Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Οἱ φόροι στὸ τέλος ἀφήνουν ἀκαλλιέργητη τὴν γῆ…

Οἱ φόροι στὸ τέλος ἀφήνουν ἀκαλλιέργητη τὴν γῆ...

Ἡ ἀγροτικὴ παραγωγή, σὲ σχέση μὲ τὴν βιομηχανικὴ παραγωγή, ἔχει περιορισμούς, τόσο χρονικοὺς ὅσο καὶ ἐκτάσεως τοῦ χώρου παραγωγῆς. (Δὲν μπορεῖς νὰ παράξῃς περισσότερες τομάτες ἀπὸ ὅσες χωρᾶ τὸ χωράφι σου.) Συνέχεια

Μόνον γιά τά ἀγροτικά προϊόντα πρέπει νά γίνονται ἀντιδράσεις;

Ἀκούω λοιπὸν γιὰ ροδάκινο-ἀποζημιώσεις ἐπειδὴ οἱ μεγάλοι παίζουν παιγνίδια καὶ κάνουν νάζια……

Οἱ ἀγρότες τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ξέρουν νὰ ἑνώνονται γιὰ τὰ οἰκονομικά τους συμφέροντα……
Δὲν ξέρουν νὰ ἑνωθοῦν καὶ γιὰ ἀκόμα πιὸ σπουδαία γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν πορεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν πολιτῶν της;;; Συνέχεια

Δὲν ἀφήνουν τοὺς ῥοδακινοπαραγωγοὺς νὰ διαθέσουν ΔΩΡΕΑΝ τὰ προϊόντα τους!!!

Δὲν εἶναι οἱ ῥοδακινοπαραγωγοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν δίδουν δωρεὰν τὰ προϊόντα τους, ἀλλὰ τὸ κράτος ποὺ τοὺς τὸ ἀπαγορεύει. Πρὶν λίγο μάλιστα ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ ἱκανοποιήσῃ μερικῶς σχετικὸ αἴτημά τους καὶ νὰ αὐξήσῃ σὲ 10% ἀπὸ 5% τὸ ποσοστὸ τῆς ποσότητος τῶν προϊόντων ποὺ μποροῦν νὰ διαθέσουν νόμιμα, σὲ δωρεὲς, χωρίς φορολογικὴ ἢ ἄλλη ἐπιβάρυνσι. Συνέχεια

ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ «Θὰ ἔχετε πρόσβαση στὸ νερὸ ἄν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ στόχοι»!

Kαι φθάνουμε στο «διά ταύτα» λοιπόν..
Εκεί που είχαν σκοπό εξ’ αρχής.. Στην απόλυτη, -μα πιό απόλυτη εξαθλίωση δεν υπάρχει- να μην έχουμε πρόσβαση ούτε στα αυτονόητα αγαθά που προϋποθέτει ένα πολιτισμένο κράτος.
Φως, νερό, υγεία, παιδεία, δουλειά..
ΑΝ είμαστε σύννομοι με τους νόμους της ΕΕ και του μνημονίου, τότε θα ζούμε ως άνθρωποι… αλλιώς οι εικόνες που έβλεπες στην Αφρική, που έκαναν οι ιθαγενείς σαν τρελοί για λίγο νεράκι, πιθανώς να μην είναι πολύ μακρία από εδώ! Τι σημαίνει αυτό;;

 Δεν ξέρω ακόμα και δεν ξέρω αν θέλω καν να μπω στην διαδικασία να το σκεφτώ..
Ολα για να μείνουμε στο ευρώ.. έτσι Αντωνάκη και Σία;;  Συνέχεια

Αὐτήν τήν εἰκόνα ποιό κτῆνος τήν ᾡραματίσθη;

Ἤ, ἀπόηχος τῆς πυρκαϊᾶς τῆς Χίου, 2007.

Κάπου κοντὰ στὴν Ποταμιᾶ.
Παρατηρήσατε τὸ ἀπανθρακωμένο βουνὸ στὸ βάθος…

(πηγή φωτογραφίας καὶ σχολίου ὁ διαδικτυακὸς φίλος Στέλιου Στεφανίδου)

Γεμίσαμε τέτοιες εἰκόνες. 
Συνέχεια