Νέα …«σωτηρία» γιὰ τὰ νοσοκομεῖα!!!

Η κυβέρνηση, που ιδιωτικοποιεί τα πάντα, αποφάσισε να καταργήσει τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού από τα Νοσοκομεία, ώστε να ρίξει το κόστος, δίνοντας εντολή στα Νοσοκομεία να κάνουν προσλήψεις σχετικού προσωπικού.

Νέα ...«σωτηρία» γιὰ τὰ νοσοκομεῖα!!!

Με τους παρανοϊκούς φόρους που έχουν επιβάλλει στους ελεύθερους επαγγελματίες, τα κοστολόγια παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φυλάξεως και σιτίσεως στα νοσοκομεία λογικά θα εκτινάχθηκαν στα ύψη, ειδικά αυτά των συνεργείων που λειτουργούν νόμιμα, με πλήρως ασφαλισμένο προσωπικό κλπ.

Ξαφνικά η …«σωτήρια» λύση της αναθέσεως εργασιών σε ιδιώτες έγινε …πρόβλημα και η σωτηρία θα επανέλθει με την ανάθεση αυτών των εργασιών σε προσωπικό των ίδιων των Νοσοκομείων.

Με τον ίδιο τρόπο είχαν μοιράσει τις δουλειές σε ιδιώτες εργολάβους όλοι η Δημόσιοι Οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) για να μειωθούν υποτίθεται τα κοστολόγια κι έκαναν φτερά πολλά δισεκατομμύρια σε εικονικές τιμολογήσεις,  χωρίς ποτέ κάποιος να τιμωρηθεί.

Σίγμα

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply