Ἰδιωτικοποίησις εὐρωπαϊκῶν κρατικῶν περιουσιῶν ὑπὲρ τῶν πολυεθνικῶν!!!

Ἄλλο ἕνα κεντρικὸ στοιχεῖο στὴν ἀπάτη τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν νεοταξιτῶν παρασίτων ἦταν ἡ «ἰδιωτικοποίσις» τῶν ἐθνικῶν κοινωφελῶν καὶ κοινοχρήστων ὑπηρεσιῶν, δικτύων καὶ ὑποδομῶν τῶν χωρῶν (ΔΕΚΟ, κτλ.) – μὲ ἀπαίτηση νὰ περάσουν στὰ χέρια ὀλίγων πολυεθνικῶν. Αὐτὰ τὰ ἀπεκάλυψε ἡ Wikileaks δημοσιεύοντας ἔγγραφα τῶν σκιωδῶν «διαπραγματεύσεων»/ἐκβιασμῶν: Συνέχεια

Νέα …«σωτηρία» γιὰ τὰ νοσοκομεῖα!!!

Η κυβέρνηση, που ιδιωτικοποιεί τα πάντα, αποφάσισε να καταργήσει τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού από τα Νοσοκομεία, ώστε να ρίξει το κόστος, δίνοντας εντολή στα Νοσοκομεία να κάνουν προσλήψεις σχετικού προσωπικού.

Νέα ...«σωτηρία» γιὰ τὰ νοσοκομεῖα!!! Συνέχεια

Κάτι τρέχει μὲ τὸ νερό!

Κάνετε καὶ μίαν κοινοποίησι βρὲ παιδιά…
Ἔτσι… γιὰ νὰ ἑορτάσουμε μία πρώτη νίκη στὴν ὑπόθεσι τοῦ νεροῦ καὶ γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐδούλευσαν ἐθελοντικῶς γιὰ τὴν διάδοσι τοῦ ζητήματος. Συνέχεια

Τὸ χρονικὸ τῆς ἰδιωτικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

Αξίζει να διαβάσετε το πως στήθηκε, πως σχεδιάστηκε και πως υλοποιήθηκε αυτή η κολοσσιαία ληστεία.
Μια από τις πολλές φυσικά, που μεθόδευσαν οι «επενδυτές» στην χώρα μας…

Προσέξτε κάποιες λεπτομέρειες… Είναι πανομοιότυπες με τις λεπτομέρειες που αφορούν σε ανάλογα ξεπουλήματα, σε όλες τις χώρες του πλανήτου, που πάτησε το πόδι του κάποιος επικυρίαρχος κι …«εκλεκτός». Συνέχεια

Ἡ μάχη γιὰ τὸ νερό στὴν Βολιβία… ποὺ μᾶς πλησιάζει!

Ἤ ἄλλως, ἡ μάχη γιὰ τὴν ἐπιβίωσι.
Ἤ ἄλλως, ὁ ἀπόλυτος ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου «ἀποπληθυσμός», ἔτσι, γιατὶ γουστάρουν…

Νερό…
Τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ σώματός μας, τὸ 70%, εἶναι νερό. Τί θά ἤμασταν ἐάν δέν εἴχαμε τό νερό μέσα μας; Μήπως νεκροί;
Τὸ 70% τοῦ πλανήτου μας ἀποτελεῖται ἀπὸ νερό ἐπίσης… Ἐὰν ἀποφασίσουν κάποιοι νὰ τὸ ἀφαιρέσουν, ὅλο αὐτὸ τὸ νερό, ἤ ἕνα σοβαρό του μέρος, πάει, ὁ πλανήτης νεκρώνει… Ἐάν μᾶς ὑποχρεώσουν σέ δίψα; Τί θά κάνουμε ἐμεῖς; Θά ἐπιβιώσουμε; Ἡ χλωρίδα; Ἡ πανίδα; Τί θά ἀπογίνῃ ἡ ζωή στόν πλανήτη; Συνέχεια

Μεθοδεύεται ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ ἐκποίησις τοῦ ΟΔΙΕ;

Ἀναδημοσιεύω σήμερα μίαν συνέντευξι-καταγγελία ποὺ περιγράφει τὸ ποιόν τοῦ ὑπουργείου ἀΠολιτισμοῦ καὶ τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτό. Εἶναι ἀπὸ τὶς 12 Δεκεμβρίου 2010, ἀλλὰ ἔκρινα πὼς ἔχει πάρα πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον, σὲ συνδιασμὸ φυσικὰ μὲ τὰ λοιπὰ ἔργα τοῦ Γερουλάνου.

 Ἀναμενόμενον; Δὲν τὸν ἔχω παρακολουθήσει. Μόλις τὶς τελευταῖες ὥρες ἀπεφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ μαζί του, διότι ἡ ἀδιαφορία του καὶ ἡ ὁλιγωρία του πλέον σὲ πολλὰ καὶ σοβαρὰ θέματα, ἔχει καταντήσει θρασυτάτη! 

Συνέχεια