Ἔλα νὰ παίξουμε …ἀλλάζοντας τὸ …DNA σου!!!

Εἶχα μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα διαδικτυακὴ συζήτησιν μὲ φίλους καὶ χρειάστηκε νὰ ἀναζητήσω κάποια μικρὰ ἀποσπάσματα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυον, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὴν μεταγραφὴ τοῦ DNA μας.
Καί τί βρῆκα, ἀντί αὐτῶν πού ἐγώ χρειαζόμουν;
Χμμμμ…
Βρῆκα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἔχουν καταφέρῃ νὰ περάσουν μέσα στὴν (;;;) λογικὴ τῶν παιδιῶν μας (κι ὄχι μόνον) πὼς τὸ νὰ παίζῃ κάποιος παιχνίδια συνδυασμῶν, μὲ τὸ DNA, εἶναι πολὺ φυσικό!!! Μὰ πάρα πάρα πάρα πολὺ φυσικόν!!!

Φυσικότατον θὰ ἔλεγα…
Τρελλὸς ἐπιστήμων, μὲ ἀστεία φατσούλα, ποὺ δίδει τὴν δυνατότητα στοὺς μετέχοντες νὰ παίξουν μὲ τὰ γονίδια, σὰν νὰ παίζουν μὲ …τουβλάκια κατασκευῆς τῆς …go. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼώς, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὰ παιχνίδια,  εἶναι ΦΥΣΙΚΟΤΑΤΟΝ τὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ κάνῃ συνδυασμοὺς σὲ ὅλα τὰ ζητήματα καὶ σὲ ὅλα τὰ θαυμαστὰ τῆς Φύσεως δημιουργήματα, πρὸ κειμένου νὰ ἀνα-δημιουργήσῃ αὐτὰ ποὺ θὰ τὸν ἐξυπηρετοῦν καλλίτερα.
Κι ἔτσι, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, μπορεῖ φυσικὰ κι ὁ παρανοϊκὸς ἐπιστήμων, μὲ ἤ χωρὶς συνείδησιν τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν πράξεῶν του, νὰ παίζῃ, κατὰ πῶς τοῦ ἀρέσει καὶ κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τοὺς χρηματοδότες του, ἀλλάζοντας τὸν γενετικὸ κώδικα τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν καὶ ὠθῶντας τὸ ἀνθρώπινον εἶδος στὸ νὰ …«μεταλλαχθῇ» σὲ κάτι ἀπολύτως ἐλεγχόμενον καὶ ὑπάκουον!!!
Ἀφῆστε δὲ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα…
Αὐτὰ κι ἐὰν ἔχουν δικαίωμα οἱ παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου, νὰ τὰ ἐπεξεργάζονται, κατὰ πῶς τοὺς ἐξυπηρετεῖ.

Κι ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν νανοτεχνολογία, ποὺ ἔχει κυριολεκτικῶς ἀθωωθῇ, διότι …ΟΥΔΕΣ ἀσχολεῖται μαζύ της, ἔχουμε καὶ τὰ μεταλλαγμένα, ποὺ βεβαιωμένα δημιουργοῦν ἤ καρκίνους ἤ τερατογενέσεις, μὲ μόνιμη, ἐπίσημο, δικαιολογία, τὴν ἀνάγκη τοῦ νὰ τραφῇ ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ᾦ στὴν πραγματικότητα ἡ πραγματικὴ ἀνάγκη εἶναι νὰ ΜΕΙΩΘῌ πληθυσμιακῶς ἡ ἀνθρωπότης.
Διότι γιὰ νὰ τραφῇ ἡ ἀνθρωπότης ἀπαιτεῖτα αὐτάρκεια τροφῆς καὶ σπόρων.
Ἐὰν ὅμως αὐτοὶ ἐλέγχονται καὶ μετατρέπεται σὲ κάτι ποὺ δὲν αὐτοτροφοδοτεῖται, τότε τελικῶς ναί, μᾶς ἐπιβάλλουν τὸν ἀποπληθυσμό μας μὲ ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖο τους… «πείθοντάς μας» πὼς τὸ κάνουν γιὰ τὸ …καλό μας!!! (Ὤ, ναί… νὰ θυμηθοῦμε τὰ ἀγγουράκια τῆς Γερμανίας ποὺ σκοτώνουν!!!)

Ἰσπανικὰ ἀγγούρια καὶ γερμανικὲς πατᾶτες.

Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς, λίγο ἔως πολύ, ἔχουμε ἀρχίσῃ νὰ ἐρευνοῦμε καὶ νὰ ἀμφισβητοῦμε ΟΛΑ τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» τους,  στοχεύουν στὰ παιδιά μας… Τὰ ἐξοικειώνουν συστηματικῶς μὲ τὸ νὰ θεωροῦν πὼς ΟΛΑ αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους…
Συνεπῶς;
Συνεπῶς δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἀθῶο παιχνίδι ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἀκόμη μέσον ἐκβιασμοῦ κι ἐπιβολῆς τοῦ ἀπολύτου διατροφικοῦ ἐλέγχου μας καὶ τελικῶς τοῦ ἀποπληθυσμοῦ μας.

Φιλονόη

Ἡ σελίδα τοῦ παιχνιδιοῦ ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα, πολὺ οὐσιαστικὰ καὶ μὲ ἀποδείξεις γιὰ τὰ ὅσα ἰσχυρίζομαι, τὰ παρακάτω:

Ἡ Ἑλληνικὴ προεδρία ἐπέτρεψε τὰ μεταλλαγμένα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση!

Τί ἀκριβῶς …σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μετηλλαγμένα;

Τὰ μετηλλαγμένα ἕλκουν περισσότερο τὰ φυτοφάρμακα!

Τὰ γερμανικὰ μετηλλαγμένα σιτάρια μᾶς τὰ πωλοῦν σὰν «ζέα».

Πῶς ξεχωρίζουμε τά φυσικά ἀπό τά μετηλλαγμένα τρόφιμα;

Τὰ μεταλλαγμένα εἰσέρχονται στὴν Γαλλία.

Ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου «καταδικάζει» τὸ Ἑλληνικό μέλι.

Καρκίνος τέλος, ἔρχονται τὰ νανοσωματίδια (μικροτσιπάκια) νὰ μᾶς σώσουν!!!

Τεχνητὰ φυτικὰ αυγά, τὰ νέα ζόμπυ αὐγά.

Ἀπαγόρευσις διακινήσεως σπόρων σημαίνει γενοκτονία!

Ἐπίσημη εἴσοδος τῶν μεταλλαγμένων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι.

Στὶς ΗΠΑ ἀπηγορεύθῃ στὰ παιδιὰ νὰ παίρνουν φαγητὸ ἀπὸ τὰ σπίτια τους!!

Τί; Δέν στειρώσατε τά κορίτσια σας; Δὲν πειράζει! Τὰ στειρώνουν ἄλλοι!

Ἐσεῖς τά στειρώσατε τά κορίτσια σας;

Ἀποσύρεται τό ἄλογο ἀπό τίς τροφές; Μά πῶς ἔφθασε ἔως ἐκεῖ;

Τὰ νανοπροϊόντα καὶ ἡ νανοτοξικότης!

Ποιά τσιπάκια; Τό σῶμα μας μετατρέπουν σὲ τσιπάκι!

Ἡ Ἀμερικανικὴ ἱστορία τῶν πειραματισμῶν σὲ ἀνθρώπους!

Νανοτρόφιμα, ποιὰ καταναλώνουμε στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἑλλάδα-Τὰ Νανοσωματίδια Καταστρέφουν τὸν ἐγκέφαλο.

Σόκ! Τὰ νανοσωματίδια προκαλοῦν καρδιακὲς προσβολὲς καὶ καρκίνο!

Νανορομπότ: ἡ νέα ἀσθένεια ποὺ ἐξαπλώνεται!

Παραισθησιακή παρασίτωσις!

Δἐν πήρατε τό τσιπάκι σας; Κρίμα… Ἐσεῖς χάσατε!

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

Leave a Reply