Ὁ Δαυὶδ τῆς Eurobank, τοῦ Κατσέλη, τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Bilderberg.

Πρὸ χθὲς ἔγραφα γιὰ τὴν ἐπιχείρησι «Κατσέλης» ποὺ ἔκλεισε.
Οὐσιαστικῶς ἔγραφα γιὰ τοὺς τετρακοσίους ἐργαζομένους, ποὺ οὐδὲ ἕνας ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν τύχη τους. Ὅπως δῆλα δὴ σὲ κάθε ἄλλην ἐπιχείρησιν, πλὴν τῆς ΕΡΤ, ποὺ σκασίλα μας…
Διότι μόνον τὸ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς ἐργασία εἶναι σημαντικό…
Οἱ ἄλλοι ἄς πᾶν νὰ ψοφήσουν…

Ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ φθάσαμε, τὴν στιγμὴ ποὺ ΟΛΟΣ ὁ πλανήτης περνᾶ ἐπισήμως στὴν κυριαρχία τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ἀρχίζουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τίποτα τυχαῖον γύρω μας… Μὰ τίποτα.

Ὁ γνωστός μας Δαυίδ, ὁ μίστερ κόκα κόλα ποὺ πάει μὲ ὅλα, ὁ ἔχων ἄριστες σχέσεις μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ  καὶ τοὺς ἐκεῖ ἀνθελληνικοὺς μηχανισμούς, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γνωστές του σχέσεις μὲ τὴν κόκα κόλα,  ἦταν καὶ κύριος μέτοχος τῆς ΚΑΤΣΕΛΗΣ.
Μὰ ἐφ’ ὅσον τὴν ΚΑΤΣΕΛΗΣ τὴν ξεπάτωσε, ξαφνικὰ μεταπηδᾶ στὴν Eurobank,  ποὺ ὅμως παραμένει μαγαζάκι τῆς ΕΚΤ (Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα), τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἐπιχειρήσεις του χρωστοῦν κάτι ἐκατομμύρια στὴν Eurobank καὶ μάλιστα τώρα ποὺ ὁ κάθε τομέας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καταῤῥέει. Δῆλα δή; Τί νά πρωτοσκεφθοῦμε τώρα;
Νά ἀναρωτηθῶ μήπως γιά τό ἐάν ὑπάρχῃ δόλος; Μεθόδευσις;
Μήπως  νά ἀναρωτηθῶ πώς ἦταν ἐκεῖ τοποθετημένος γιά νά ἐξαφανίσῃ μερικές δεκάδες ἐκατομμύρια εὐρώ;

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ivkSnlH7dc8&w=600&h=338]

Εἶμαι ἡ πρώτη ποὺ φωνάζω γιὰ τὸν Καρατζαπαίρνη. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οὔτε τὰ καμώματά του ἀλλὰ οὔτε οἱ συμπαιγνίες του. Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ ἀμφισβητήσω τὶς δημόσιες καταγγελίες του.
Κι εὐτυχῶς,  αὐτὴν τὴν περίοδο εἶναι ἐκτὸς πολιτικῶν δρωμένων… Συνεπῶς δὲν ἔχει λόγους νὰ κρύβῃ… Μᾶλλον τὸν ἐξυπηρετεῖ νὰ ἐμφανίζῃ… Συνεπῶς;

Γιατί νά τό κρύψομεν ἄλλως τέ; Ὅλοι γιὰ τὴν μάσα εἶναι ἐδῶ…
Εἶναι τὰ πάντα προδιαγεγραμμένα.
Καὶ τελικῶς εἶναι προκαθορισμένη ἡ πορεία… Ἀλλά μέ τί ἀποτέλεσμα; Ἔχουμε ἀναρωτηθῇ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ποιά ἑταιρεία ἔχει σειρά εἴπαμε; Καί ἡ Eurobank; Καλά στέκει;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *