29 Μαΐου τοῦ τότε… 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…

29 Μαΐου τοῦ τότε... 29 Μαΐου τοῦ σήμερα...29 Μαΐου τοῦ τότε….. 29 Μαΐου τοῦ σήμερα…
Ἡ Πόλις, ἡ αἰώνια Πόλις, ἡ Βοσπορίτισσα, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ποιητής μας Κωστῆς Παλαμᾶς, ἡ Πόλις ποὺ γνωρίζει νὰ κλέβῃ τις καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, εἶτε νοητικά, εἶτε συναισθηματικά, εἶτε αἰσθαντικά, εἶτε ταξιδιωτικά, εἶτε βιωματικά…
Ἐκεῖ γεννήθηκα.

Γεμάτη μὲ πολλαπλὰ βιώματα ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ ζωή, γνωριμίες καὶ ἐμπειρίες ἔντονα χαραγμένες μὲ ἀγάπη στὴν παιδική μου ψυχή, ἀφοῦ ἑπτὰ ἐτῶν ἤλθα μὲ τοὺς γονεῖς μου, γιὰ μονίμη ἐγκατάσταση στὴην Ἑλλάδα. Συνέχεια

Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος…

Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος...Τμῆμα ἀπὸ τὸ κατεστραμένο, ἀγαπημένο μου για κάποιο λόγο…
Ἴσως ἐμπνέει τὴν φαντασία μου μὲ τὰ φαντάσματά του…
Παλάτι τοῦ Βουκολέοντος καὶ λιμάνι φυσικὰ ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας… Συνέχεια

Ξεῤῥιζωμός…

Ξεῤῥιζωμός...
Αἰχμηρὲς φτεροῦγες ἀγγέλων
κόβουν τὴν ἀναδρομὴ
τῆς μνήμης
στὰ δύο. Συνέχεια

Μία ἀνάσα μπορεῖ νὰ φέρῃ πίσω τὴν ζωή…

Μία ἀνάσα μπορεῖ νὰ φέρῃ πίσω τὴν ζωή...Ὑπάρχουν θάλασσες καὶ ὠκεανοὶ
ὅμως, μιὰ μικρὴ πηγὴ σὲ ξεδιψάει.
Ὑπάρχει φῶς καὶ ἥλιος παντοῦ
ὅμως, μιὰ ἀκτίδα ἀρκεῖ νὰ σὲ ξυπνήσῃ Συνέχεια

Ἀγρύπνια

ἈγρύπνιαΝὰ εἶμαι ἀλλοῦ,
σὲ νύχτα τρυφερή, γαληνεμένη,
φῶς ἀπὸ πυροφάνι. Ἀναμμένη
ἡ δᾴδα καπνίζοντας φωτίζει Συνέχεια

Τὰ ἄφωνα βότσαλα.

Τὰ ἄφωνα βότσαλα. Τὰ ἄφωνα βότσαλα

Πετράδια σκορπισμένα
στ’ ἀκρογιάλι καὶ στὸν βυθὸ τῆς θάλασσας,
ἀκίνητα στο πέρασμα τοῦ χρόνου,
σὰν μάρτυρας τοῦ σήμερα. Συνέχεια