ ἀναρωτώμεθα γιὰ τὸ ἐὰν ὁ τύπος ἦταν «ὑπερ-μ-πατριώτης» ἢ βλαμμένος.
Οὐδόλως ὅμως μᾶς ἀπησχόλησε τὸ ἐὰν ἦταν ἁπλῶς ἐκπαιδευμένος μὰ καὶ (γιὰ τὴν ὤρα ἀκόμη) χρήσιμος, πρὸς ὄφελος μίας σκιώδους καὶ καθ’ ὅλα περιπεπλεγμένης προπαγάνδος.

Κατ’ αὐτὴν τὴν λογικὴ λοιπὸν διαβάσαμε καὶ τὰ περὶ «τουρκοφάγου»….

Ναὶ βρέ… «Ἕλλην» ὁ πρακτορῖσκος ποὺ ἔδωσε τὸ σύνθημα ἐνάρξεως «ἱεροῦ πολέμου»…

Ναὶ βρὲ κουτά… ἕνα ἀνθρώπινον εἶδος μᾶς λέει…

Ναὶ βρὲ κουτά… Τυχαία ἡ ὕπαρξις τῆς χρυσῆς αὐτῆς καί τό ναζιστικό της παρελθόν; Τυχαῖοι ὅλοι αὐτοί οἱ συνδυασμοί γιά νά μᾶς προκαλοῦν συγχύσεις; Τυχαῖος ὁ ἰσοπεδωτισμός καί ἡ γελοιοποίησις τοῦ ἐμφύτου πατριωτισμοῦ μας;

Διότι, ὡς γνωστόν, ἐὰν δὲν ἔχῃ κάτι ἀπὸ …«τουρκοφάγο» μέσα του ἔνας «ἱερὸς πόλεμος» δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δράσῃ καταλυτικῶς ἐπάνω μας γιὰ νὰ μᾶς προκαλέσῃ εἴτε ἀπέχθεια καὶ ἀποτροπιασμὸ εἴτε εὐαρέσκεια.
Ἤδη ἔσπευσαν τά, ἔνθεν κακεῖθεν, παπαγαλάκια τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν νὰ λάβουν τὶς ἀνάλογες προπαγανδιστικές τους θέσεις.

Μᾶς θέλουν λοιπόν καί τουρκοφάγους;
Μήπως μᾶς θέλουν καί φανατικούς στρατιῶτες ἱερῶν πολέμων;
Μήπως μᾶς θέλουν καί ἀντιμαχομένους μέ τούς «γνωστούς εἰρηνιστές» τοῦ κόσμου μας;

Ἰδία συμμορία, διαφορετικοὶ ῥόλοι!!!

Μήπως τέλος πάντων μᾶς ὑποχρεώνουν νά βλέπουμε ἕνα (ἀκόμη) δάκτυλο γιά νά χάνουμε (γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ) τό δάσος;
Ἔλα… δὲν τὸ πιστεύω…

Κατὰ τὴν αὐτὴν ὅμως τακτικὴ ποὺ ὁ Μπρέιβικ ἔσπερνε τὸν θάνατο στὴν Νορβηγία, ἐνᾦ ἐμμέσως -μὰ ἀνοικτὰ – ἔσπερνε τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν πανικὸ στὴν Εὐρώπη, δίδοντας σαφὲς μήνυμα σὲ κάθε ἀντισιωνιστὴ τοῦ κόσμου μας νὰ βγάλῃ τὸν …σκασμό, ἐνᾦ «ἔθετε τὶς βάσεις τοῦ ἐθνικισμοῦ» σὲ τέτοια ἐπίπεδα, ποὺ θὰ πρέπη νὰ παραμένῃ ὁ κάθε Εὐρωπαῖος μαντρωμένος στὰ γνωστὰ σιωνιστικὰ κομματομάγαζα, ὑπηρετῶντας ὅμως τυφλὰ τοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους καὶ τὰ τσιράκια τους στὸ Ἰσραήλ…
…ἀλλὰ οὐδέποτε ἐτέθη θέμα ἀπειλῆς τῆς ζωῆς του…
…ἔτσι καὶ στὴν Νέα Ζηλανδία ἔχουμε τὰ ὅμοια, μὲ πρόσχημα, λέει, ἕναν θρησκευτικὸ φανατισμό.

Ἐκείνην περίπου τὴν ὤρα ὄμως ποὺ ξεκινοῦσε, μὲ τὸ «σύνθημα Μπρέιβικ», ὁ καλὰ ὑποτεταγμένος στὸν σιωνισμὸ «ἀριστερισμὸς» νὰ καταῤῥέῃ καὶ ὁ πολυπολιτισμὸς νὰ δρᾷ ὠς ἀποδομητικὸς παράγων τῆς Δύσεως, ξεκίνησε αὐτομάτως καὶ νὰ ἀναδύεται στὸν κόσμο μας ἔνας αὐστηρὰ ἐλεγχόμενος «ἐθνικισμός», ὑπὸ τῶν, ὑπέρ, ὑποτεταγμένων (φερομένων ὡς) ἡγετῶν του στὸν παγκόσμιο σιωνισμό.

Στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν ξυπνᾶ κάτι. Ἀλλάζει τακτικὲς μόνον τὸ σύστημα ἐλέγχου μας μὲ νέους φερετζέδες καὶ νέα συνθήματα. Πάλι τοκογλῦφοι (σχεδιάζεται νὰ) ἐλέγχουν τὸν κόσμο μας…
…μόνον ποὺ θὰ τὸ κάνουν μὲ πιὸ ἔντονες κοινωνικὲς συγκρούσεις, πατῶντας στὸ «διαίρει καὶ βασίλευε», ἀλλὰ ὄχι πλέον σὲ ἐπίπεδον κρατῶν μόνον, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδον πόλεων ἢ γειτονιῶν ἢ ἀκόμη καὶ οἰκογενειῶν.
Κι αὐτὸ ἤδη
ξεκίνησε νὰ ἀναφύεται ἀλλὰ ἐλάχιστοι τὸ ἀντιλαμβάνονται.

Συμπτώσεις; Ὄχι καὶ τόσο θὰ λέγαμε….
Διότι, ὡς γνωστόν, ἐμεῖς βλέπουμε τὸ …κερασάκι καὶ χάνουμε τὴν …τούρτα.

Νά τούς ποῦμε πώς δέν θά …ψωνίσουμε; Ἤ μήπως τό …φάγαμει ἤδη;

Φιλονόη:

Σημειώσεις

Στοές, ἱδρύματα, λέσχες καὶ κάθε λογῆς μικρὲς ἢ μεγάλες ὁμαδοῦλες, Μ.Κ.Ο. καί, φυσικά, Πανεπιστήμια, κόμματα καὶ κάθε λογῆς Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ χρήματος, ποὺ μᾶς ὑπέκλεψαν, τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται καὶ ἐλέγχεται ἐκ τῶν γνωστῶν μας τοκογλύφων, μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἔνα καὶ μόνον σημεῖον: στὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, ποὺ θὰ εἶναι ἀπολύτως ὑποτεταγμένον στὴν μίαν πανθρησκεία.

Αὐτὸ τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος θὰ προκύψη, βάσει τῶν σχεδιασμῶν τους, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν πολυπολιτισμικότητα, ὅσο κυρίως ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ ἤδη χρησιμοποιῶνται, πρὸ κειμένου τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ νὰ ἐκλείψῃ καὶ οἱ ἐπιβιώσαντες, μὲ «δημοκρατικὰ μέσα» νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἀποδεκτοῦν κάθε ἐντολή, εἰδικῶς δὲ θρησκευτικὴ ἐντολή.
Κι ἔτσι, πάντα βάσει σχεδιασμῶν, τὸ ἀνθρώπινον ὂν θὰ καταλήξη ἁπλῶς μία ἄνευ ἐγκεφάλου καὶ σκέψεως, μᾶλλον ὁμοιάζουσα σὲ ῥομποτική, μηχανή.

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ σχέδιο Coudenhove – Kalergi (Β΄ μέρος)

Γνωστὰ ὅμως αὐτά…
Τὴν δουλειά τους κάνουν ὅλοι αὐτοί.

Ἡ ὑπόθεσις Μπρέιβικ ἦταν ἡ ἀρχή. Ἡ προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ὅμως «χρησιμοποιεῖ» τέτοια γεγονότα πρὸς ὄφελός της ἐνὦ, ἐνίοτε, τρίβει καὶ τὰ χέρια της ἀπὸ χαρά, διότι τὰ «δικά της» παιδιὰ παίζουν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Εἶναι ἀδύνατον ὁ (κάθε) Μπρέιβικ νά ἦταν δικός της δάκτυλος; Ἤ μήπως αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐκδοχή ἀπαντᾶ σέ πολλά ἐρωτήματα, μὰ καὶ μεθοδεύσεις, πού ἐπηκολούθησαν;

Επειδή το σύστημα των σιωνιστών τοκογλύφων, που χρηματοδότησε τους θεωρητικούς και τους δημιουργούς του κομμουνισμού, δεν πίστευε ότι θα προκύψουν μελλοντικά αριστεροί αντισιωνιστές, φρόντισε να ετοιμάσει ένα …«αντίδοτο» σ’αυτήν την …«παρά φύσει αριστερά».
Κατασκεύασαν λοιπόν τον παρά φύσει Σιωνιστή Ακροδεξιό…

Τον μοναδικό …«εθνικιστή», παγκοσμίως. που σκότωσε 80 νεαρούς σοσιαλιστές ομοεθνείς του, επειδή επιτέθηκαν πολιτικά στο …Ισραήλ, για τα εγκλήματα στην Γάζα.

Μὲ ἕναν Μπρέιβικ ἀνακόπτεται ἡ φόρα κάθε …ἀντισιωνιστοῦ!!!

Ἐνδεδυμένα μὲ θρησκευτικοὺς μανδύες πολλὰ ἐγκλήματα πλέον, κάθε λογῆς, στήνουν σκηνικὰ μίσους καὶ αἵματος ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ μὲ κάθε εὐκαιρία, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἀδικαιολόγητες γενοκτονίες.
Κι ἔτσι, ὡς γνωστόν, στὴν Συρία, ποὺ ἐδῶ καὶ δεκάδες χρόνια μουσουλμάνοι καὶ χριστιανοὶ διεβίουν ἁρμονικά, ἐδόθη «θρησκευτικὸ» ἐπίχρισμα σὲ μίαν εἰσβολὴ τῆς Δύσεως. Τὸ αὐτὸν καὶ στὴν Αἴγυπτο, ἐνᾦ στὴν Οὐκρανία ἡ ξένη εἰσβολὴ ἀπεδόθη στοὺς …«ναζιστές»!!!
Ὅ,τι, ὅπως, ὅπου ἐξυπηρετῖ…
Σκηνικὰ καθαρά, ἐπαγγελματικά, μὲ τὴν ὑπεύθυνο σφραγίδα τοῦ (ὡς γνωστόν, σιωνιστικοῦ) …Χόλυγουντ, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη μας!!!

Κι ἐνᾦ ἡ ἀνθρωπότης ἤδη διανύει τὰ τελευταία της βήματα σὲ αὐτὸν τόν, κατ’ ἐπίφασιν, ἀσφαλὴ κόσμο, πρὸ κειμένου νὰ τελειώνουμε ὁριστικῶς μὲ κάθε μορφὴ ὕβρεως, ἤδη, γιὰ λόγους παρατάσεως τῆς ὑπαρχούσης μορφῆς ἐξουσίας, ξεκίνησε καὶ ἡ «ἐθνικιστικὴ» κατάληψις τῶν ἐξουσιῶν.
Μόνον ποὺ μᾶς προέκυψε, παραλόγως, ὑπὲρ τοῦ δέοντος σιωνιστική!!!

 

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Ξυπνᾶ ὁ «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν» μὲ τὶς εὐλογίες τῶν …σιωνιστῶν»!!!

Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ)

Ὥρα τῆς Λεπέν;

Γιατί ὁ Μακρόν κι ὄχι ἡ Λεπέν;

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Τί ἀκριβῶς συνέβη στήν Νέα Ζηλανδία λοιπόν;
Πάντως σίγουρα ὄχι αὐτὸ ποὺ μάθαμε…

Καὶ σίγουρα τὸ ἐν λόγῳ γεγονός, ποὺ ἐγείρει θρησκευτικὰ μίση, κάπου θὰ χρησιμοποιηθῆ. Ποῦ ὅμως;

Ποῦ πᾶμε; Ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει πᾶμε…
Μόνον ποὺ κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;) πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς θὰ ἐπικρατοῦν αἰωνίως στὶς ζωές μας.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας

  1. Ἔτσι ὅπως τὰ λὲς εἶναι, Φιλονόη. Καὶ νὰ πῶ κάτι προσωπικό; Τὸ τί γίνεται στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία (χώρα σταθερῶς φιλοϊσραηλινή, ὅπου ὅμως δὲν μπορεῖς νὰ πᾶς, ἐὰν στὸ διαβατήριό σου φαίνεται ὅτι προηγουμένως ἔχεις μπῆ στὸ Ἰσραήλ), στὴ Βραζιλία καὶ στὴν Αὐστρία τὸ ἔχω κυριολεκτικῶς “νοιώσει στὸ πετσί μου” τοὺς τελευταίους μῆνες.

    • Προσφάτως συγγενής μου ἔμεινε γιὰ καιρὸ ἐκεῖ (ἐπαγγελματικοὶ λόγοι), σὲ συγκεκριμένο χῶρο ἀπὸ ὅπου τοῦ ἀπηγόρευαν ἀκόμη καὶ νὰ …ἀναπνεύσῃ ἐὰν δὲν ἦταν ἐνήμερη ἡ πολιτεία. Γνωρίζω θαυμάσια τὸ τί λές.

Leave a Reply