Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας!

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ἐχθροῦ εἶναι νὰ σὲ πείσῃ ὅτι δὲν ὑπάρχει…

Ἕνας ἀόρατος ἐχθρὸς οὐδέποτε θὰ νικηθῇ.

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἡμιμάθεια!
Συνέχεια

Ἄς θυμόμαστε τὴν ταὐτότητά μας!

Ἡ ταὐτότης μας, ποὺ εἶναι μνήμη, συνείδησις κι ἀνάγκη πλέον, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς προσδιορίζει, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διατηροῦμε συνείδησιν καὶ μᾶς καθορίζει δρόμο!
Ἐὰν ἡ ταὐτότης μας εἶναι κάτι ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε, τότε χάνουμε αὐτομάτως ὅλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμό μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν χάνουμε τὸν σεβασμὸ τῶν ἄλλων!
Ὅμως, ἐὰν καὶ κάποιοι ἔχουν παρεξηγήσῃ τὰ πράγματα, θεωρ[vντας πὼς ἀρκεῖ ἡ δόξα τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ μᾶς Συνέχεια

Ἡ Εὐτυχία μέσα μας κρύβεται…

Ἡ Εὐτυχία μέσα μας κρύβεται..

Καὶ παντοῦ εὑρίσκεται ἡ εὐτυχία καὶ πουθενά, γιατὶ ἡ εὐτυχία μοιάζει σὰν τὶς ἀλγεβρικὲς ἐκεῖνες ἐξισώσεις, ποὺ εἶτε ἔχουν πολλὲς λύσεις, εἴτε καμμιὰ γι’ αὐτὲς λύσις δὲν ὑπάρχει. Συνέχεια

Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει…

 

Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει...Μόνον ἐδῶ ὑπάρχει ἡ διαύγεια καὶ ἡ καθαρότητα…
Στὴν Ἑλληγνική μας παράδοσι καὶ τὸν πολιτισμό…
Ὅπως πολὺ σωστὰ τὸ ἐπισημαίνει ὁ ποιητής, καμμία σκουριὰ δὲν πιάνει…
Ὅποιος θέλει τὸ κατανοεῖ…
Συνέχεια

29 Μαΐου τοῦ τότε… 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…

29 Μαΐου τοῦ τότε... 29 Μαΐου τοῦ σήμερα...29 Μαΐου τοῦ τότε….. 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…
Ἡ Πόλις, ἡ αἰώνια Πόλις, ἡ Βοσπορίτισσα, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ποιητής μας Κωστῆς Παλαμᾶς, ἡ Πόλις ποὺ γνωρίζει νὰ κλέβῃ τις καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, εἶτε νοητικά, εἶτε συναισθηματικά, εἶτε αἰσθαντικά, εἶτε ταξιδιωτικά, εἶτε βιωματικά…
Ἐκεῖ γεννήθηκα.

Γεμάτη μὲ πολλαπλὰ βιώματα ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ ζωή, γνωριμίες καὶ ἐμπειρίες ἔντονα χαραγμένες μὲ ἀγάπη στὴν παιδική μου ψυχή, ἀφοῦ ἑπτὰ ἐτῶν ἤλθα μὲ τοὺς γονεῖς μου, γιὰ μονίμη ἐγκατάσταση στὴην Ἑλλάδα. Συνέχεια

Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος…

Τμῆμα ἀπὸ τὸ κατεστραμένο, ἀγαπημένο μου για κάποιο λόγο…
Ἴσως ἐμπνέει τὴν φαντασία μου μὲ τὰ φαντάσματά του…
Παλάτι τοῦ Βουκολέοντος καὶ λιμάνι φυσικὰ ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας… Συνέχεια