Ὥρα τῶν Κούρδων;

Μεγάλη ἀνησυχία κατατρώγει ἅπαντες ὅσους ἔχουν μικρὲς ἢ μεγάλες ἐξαρτήσεις ἀπὸ τὶς τουρκοκουρδικὲς συγκρούσεις. Ὅσα ἁπλῶς οἱ Κοῦρδοι ἦσαν «γενναῖοι πολεμιστὲς» ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς Τούρκους, τόσο ὅμως ὅσο νὰ μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐξοπλίζονται καὶ νὰ προετοιμάζονται γιὰ ἄλλες ἐπιχειρήσεις τους, ὅλα ἦσαν καλά. Τώρα ποὺ «ξυπνᾶ τὸ θηρίον» τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἅπαντες αἰσθάνονται πὼς δὲν καλοκάθονται καλὰ στὶς καρέκλες τους. Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν ποὺ δὲν καλοκάθονται, ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς πού, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνονται.Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν
Συνέχεια

Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας

Μακελειό, λέει, στὴν Νέα Ζηλανδία.
Θρησκευτικά, λέει, τὰ αἴτια.
Τρελλός, ἀκροδεξιός, «φασίστας», παρανοϊκὸς καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τὶς -κυριολεκτικῶς κατὰ ἀθῴων- ἄδικες ἐπιθέσεις.
Διότι ὅταν σοῦ φταίῃ ὁ …γάϊδαρος καὶ κτυπᾷς τὸ σαμάρι, δὲν συμπεριλαμβάνεται ἡ ἀντιληπτικότης σου μέσα στὰ …κορυφαία μυαλὰ τοῦ πλανήτου. Ἢ βλαμμένος εἶσαι ἢ …ἔμμισθος πρακτορίσκος…
Συνέχεια

Ὃλοι ἤξεραν γιὰ τὸ …«πραξικόπημα»!!!

Ὃλοι ἤξεραν γιὰ τὸ …«πραξικόπημα»!!!18

Αὐτὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἐκ πρώτης ὄψεως.
Γιὰ τὴν ὥρα. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς δὲν θὰ τὸ …παλέψουν ἔως τὸ τέλος τοῦ Ἐρντογᾶν ἢ ὅτι ὁ Ἐρντογὰν δὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν, στὴν πραγματικότητα, καὶ τὴν Τουρκία.

Ἀπόγευμα Παρασκευῆς,  θρησκευτικῆς ἀργίας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους,  μὲ ἥλιο.
Πραξικόπημα στὴν γείτονα… Στόχος ὁ «σουλτάνος» Ἐρντογάν.
Στρατὸς  κατὰ ἀστυνομίας… Ἐμφύλιος δῆλα δή…
Καὶ μάλιστα ἐμφύλιος κατ’ ἐντολὴν ξένων χρηματοδοτῶν, ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἐρ Συνέχεια

Ἕνα δάκρυ γιὰ τὴν Συρία δὲν εἴχαμε…

Καί ποῦ νά τό εὕρουμε; 
Ἰδίως τώρα ποὺ ἡ τασία Ἑλληνοποιεῖ ὅ,τι γεννιέται στὸν πλανήτη καὶ τυγχάνει νὰ …κυττᾷ πρὸς τὸ ἑλλαδοκαφριστάν!!!
Ἔχουμε μπερδέψει, γιὰ ἀκόμη μία φορά, τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα μὲ τὸ πλαστὸ ἔγκλημα.
Κι ὅλα αὐτὰ χάριν τῆς δικῆς μας βλακείας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἐμπιστευόμεθα τὰ λάθος ἄτομα…
Ὅπως πάντα δῆλα δή…
Συνέχεια

Economist-Rothschild, Obama, Hillary, McCaine, Netanyahu…

Economist-Rothschild, Obama, Hillary, McCaine, Netanyahu...

  • Μουσουλμανική Αδελφότητα…
  • ΣΥΡΙΖΑ
  • ΠΑΣΟΚ
  • ΝΔ Συνέχεια

ΟΥΤΕ ἕνας Σύριος πρόσφυγας φιλοξενεῖται ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τοὺς Συρίους πρόσφυγες!!!!!!

To Ισραήλ εκπαίδευσε τους τρομοκράτες-αντάρτες.
Το Ισραήλ εξόπλισε τους τρομοκράτες-αντάρτες.
Το Ισραήλ έσωσε τραυματίες τρομοκράτες-αντάρτες
Το Ισραήλ βομβάρδισε τους Συρίους που αντιστέκονται στους τρομοκράτες-αντάρτες. ΟΥΤΕ ἕνας Σύριος πρόσφυγας φιλοξενεῖται ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τοὺς Συρίους πρόσφυγες!!!!!!1
Συνέχεια