Ξεκίνησαν τά τρομοκρατικά ἀντίποινα στήν Εὐρώπη;

Πυροβολισμοὶ ἐχθὲς σὲ τρᾶμ στὴν Οὐτρέχτη, μὲ πολλοὺς τραυματίες.

Σύμφωνα μὲ αὐτόπτες μάρτυρες, κάποιος ἔβγαλε πιστόλι μέσα σὲ τρᾶμ καὶ ἄρχισε νὰ πυροβολῇ ἀνυποψιάστους ἐπιβάτες.

Ἡ ἀστυνομία δὲν ἔβγαλε ἐχθὲς ἐπίσημο ἀνακοίνωση, ἀλλὰ ἤδη ἐλέγετο πὼς δὲν ἀπέκλειαν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση.
Ζητοῦσαν ἐπίσης ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ μείνουν μέσα στὰ σπίτια τοὺς ὥσπου νὰ συλληφθῇ ὁ δράστης.

Κάτι μοῦ λέει ὅμως πὼς ἄρχισαν ἤδη τὰ «ἀντίποινα» καὶ ἀνοίγει ὁ τυφλὸς κύκλος τῆς βίας καὶ ἀντεκδικήσεως…

Τελικῶς σὲ ἕναν 37χρονο Τοῦρκο, τὸν Gokman Tanis, ἐστράφησαν οἱ ὑποψίες γιὰ τὴν ἐχθεσινὴ ἐπίθεση, σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομία.

Ὅπως ἔγινε ὅμως γνωστό, τὸ ἄτομα αὐτὸ εὑρίσκετο σὲ δίκη στὶς 4 Μαρτίου γιὰ ὑπόθεση βιασμοῦ στὴν Οὐτρέχτη.

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὸ ἐχθεσινὸ περιστατικὸ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ 37χρονου Τούρκου Gokmen Tarin, ποὺ ἄφησε πίσω της τρεῖς νεκροὺς καὶ πέντε τραυματίες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ τρεῖ εὑρίσκονται σὲ σοβαρὰ κατάσταση, ἀδιευκρίνιστα παραμένουν ἀκόμη τὰ κίνητρα τοῦ φερομένου ὡς δράστου ἐνᾦ παρατηρεῖται μία μεγάλη προσπάθεια νὰ ἀποσυνδεθῇ ἡ ὑπόθεσις ἀπὸ τρομοκρατικὰ κίνητρα. Ὑποδεικνύονται γενικῶς τὰ ἀτομικὰ ἢ τὰ προσωπικὰ κίνητρα, ποὺ ὀφείλονται στὴν προβληματικὴ καὶ ἐγκληματικὴ προσωπικότητα τοῦ δράστου.

Τὸ γεγονὸς ὅμως παραμένει: τὸ ἄτομο αὐτὸ πυροβόλησε ἀνεξέλεγκτα ἐναντίον πολλῶν ἀνυπερασπίστων ἀθώων ἀνθρώπων καὶ τὰ θύματα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πολὺ περισσότερα.
Ὅπως ἐπίσης παραμένει καὶ τὸ γεγονὸς πὼς ἦταν γνωστὸς στὶς ἀρχές, μὲ ἕναν μεγάλο «φάκελλο» παραπτωμάτων καὶ παραβάσεων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δίκαιου. Ἀλλὰ καὶ διαπιστωμένο πολὺ μεγάλο μῖσος…
Μῖσος καὶ ἀπέχθεια γιὰ τὰ δυτικὰ «πρότυπα» καὶ τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς. Μῖσος καὶ ἀπέχθεια γιὰ τὴν «δημοκρατία» καὶ τὸν δυτικὸ τρόπο σκέψεως. Κάτι τὸ ὁποῖο φαίνεται ξεκάθαρα στὸ βίντεο ποὺ θὰ δεῖτε, τὸ ὁποῖο τυχαία τραβήχθηκε τὸ 2011 καὶ στὸ ὁποῖον φαίνεται ὁ δράστης, μὲ τὸ ἀνοικτόχρωμο ὑποκάμισο, νὰ τὴν «πέφτῃ» σὲ νερὰ Ὁλλανδὴ δημοσιογράφο, ἐξ αἰτίας  καὶ μόνον τῆς ἐμφανίσεώς της!!!
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε πὼς τῆς λέει
ξεδιάντροπα: «Ὅλος ὁ κῶλος σου εἶναι ἀνοικτὸς» καὶ «τώρα ἐσὺ εἶσαι μία δημοκράτης;», «εἶσαι μία ἑβραία» καὶ «εἶσαι μία καρκινογόνα μογγόλα».

Γενικῶς εἶναι εὐκόλως διακριτὸ πὼς ἐκπνέει μίαν ἀπέχθεια καὶ ἕνα μῖσος αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τοῦ τρόπου ζωῆς, ἐνδύσεως καὶ ἐμφανίσεως κατὰ ὁλοκλήρου τοῦ δυτικοῦ τρόπου διαβιώσεως. ζωῆς. Συμπεριφορὰ καὶ ἀντίληψις τέτοια δηλαδή, ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ καταστάσεις καὶ ἀποτελέσματα σὰν αὐτὰ ποὺ ζήσαμε καὶ πάλι ἐχθὲς στὴν Οὐτρεχτη.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 483 times, 1 visits today)
Leave a Reply