Τὴν κατακαϋμένη τὴν ΔΕΗ…

Πῶς νἀ ἀνταποκριθῇ στίς ὑποχρεώσεις της ἔναντι τῶν πελατῶν της, ἐάν δέν γίνεται νά συγκεντρώσῃ τά χρήματα πού τῆς χρωστοῦν οἱ πελάτες της; Συζητᾶμε γιὰ μεγάλη ζημία… Τέσσερα ἐκατομμύρια ἡμερησίως τὴν «βάζουν μέσα» οἱ μικροὶ πελάτες….
Ἄρα πρέπει νὰ σπεύσουμε… Νὰ βοηθήσουμε ὅλοι μας…
Μόνον ποὺ νά… Ἔχω ἕνα τόσο δὰ …κόλλημα…
Αὐτός ὁ Μυτιληναῖος πότε θά πληρώσῃ; Καί πόσα; Χρωστᾶ, τοὐλάχιστον, 100 ἑκατομμύρια. Τοὐλάχιστον… Θά τά δώσῃ ἤ ὄχι; Καί πότε; Ἤ μήπως καί τό δικό του φέσι ἐμεῖς θά τό χρεωθοῦμε;
Ἡ ΝουΔουΛάρα πού χρωστᾶ πεντακόσια (500) χιλιάρικα πότε θά πληρώσῃ;
Τό κράτος πού χρωστᾶ συνολικῶς περισσότερα ἀπό ἐκατόν τριάντα (130)  ἑκατομμύρια;
Τί λέτε μωρέ; Ἐγώ θά τά πληρώσω κι αὐτά;
Γιατί; Μήπως ἄφησα κάποιον λογαριασμό ἀπλήρωτο; Μήπως δέν ἐφρόντιζα πάντα νά καλύπτω τίς ὑποχρεώσεις μου; Ἤ μήπως ἔπαιξα παιχνίδια εἰς βάρος τῶν συμπολιτῶν μου;

Φιλονόη

Y.Γ. Ἄ… νὰ μὴ τὸ ξεχάσω… Ἐκείνη τήν διαφήμισιν τί τήν χρειάζεται; Γιά νά μεγαλώνῃ τά …κενά καί τίς ἀποστάσεις μεταξύ πραγματικότητος καί παρανοϊκότητος;

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply