Τὰ …παιχνιδάκια τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ».

Εἴπαμε νὰ μᾶς ἐπεξεργάζονται, ἀλλὰ αὐτοὶ τὸ παρὰ ἔκαναν.
Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ ὅ,τι παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ …κατούρημά μας, διότι τέτοιου εἴδους «ἡγέτες» καραγκιόζηδες, ἔχουν διαρκῶς τὸν φόβο τῆς ἀνατροπῆς, ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζουν ἀκόμη καὶ παιχνίδια τέτοια, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ἀποδεκτοῦμε τὴν νέα …πραγματικότητα ὡς κάτι πολὺ φυσικό, ἤ ἀκόμη κι ἀναγκαῖον…

Φόρος καὶ στό …κατούρημα!!! Ἀπαιτεῖται!

Δὲν μᾶς ἐρωτοῦν… Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη μας… Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θέλουμε, ἤ ὄχι, ὅλην αὐτὴν τὴν τρομοκρατία. Μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν ὡς ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΚΑ-ΛΟ!!! (Κατὰ τὸ κάλος φυσικά!!! Διότι μόνον ἄτομα μὲ κάλο στὸν ἐγκέφαλο, ἐν τελῶς διεστραμμένα, μποροῦν νὰ σκαρφισθοῦν τέτοιες παρανοϊκὲς συνθῆκες διαβιώσεως γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τῆς Γῆς.)
Καὶ φυσικὰ ξεκινοῦν πάντα ἀπὸ τὰ παιδιά μας!!! Ναί, τὰ παιδιά μας!!!
Σὲ αὐτὰ προωθοῦν τὰ διεστραμμένα τους …«παιχνίδια», πρὸ κειμένου νὰ «συμβιβαστοῦν» μὲ τὶς εἰκόνες καὶ νὰ ἀποδεκτοῦν ὡς πραγματικότητά τους κάτι ποὺ εἶναι ἀπολύτως παρὰ φύσιν.
Κι ἔτσι ἡ ἐπομένη γενεὰ δὲν θὰ γνωρίζη τὸ τὶ σημαίνει ἐλευθερία… 

Ξεκίνησαν λοιπὸν μὲ τὰ μεταλλαγμένα:

Ντροπή τους! Ἀντί νά ἀπευθυνθοῦν σέ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιά μέ τήν παραπληροφόρησι!

Μέσα στὸ ἴδιο τὸ Εὐγενίδειον Ἵδρυμα διδάσκουν τὸ πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ παιδιά μας νὰ μάθουν νὰ κάνουν μεταλλάξεις…
Φυσικὰ πράγματα… Θεοὶ γίναμε… Ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουν κάποιοι…

Παραλλήλως μᾶς ἐμφανίζουν παιχνίδια μέσῳ τῶν ὁποίων μπορεῖ κάποιος νὰ ἐπέμβῃ στὸ DNA  τῶν ὀργανισμῶν… 

Ἔλα νὰ παίξουμε …ἀλλάζοντας τὸ …DNA σου!!!

Φυσικὰ πράγματα κι αὐτά…
Καθημερινῶς στὴν κουζίνα μας ἐμεῖς ἄλλην δουλειὰ δὲν εἴχαμε… Μὲ τὸ DNA  τῶν ὀργανισμῶν παίζαμε… 
Ἀλλά πῶς θά μᾶς …πείσουν πώς κάτι τέτοιο εἶναι φυσικόν;

Συνέχισαν μὲ τοὺς ἀεροψεκασμούς:

Μὴ μοῦ πεῖτε ὅμως…
Γνωρίζουν πὼς μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι μαθαίνουν οἱ πάντες. Καὶ μαθαίνουν καλῶς…
Ἄρα τὰ παιχνίδια τους εἶναι οὐσιαστικῶς τὸ τέλειον προπαγανδιστικὸν ὑλικόν, ποὺ στόχο ἔχει νὰ μᾶς κάνῃ γενναῖες πλύσεις ἐγκεφάλου καὶ νὰ κατανοήσουμε ΟΛΟΙ μας πὼς δὲν ξεφεύγουμε…

Τώρα λοιπόν, ὅπως ἔγραψα καὶ στὴν ἀρχή, νέο παιχνίδι μᾶς εὑρῆκε… Καλλίτερο τῶν προηγουμένων.
Μᾶς ἔχουν φυσικὰ ἤδη προετοιμάσει γιὰ αὐτό. Μᾶς ἔχουν ὑποσχεθεῖ δωρεὰν διαδίκτυον.
Μᾶς ἔχουν ἐπιβάλει τὴν ἀποδοχὴ τῆς παρακολουθήσεώς μας, μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων. 
Καὶ φυσικὰ τώρα ἔρχεται τὸ ἐπόμενον βῆμα…
Δὲν θὰ μᾶς παρακολουθοῦν μόνον αὐτοί…
Ἐὰν εἴμαστε καλὰ παιδιὰ κι ἐὰν θὰ ἀκοῦμε τὶς ἐντολές τους κατὰ γράμμα, θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς προσβάσεις σὲ αὐτὰ τὰ …παιχνίδια ἐλέγχου…
Ἄς ἀποδεκτοῦμε ὅμως πρῶτα τὸ ὅ,τι οὔτως ἤ ἄλλως ἠ τεχνολογία δίδει τὴν δυνατότητα ἐλέγχου καὶ μετὰ βλέπουμε.

Τὸ νέο παιχνίδι, γιὰ τὸ ὁποῖον στήνονται σὲ οὐρές, πρὸ κειμένου νὰ τὸ ἀποκτήσουν, ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα, λέγεται Watch Dogs…
Πανικός… Τίποτα σημαντικὸ στὴν εἰκόνα…
Ὅμως πίσω ἀπὸ αὐτὴν εἶναι αὐτό:

Κι αὐτό:

Ἕνα παιχνίδι ποὺ ἐπιτρέπει στὸν παίκτη νὰ γνωρίζῃ κάθε κίνησιν τῶν γύρω του, τοὺς λογαριασμούς τους, τὰ ὅσα τοὺς ἀφοροῦν… Ἴσως ἀκόμη καὶ τὸ πῶς σκέπτονται…
Ἐνδιαφέρον;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Τὰ νέα τους παιχνίδια εἶναι ὅλο καὶ πιὸ …ἀποκαλυπτικά. 
Ὁ σχεδιασμός, ποὺ ἀφῳροῦσε στὴν παρακολούθησίν μας, ἀκόμη καὶ τοῦ τρόπου σκέψεώς μας, ᾡλοκληρώθη.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἁπλῶς διαπιστώσεις θὰ κάνουμε… Ἐὰν φυσικὰ θὰ προλαβαίνουμε… Καὶ σαφῶς, κατὰ πῶς φαίνονται τὰ νέα δεδομένα, σὲ λίγον καιρὸ οὔτε διαπιστώσεις θὰ γίνονται, διότι ΟΛΟΙ θὰ θεωροῦν ὡς φυσικὲς λειτουργίες τὰ παραπάνω. 

Τὸ παιχνίδι φαίνεται νὰ εἶναι χαμένο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, σὲ αὐτὴν τὴν φάσιν του, κι ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν, ποὺ κι αὐτὰ …χαμένα εἶναι. Κι ἀν τί νὰ δοῦμε τὸ πῶς θὰ ἀλλάξουμε τὶς βάσεις μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνατρέψουμε καὶ τὴν ὅλη κατάστασιν, πανηγυρίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν ἐκέρδισε ὁ Ἄλφα ἤ ἡ Βῆτα συμβιβασμένος πολιτικός.

Ἄει… Καλά…
Μετὰ ὅμως νὰ μὴ παραπονεθοῦμε… 
Δὲν θὰ προλάβουμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ναί, τὸ σκηνικὸ εἶναι ἕτοιμο. Βέβαια στὸ …τέλος ξυρίζουν τὸν γαμπρό. Πάντως γιὰ τοὺς πολλούς, γιὰ τοὺς πάρα πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, εἶναι τελειωμένη ἡ ὑπόθεσις. Οἱ λίγοι ποὺ θὰ καταφέρουν νὰ δοῦν, νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τελικῶς νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους, γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀνατρέψουν τὰ πάντα. Μὰ ἔως τότε ἔχουμε μακρὺν δρόμο…  Κι ὅσο δὲν ἀντιδροῦμε, τόσο ἡ διαδρομὴ θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δύσκολη καὶ θὰ …μικραίνη.

φωτογραφία
Φωτογραφία
φωτογραφία
φωτογραφία
καὶ φωτογραφίες

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply