Τί ἀκριβῶς …σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μεταλλαγμένα;

Ἤ ὀρθότερα, πῶς ἀκριβῶς ἀντιδροῦν τά ζῶα στά γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα;
Μὲ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο…
Ὅπως δῆλα δὴ θὰ ἀντιδροῦσε ὁλόκληρος ἡ Φύσις ἐμπρὸς στὴν ὕπαρξιν οἱασδήποτε μορφῆς Ὕβρεως…
Τοὐλάχιστον ἀπαξιωτικά… Τοὐλάχιστον…
Γιὰ νὰ μὴν πῶ …ἐκκαθαριστικά…

Τί ἀκριβῶς ...σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μεταλλαγμένα;

Here is a photo that shows what wild animals think about GMO (genetically modified) food what are your thoughts?

 

Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ …ἐκκαθαριστικὰ στὴν ὥρα του… Ἐμεῖς τώρα ἀντικρύζουμε μόνον τὴν ἀποφυγὴ τῆς συγκεκριμένης τροφῆς…

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ,τιδήποτε τεχνητὸ εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ παρὰ Φύσιν, ὅσον ἀφορᾷ στὴν τροφή, ἄς θυμηθοῦμε κι αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Τί ἀκριβῶς ...σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μεταλλαγμένα;2

Εἶναι ἡ ἀσπαρτάμη.
Ἡ ἀγαπημένη μας… Αὐτὴν ποὺ ὀφείλουμε νὰ καταναλώνουμε ἄφοβα…
Εἶναι μόνον ἕνα …πλαστικὸ ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι ἀπαραίτητον!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Γιὰ τὴν ὥρα προσέξτε καλὰ τὶς εἰκόνες… Αὐτὲς δείχνουν ἀρκετὰ ξεκάθαρα τὸν δρόμο.

(Visited 35 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τί ἀκριβῶς …σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μεταλλαγμένα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔλα νὰ παίξουμε …ἀλλάζοντας τὸ …DNA σου!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔλα νὰ παίξουμε …ἀλλάζοντας τὸ …DNA σου!!! | Φύτρο

Leave a Reply