Ἄκου τὴν δική σου φωνή…

Ὅλοι ἔχουν τὴν δική τους φωνή.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὅμως ἐπιτρέπουν στὶς γνῶμες τῶν ἄλλων νὰ σκεπάζουν αὐτὴν τὴν φωνή.

Ἀκουσε αὐτὴν τὴν φωνή, ποὺ βγαίνει ἀπὸ μέσα σου.
Κι ὅταν αὐτὴ ἡ φωνὴ σωπαίνῃ νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι κάτι δὲν πάει καλά…
Κάτι ἔχει χαλάσει καὶ εὑρίσκεσαι σὲ λάθος δρόμο.

Ὅταν αὐτὴ ἡ φωνὴ μιλᾷ μέσα σου φρόντισέ την μὲ ἀγάπη…
Ἀκολούθησε τὴν γοητεία της καὶ τότε θὰ νοιώσης μιὰ παρόρμηση καὶ ἔνα κάλεσμα γιὰ τὸ μέλλον καὶ τὸ καινούργιο γιὰ τὴν δική σου, μοναδικὴ διαδρομὴ γιὰ τὴν δική σου αὐθεντικότητα…

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply