Δὲν νοεῖται ἐλευθερία ἐκτὸς τοῦ Ἔθνους

Τρία δισεκατομμύρια δραχμὲς ἐξόδευσε τὸ δημόσιο ἀπὸ τὸ 1923 ὡς τὸ 1936, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλὰς νὰ γίνῃ μία χώρα, ποὺ γιὰ νὰ καταστείλῃ ἕνα ἀπὸ τὰ κινήματα τῆς ἐποχῆς, ὑπεχρεώθη νὰ δανεισθῇ ἀεροπλάνο ἀπὸ τὸ βασίλειο τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

16 δισεκατομμύρια ἐδαπανήθησαν ἀπὸ τὸ 1936 ἔως τὸ 1940 γιὰ νὰ ἐπιτελεσθῇ ὁ ἄθλος τοῦ ΟΧΙ.

Τὰ νούμερα καὶ τὰ συμπεράσματα, εἶναι καταλυτικὰ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ τὰ δοῦν καὶ γιὰ τοὺς λίγους (κατὰ πῶς φαίνεται), ποὺ οὔτε τὸ εὐρωπαϊκὸ παραμυθάκι καταναλώνουν, οὐδὲ θέλουν νὰ ζήσουν φόρου ὑποτελεῖς στὴν ὀθωμανικὴ Τουρκία.

Δὲν νοεῖται ἐλευθερία ἐκτός του ἔθνους καὶ δὲν νοεῖται ἔθνος χωρὶς ἐλευθερία.

«Ἕνας»

(Visited 340 times, 1 visits today)
Leave a Reply