Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Βρεφικά, τοξικὰ γάλατα ποτίζουν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά τους

Τὸ νὰ ἀποφεύγῃ μία μητέρα, εἶτε γιατὶ δὲν μπορεῖ εἶτε γιατὶ τὴν ἔχουν πείσει ὅτι δὲν μπορεῖ, νὰ θηλάσῃ τὸ παιδί της, τὸ ἔχουμε ξανὰ συζητήσει.
Τὸ νὰ ὑποχρεοῦται, ἀπὸ τὶς ὅποιες συνθῆκες, κάποιος γονεὺς νὰ καταφεύγῃ στὸ ἕτοιμο γάλα, εἶναι ἐπίσης συχνότατον στὶς ἡμέρες μας.
Τὸ νὰ δηλητηριάζουν ὅμως κάποιοι τὰ παιδιὰ τοῦ κοσμάκη, ἔτσι, γιὰ τοὺς λόγους παρανοϊκότητός τους, εἶναι αὐτὸ ποὺ οἱ γονεῖς ἀρνῶνται νὰ συνειδητοποιήσουν καί, δυστυχῶς, τοὺς μετατρέπει σὲ συνεργοὺς στὸ κατὰ τῶν παιδιῶν τους ἔγκλημα. Συνέχεια

Δηλητηριασμένα προϊόντα πολυεθνικῶν;

Ποιός θυμᾶται αὐτό;

«…Πρὸ χθὲς ἔφθασε στὴν «Ζούγκλα» ἕνας φάκελλος, μὲ μπουκάλι τῆς κόκα-κόλα, ἡ ὁποία ἀκόμη πάει μὲ ὅλα-τὰ σκουπίδια, καὶ μὲ ἕνα usb.
Ἐκεῖ μέσα, στὸ usb, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀναφερόταν πὼς τὸ μπουκάλι περιεῖχε ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ καὶ πὼς παρόμοια τέτοια μπουκάλια θὰ διασπαροῦν σὲ διάφορα πολυκαταστήματα, ἐντὸς τῆς χώρας…» Συνέχεια

Ἁμμοθύελλες, χαλαζοπτώσεις, δηλητηριασμένες βροχοπτώσεις… Ἤ, ὁ …κακός μας ὁ καιρός!!!

Τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν χώρα μας γίνεται τῆς …ἀνισοῤῥοπίας μὲ τὸν καιρό.
Καμμία πρόβλεψις οὐσιαστική, καμμία λογικὴ συμπεριφορὰ καὶ ταὐτοχρόνως ἀκραίων εἰδῶν καιρικὰ φαινόμενα, λαμβάνουν χώρα ἀπὸ τὴν μία ἄκρη, ἔως τὴν ἄλλην, τῆς χώρας.

Ἁμμοθύελλες…

Συνέχεια

Τὰ …παιχνιδάκια τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ».

Εἴπαμε νὰ μᾶς ἐπεξεργάζονται, ἀλλὰ αὐτοὶ τὸ παρὰ ἔκαναν.
Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ ὅ,τι παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ …κατούρημά μας, διότι τέτοιου εἴδους «ἡγέτες» καραγκιόζηδες, ἔχουν διαρκῶς τὸν φόβο τῆς ἀνατροπῆς, ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζουν ἀκόμη καὶ παιχνίδια τέτοια, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ἀποδεκτοῦμε τὴν νέα …πραγματικότητα ὡς κάτι πολὺ φυσικό, ἤ ἀκόμη κι ἀναγκαῖον…

Φόρος καὶ στό …κατούρημα!!! Ἀπαιτεῖται!

Δὲν μᾶς ἐρωτοῦν… Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη μας… Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θέλουμε, ἤ ὄχι, ὅλην αὐτὴν τὴν τρομοκρατία. Μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν ὡς ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΚΑ-ΛΟ!!! (Κατὰ τὸ κάλος φυσικά!!! Διότι μόνον ἄτομα μὲ κάλο στὸν ἐγκέφαλο, ἐν τελῶς διεστραμμένα, μποροῦν νὰ σκαρφισθοῦν τέτοιες παρανοϊκὲς συνθῆκες διαβιώσεως γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τῆς Γῆς.)
Καὶ φυσικὰ ξεκινοῦν πάντα ἀπὸ τὰ παιδιά μας!!! Ναί, τὰ παιδιά μας!!!
Σὲ αὐτὰ προωθοῦν τὰ διεστραμμένα τους …«παιχνίδια», πρὸ κειμένου νὰ «συμβιβαστοῦν» μὲ τὶς εἰκόνες καὶ νὰ ἀποδεκτοῦν ὡς πραγματικότητά τους κάτι ποὺ εἶναι ἀπολύτως παρὰ φύσιν.
Κι ἔτσι ἡ ἐπομένη γενεὰ δὲν θὰ γνωρίζη τὸ τὶ σημαίνει ἐλευθερία… 
Συνέχεια

Τρομοκρατία κατά τῶν πολυεθνικῶν ἤ κατά τῶν πολιτῶν;

Πρὸ χθὲς ἔφθασε στὴν «Ζούγκλα» ἕνας φάκελλος, μὲ μπουκάλι τῆς κόκα-κόλα, ἡ ὁποία ἀκόμη πάει μὲ ὅλα-τὰ σκουπίδια, καὶ μὲ ἕνα usb.
Ἐκεῖ μέσα, στὸ usb, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀναφερόταν πὼς τὸ μπουκάλι περιεῖχε ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ καὶ πὼς παρόμοια τέτοια μπουκάλια θὰ διασπαροῦν σὲ διάφορα πολυκαταστήματα, ἐντὸς τῆς χώρας…Πανικός… (Ὄχι ἀπὸ ἐμέναν… Ἐγὼ γέλαγα…!!!)
Τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως μίλησαν γιὰ τρομοκρατία κατὰ τῶν πολυεθνικῶν…
Καί γιατί νά μήν μιλήσουν δῆλα δή; Ἀπό ποιούς πληρώνονται; Εἶναι δυνατόν νά μήν ὑπερασπιστοῦν τά ἀφεντικά τους; Νά μήν πονέσουν γιά αὐτά; Νά μήν κλάψουν;
Ἐάν δέν κλάψουν τά ξεπουλημένα, ποιός θά κλάψῃ;Ἀπὸ τὴν ἄλλην, θυμήθηκα κάτι τσογλαναράδες, ποὺ κατέχουν θέσεις διευθυντῶν καὶ συμβούλων, σὲ αὐτὲς τὶς πολυεθνικές, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν πρὸ μηνῶν τὴν κάθοδο τοῦ μισθοῦ τῶν Ἑλλήνων στὰ 300 εὐρῶ, πρὸ κειμένου νὰ «καταδεχθοῦν» νὰ ἐπενδύσουν στὴν χώρα μας…
Θυμήθηκα ἐπίσης καὶ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ΝΕΣΤΛΕ ποὺ ἰσχυριζόταν πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα.
Θυμήθηκα ἐπίσης καὶ τὸν Μπὶλ Γκαίητς ποὺ χρηματοδοτεῖ προγράμματα ἐμβολιασμῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως ὑποκρύπτουν τὸν ἀποπληθυσμό, κάτι ποὺ καὶ ὁ Γκαίητς ὑποστηρίζει κι ἐπιθυμεῖ, δηλώνοντάς το ἀκόμη καὶ δημοσίως…
Καὶ τὶ δὲν θυμήθηκα δῆλα δή…
Θυμήθηκα τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας, ποὺ προκαλοῦν γενικῶς καρκίνους, πάλι προϊὸν πολυεθνικῆς…
Θυμήθηκα τὰ ὕδατά μας, τὰ ἱερά, καθὼς καὶ τὰ ὕδατα τόσων καὶ τόσων ἄλλων λαῶν στὸν πλανήτη, ποὺ ἰδιωτικοποιήθησαν…
Θυμήθηκα…τὶς τροφές μας, ποὺ πλέον ἐμπεριέχουν ἐπισήμως τὸν ἀργό, βασανιστικό μας θάνατο…
Θυμήθηκα τὰ μεταλλαγμένα τους…
Θυμήθηκα τὰ νανοπροϊόντα τους…
Θυμήθηκα τὰ φθόρια, τὰ χλώρια, τὰ Ἔψιλον κάτι τους…
Θυμήθηκα… καὶ τὶ δὲν θυμήθηκα…
Κι ἀναρωτήθηκα… Ποιός ἀσκεῖ τρομοκρατία σέ ποιόν; Μέ ποιόν τρόπο; Κι ἀπό πότε;

Τί; Δέν εἶναι ἡμέρα σήμερα γιά τέτοια;
Μὰ τὶ λέτε καλέ…
Θεωρῶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα ἀνάγκη νὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός. Ξέρετε πόσοι συμπολῖτες μας δέν θά «ἀπολαύσουν» τόν ἀργό τους θάνατο ἀπό τίς …τρομοκρατημένες πολυεθνικές, πού ἀπέσυραν τά σκουπίδια τους ἀπό τά ῤάφια τῶν πολυκαταστημάτων;
Ἔ, αὐτὸ σκέπτομαι, εἰδικῶς σήμερα, κι ἀπολαμβάνω διπλὰ τὸ …ἐπίτευγμα τοῦ …«τρομοκράτου» ἤ τῶν «τρομοκρατῶν».
Διότι γιὰ μίαν μόνη φορά, πρώτη σίγουρα, αὐτοὶ ποὺ ἔχωσαν τὸ ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ στὸ μπουκάλι, προσέφεραν στὴν Πατρίδα θεάρεστον ἔργον!!!! Μᾶς γλύτωσαν ἀπὸ μίαν ἀκόμη ἡμέρα καταναλωτικῆς βλακείας…

Χρόνια καλὰ Ἕλληνες, μὲ ὑγεία… Μόνον οἶνον ἱερὸν σήμερα… Ἄν τὲ καὶ κάποιον χυμὸ πορτοκάλι… Ἔως ἀφέψημα ἐπιτρέπεται… Ὅλα τὰ ἄλλα βλάπτουν σοβαρά…
Εἶναι ὤρα τώρα νά τρέχετε μέ διατρήσεις στομάχου ἤ μέ ἀκόμη χειρότερα προβλήματα;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἰδίως αὐτὴ ἡ κόκα κόλα, ποὺ πάει μὲ ὅλα τὰ σκουπίδια, ἡ ὁποία ἔφυγε πρὸ μηνῶν, γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ τώρα, ποὺ ἔπεσαν οἱ μισθοὶ στὰ μαῦρα τους Τάρταρα, ἰδίως αὐτή, εἶναι ὄχι γιὰ τὰ σκουπίδια ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ χειρότερον… Μὰ πάρα πολὺ χειρότερον…

Υ.Γ.2. Ἐμεῖς τόν «τρομοκράτη» περιμέναμε γιά νά διαπιστώσουμε πώς αὐτά τά κατασκευάσματα σκοτώνουν;

Υ.Γ.3. Καὶ δίχως τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέως, τὴν ἴδια δουλειὰ κάνει τὸ σκεύασμα.

Σχετικὰ θέματα, ὄχι ὅμως γιὰ νὰ γελάσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο πολὺ μᾶς ἔχουν «πείσῃ» γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν σκουπιδιῶν τους:

«Νεράκι ἤ κόκα κόλα»;

Πίνετε κόκα κόλα; Καλὰ νὰ πάθετε!!!

Μήπως ἡ Coca Cola εἶναι τελικῶς χρήσιμη;

Ἡ coca cola μᾶς παράτησε. Μήπως νά τήν παρατήσουμε κι ἐμεῖς;

Ὁ Δαυὶδ τῆς Eurobank, τοῦ Κατσέλη, τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Bilderberg.

Δηλητήρια καθημερινὰ μέσα στὸ σπίτι μας.

φωτογραφία,φωτογραφία καὶ φωτογραφία